Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Rekompensata za opiekę nad siostrzeńcem

09.03.2020
Autor: M.

Opiekuję się w moim domu dorosłym siostrzeńcem z autyzmem, który dostaje tylko rentę socjalną - 820 zł. Dlaczego ja nie dostaję żadnej rekompensaty za opiekę - a musiałam zrezygnować z pracy! Nie wiem czy dam radę dłużej z tak złą obecnie ekonomią.

Szanowna Pani,

generalnie Ciocia nie jest uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego (1583 zł.) lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (620 zł.) z tytułu opieki nad niepełnosprawnym w stopniu znacznym siostrzeńcem (pytanie, czy takie orzeczenie lub równoważne posiada Pani siostrzeniec). Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych takie świadczenie przysługuje (świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy), jeżeli dana osoba opiekuje się członkiem rodziny, wobec którego zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, a zgodnie z powołanym kodeksem taki obowiązek Cioci nie istnieje wobec wskazanego siostrzeńca.

Jednak nie mogę wykluczyć, iż biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, po wyczerpaniu przez Panią drogi administracyjnej oraz złożeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – sąd w indywidualnej w Państwa sprawie nie uznałby zasadności przyznania świadczenia pielęgnacyjnego bądź specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad siostrzeńcem.

Jak wskazał w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 480/18 –Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 28.08.2018 r. - „Należy powtórzyć, że skarżąca, jako ciotka nie jest osobą zobowiązaną do alimentacji wobec jej siostrzeńca. Warunkiem koniecznym ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 4 u.ś.r. jest przynależność wnioskodawcy do kręgu osób obciążonych wobec osoby wymagającej opieki obowiązkiem alimentacyjnym w rozumieniu przepisów k.r.o. Zatem brak obowiązku alimentacyjnego po stronie osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne na podstawie powołanych przepisów, stanowi negatywną przesłankę do przyznania takiego świadczenia. Skarżąca zatem nie wchodzi do określonego przepisami o charakterze iuris cogentis, kręgu osób zobowiązanych do alimentacji, a kwalifikacji tej nie może zmienić okoliczność, że skarżąca jest osobą bliską dla A. K.” – oczywiście takie orzeczenie nie przesądza, iż w Pani sprawie doszłoby do innego rozstrzygnięcia.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czego najbardziej Ci brakuje, gdy kolejne dni spędzasz w domu z powodu zagrożenia koronawirusem?

Biuletyn

Wspierają nas