Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzeczenie - warunki zatrudnienia

09.03.2020
Autor: D.

Zwracam się do Państwa z pytaniem. Dostałem orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Jest to któreś z kolei orzeczenie, bo choruję od dziecka. W podpunkcie wskazania odpowiedniego zatrudnienia zawsze miałem warunki pracy chronionej. Tym razem mam tam wpisane niezdolny do pracy. Czasami jak się dobrze czułem podejmowałem zatrudnienie i byłem chętnie przyjmowany w firmach jako stróż z uwagi na to orzeczenie. Czy ten wpis niezdolny do pracy sprawi, że teraz nie będę mógł pracować? Te firmy teraz mnie nie przyjmą? Wiadomo, że chodzi o dofinansowanie dla firm z PFRON-u. Czym się różni ten wpis od poprzednich?

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 4 ust. 1 - do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Jak napisano na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – „zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 31 marca 2010 r., zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby z naruszoną sprawnością organizmu – niezdolnej do pracy albo zdolnej do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej – nie wyklucza możliwości zatrudnienia takiej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadku przystosowania stanowiska pracy do potrzeb takiej osoby niepełnosprawnej lub w przypadku zatrudnienia w formie telepracy. Kontrolę w zakresie przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. Jak więc z powyższego wynika, osoba legitymująca się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, może być zatrudniona u pracodawcy nieposiadającego statusu zakładu pracy chronionej. „

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas