Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Rada Dostępności w nowym składzie

16.01.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. Bartek Kosiński / Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
wspólne zdjęcie całej Rady Dostępności 49 osób pośrodku min małgorzata jarosińska-Jedynak i paweł wdówik z psem przewodnikiem

Rada Dostępności w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej obradowała po raz pierwszy w nowym składzie 15 stycznia 2020 r. i po raz pierwszy w nowym ministerstwie. W jej skład wchodzi 49 ekspertów reprezentujących różne środowiska oraz organy władzy publicznej.

- Formalnie wszyscy członkowie Rady Dostępności są powołani na nowo, gdyż podstawą ich powołania jest już ustawa o dostępności – wyjaśnia Zbigniew Przybysz z biura prasowego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Miło nam poinformować, że do Rady Dostępności został powołany także Kamil Kowalski, dyrektor Integracja LAB.

Przedstawiamy pełny skład Rady Dostępności:

Przedstawiciele organów administracji rządowej

 1. Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 2. Andrzej Klarkowski – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, szef Centrum Analiz Strategicznych
 3. Jacek Zadrożny – Ministerstwo Cyfryzacji, główny specjalista ds. dostępności cyfrowej
 4. Joanna Wilewska – Ministerstwo Edukacji Narodowej, dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego
 5. Adrian Mazur – Ministerstwo Infrastruktury, dyrektor Departamentu Strategii Transportu
 6. Łukasz Ciołko – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zastępca dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów
 7. Andrzej Kurkiewicz – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju
 8. Tomasz Salomon – Ministerstwo Rozwoju, dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej
 9. Paweł Wdówik – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Minister
 10. Małgorzata Paprota – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 11. Joanna Żukowska-Easton – Ministerstwo Sportu, dyrektor Biura Ministra
 12. Urszula Kulisiewicz – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dyrektor Generalna
 13. Agnieszka Kister – Ministerstwo Zdrowia, dyrektor Departamentu e-Zdrowia

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

 1. Monika Zima-Parjaszewska – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, prezes Zarządu
 2. Anna Woźniak-Szymańska – Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych, prezes Zarządu
 3. Bartosz Stępień – Spółdzielnia Socjalna FADO, prezes Zarządu
 4. Przemysław Żydok – Fundacja Aktywizacja, prezes Zarządu
 5. Anna Rozborska – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, wiceprezeska Zarządu
 6. Anna Żórawska – Fundacja Kultrury bez Barier, prezes Zarządu
 7. Piotr Todys – Fundacja TUS, prezes Zarządu
 8. Artur Marcinkowski – Fundacja Widzialni, przewodniczący Rady Fundacji
 9. Kamil Kowalski – Fundacja Integracja, dyrektor Działu Usług Eksperckich, dyrektor Integracja LAB
 10. Krzysztof Kotyniewicz – Polski Związek Głuchych, prezes Zarządu.

Przedstawiciele organizacji senioralnych

 1. Marzena Rudnicka – Krajowy Instytutu Gospodarki Senioralnej, prezes Zarządu
 2. Elżbieta Ostrowska – Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, przewodnicząca Zarządu

Przedstawiciele PFRON

 1. Krzysztof Michałkiewicz – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prezes Zarządu

Przedstawiciele innych urzędów centralnych

 1. Tomasz Hupało – Urząd Komunikacji Elektronicznej, główny specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego
 2. Magdalena Olejarz – Urząd Zamówień Publicznych, dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej
 3. Ignacy Góra – Urząd Transportu Kolejowego, prezes
 4. Monika Piłat – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, zastępca dyrektora Departamentu Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej
 5. Dominika Rogalińska – Główny Urząd Statystyczny, dyrektor Departamentu Badań Przestrzennych i Środowiska

Przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej

 1. Michał Konwicki – Krajowa Izba Gospodarcza, doradca w gabinecie Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej

Przedstawiciele Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych

 1. Marek Kalbarczyk – Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych

Przedstawiciele uczelni i instytutów badawczych

 1. Joanna Bartnicka – Politechnika Śląska
 2. Marek Wysocki – Politechnika Gdańska
 3. Krystyna Solarek – Politechnika Warszawska

Przedstawiciele samorządów zawodowych 

 1. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa – Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 2. Ewa Kuryłowicz – Krajowa Rada Izby Architektów RP
 3. Marzena Pieńkosz-Sapieha – Rada Działalności Pożytku Publicznego, prezes Banku Żywności w Lublinie
 4. Justyna Ochędzan – Rada Działalności Pożytku Publicznego, prezeska i dyrektorka Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej, Związek Organizacji Pozarządowych
 5. Iwona Hejducka – Wojewódzkie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego

 1. Grażyna Gaj – Rada Dialogu Społecznego, Forum Związków Zawodowych
 2. Dominika Bettman – Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prezes
 3. Jan Zając – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, prezes Zarządu

Eksperci

 1. Adrian Furman – niezależny ekspert
 2. Bogumił Kanik – niezależny ekspert
 3. Aleksander Waszkielewicz – niezależny ekspert
 4. Łukasz Salwarowski – niezależny ekspert

Przedstawiciele Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

 1. Grzegorz Szczuka – Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Zadania Rady Dostępności

Głównymi zadaniami Rady Dostępności jest opiniowanie i doradztwo przy tworzeniu aktów prawnych, rekomendacja zmian w prawie pod kątem dostępności, podejmowanie działań na rzecz poprawy dostępności, a przede wszystkim dbałość i kontrolowanie działania ustawy o dostępności.
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Jak często spotykasz się z niemiłym komentarzem lub nieprzyjemną reakcją dotyczącą niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub innej osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas