Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dziecko z autyzmem a świadczenie pielęgnacyjne

09.03.2020
Autor: A.

Moje dziecko ma zdiagnozowany autyzm. Nie potrafi się najeść sam, muszę mu trzymać widelec z jedzeniem, nie umie utrzymać szklanki, ma bardzo okrojona ofertę ponieważ nie akceptuje wszystkich smaków. Zrezygnowaliśmy ze szkoły ponieważ był wyśmiewany i szydzono z niego. Nie pracuję, ponieważ zajmuję się nim i nie mogę podjąć pracy. Czy należy mi się świadczenie pielęgnacyjne na syna ?

Szanowna Pani,

nie wiem ile lat ma Pani syn, czy posiada orzeczenie o niepełnosprawności z odpowiednimi wskazaniami albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 17. ustawy o świadczeniach rodzinnych

1.Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

  1. matce albo ojcu,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

1a.Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Proponuję udać się do wydziału świadczeń rodzinnych w Pani gminie, aby uzyskać pełne informacje i ewentualnie pobrać odpowiednie formularze – wnioski.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czego najbardziej Ci brakuje, gdy kolejne dni spędzasz w domu z powodu zagrożenia koronawirusem?

Biuletyn

Wspierają nas