Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Gdzie jeszcze się zwrócić z odwołaniem?

09.03.2020
Autor: P.

Nie chcę się zbytnio rozpisywać więc krótko opiszę. Jestem osobą niepełnosprawna od trzech lat. Mam I grupę inwalidzką z tytułu niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji, pobieram rentę z ZUS. Choruję na POCHP i idiopatyczne nadciśnienie płucne, jest to mało rozpowszechniona choroba. Moje pytanie jest następujące: skoro ZUS przyznał mi rentę i tzw. I grupę, to dlaczego nie mogę dostać I grupy z orzecznictwa? Nie mogę dostać karty parkingowej, o którą się tak staram? Chorzy z moją chorobą posiadają taką kartę, a ja nie mogę, odwoływałem się, ale to walka z wiatrakami. Gdzie się zwrócić i odwołać się wyżej?

Szanowny Panie,

rozumiem, iż wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności nie uwzględnił Pana odwołania w przedmiocie możliwości uzyskania karty parkingowej.

Warto pamiętać, iż od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu, które się składa za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu. Zgodnie z art.  4779 §  2. Kodeksu postępowania cywilnego - organ rentowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu. Organ ten lub zespół, jeżeli uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję lub orzeczenie. W tym przypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.

Zgodnie natomiast z art.  47710 § 1. Kodeksu postępowania cywilnego - odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, albo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czego najbardziej Ci brakuje, gdy kolejne dni spędzasz w domu z powodu zagrożenia koronawirusem?

Biuletyn

Wspierają nas