Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Od kiedy liczą się nadgodziny?

26.02.2020
Autor: Z.

Wystąpiłem z wnioskiem o zezwolenie na pracę w godzinach nadliczbowych. Po wizycie u lekarza medycyny pracy dostałem orzeczenie o zgodzie na pracę w nadgodzinach. W zakładzie pracy poinformowano mnie, że nadgodziny liczą mi się od 8 godziny. Czy słusznie?

Szanowny Panie,

wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień. Jeśli zaś chodzi o pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, na mocy art. 15 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, górne limity czasu pracy wynoszą:

  • 7 godzin na dobę oraz
  • 35 godzin tygodniowo.

Według art. 16 ustawy wyżej wskazane obniżone normy czasu pracy, a także zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej nie dotyczą:

  • osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  • osób, którym na ich wniosek lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tymi osobami wyrazi na to zgodę.

Jeśli lekarz pozwolił Panu na pracę jedynie w godzinach nadliczbowych, wówczas już po przekroczeniu 7 godzin dziennie przysługuje rekompensata za nadgodziny. Jeśli natomiast lekarz wyraził zgodę na pracowanie w godzinach nadliczbowych oraz na wykonywanie pracy w wymiarze 8 godzin na dobę, wówczas pracą w nadgodzinach dla Pana będzie praca powyżej 8 godzin na dobę.

Wszystko zależy więc od tego jakie zapisy znalazły się w zgodzie lekarza na Pana zatrudnienie. Proszę sprawdzić co dokładnie napisał lekarz.

Podstawa prawna:

  • art. 151 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),
  • art. 15–16 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas