Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odwołanie od decyzji o zasiłku pielęgnacyjnym

09.03.2020
Autor: E.

Jak napisać odwołanie od zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko wiek 14 lat. Odwoływaliśmy się do wojewódzkiego, potem do sądu, przyznali nam zasiłek pielęgnacyjny ale bez nadpłaty za 19 miesięcy. Ponieważ wniosek złożyłam 30 grudnia 2019, a miałam złożyć od prawomocnego wyroku, czyli od dnia 11 września nie wiedziałam, że liczy się data a nie miesiąc i też nie dostałam wyroku sprawy. I nie wiedziałam, że syna zalicza się do osób niepełnosprawnych ponieważ nie byłam na sprawie, która odbyła się 20 sierpnia. Czekałam na odpis sprawy, bo myślałam, że przyjdzie pocztą. Ale nie otrzymałam, więc wysłałam prośbę o odpis do sądu. Odpis otrzymałam 20 grudnia, chcę się odwołać, jak napisać odwołanie, proszę o poradę czy mam szansę o nadpłatę?

Szanowna Pani,

rozumiem, iż ma Pani na myśli decyzję w przedmiocie przyznania/odmowy zasiłku pielęgnacyjnego.

Zgodnie z art. 24 ust. 2a. ustawy o świadczeniach rodzinnych - jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Powyższy przepis wprowadza zasadę, oczywiście może Pani odwołać się od decyzji w części nie przyznającej zasiłku pielęgnacyjnego wstecz, wskazując na szczególne okoliczności. Trudno przewidzieć jakie będzie rozstrzygnięcie. Od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego (organ II instancji administracyjnej) przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, o sposobie i terminie złożenia skargi powinna zostać Pani poinformowana na przedmiotowej decyzji. 

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

 

Prawy panel

Sonda

Czego najbardziej Ci brakuje, gdy kolejne dni spędzasz w domu z powodu zagrożenia koronawirusem?

Biuletyn

Wspierają nas