Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ile urlopu dodatkowego przysługuje mi do czasu przejścia na emeryturę?

09.03.2020
Autor: B.

Niepełnosprawność umiarkowana od 28.09.2017 r. przedłużona do 14.11.2020 r. W 2020 roku przechodzę na emeryturę (60 lat) z dniem 23 lipca. Ile urlopu zdrowotnego przysługuje mi w 2020 r. do chwili przejścia na emeryturę? Czy zostanie on pomniejszony ponieważ odchodzę w połowie roku? Zamierzam wrócić już jako emerytka do tej samej pracy w październiku.

Szanowna Pani,

rozumiem, iż ma Pani na myśli dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych z tytułu posiadania orzeczenia o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Rozumiem, także, iż wcześniej przepracowała Pani posiadając orzeczenie o co najmniej umiarkowanym stopniu co najmniej rok, a od 1 stycznia 2020 nabyła Pani prawo do kolejnych 10 dni dodatkowego urlopu.

Jak wskazano na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych „Kolejne urlopy w czasie trwania stosunku pracy przysługują osobie niepełnosprawnej na zasadach określonych w Kodeksie pracy czyli w wymiarze proporcjonalnym. Oznacza to, że w razie ustania zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego niepełnosprawny pracownik otrzyma urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego w roku, w którym zostanie rozwiązana umowa o pracę (dotyczy to łącznie urlopu podstawowego i dodatkowego), chyba że wcześniej pracownik wykorzystał cały urlop.

W/w zasada została określona w art. 155 ze znaczkiem 1. § 1. Kodeksu pracy - W roku  kalendarzowym,  w którym  ustaje  stosunek  pracy z pracownikiem  uprawnionym  do  kolejnego  urlopu,  pracownikowi  przysługuje urlop: 1) u  dotychczasowego  pracodawcy – w wymiarze  proporcjonalnym do  okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze; (…)

Art.155 ze znaczkiem 2a.§1. Przy ustalaniu  wymiaru urlopu na podstawie art.155 (1) i 155 (2) kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art.154 §1 i2.

§2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

Art.155 ze znaczkiem 3.§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art.155 (1) i 155 (2) niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§2. Wymiar urlopu należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć wymiaru wynikającego z art.154 § 1 i 2.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czego najbardziej Ci brakuje, gdy kolejne dni spędzasz w domu z powodu zagrożenia koronawirusem?

Biuletyn

Wspierają nas