Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kiedy złożyć wniosek o rentę?

08.01.2020
Autor: J.

Dziś po pół roku oczekiwania syn otrzymał decyzję o rencie socjalnej do 31.12. 2021 r. Co zrobić, aby następny wniosek nie był rozpatrywany tak długo? Kiedy można złożyć następny wniosek? Miesiąc czy trzy miesiące wcześniej?

Szanowna Pani,

mam nadzieje, iż w pod koniec 2021 nie będzie już opóźnień spowodowanych dużą ilością złożonych wniosków o przyznanie świadczenia uzupełniającego - „500 +”. Trudno powiedzieć, jak wcześnie będzie trzeba złożyć wniosek pod koniec 2021, niemniej jednak warto pamiętać o poniższym przepisie.

Zgodnie z § 14 Rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2004 r. Ministra Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niezdolności do pracy „Jeżeli niezdolność do pracy została orzeczona na czas określony, organ rentowy nie później niż na trzy miesiące przed ustaniem prawa do renty okresowej z tego tytułu zawiadamia osobę uprawnioną o terminie wstrzymania wypłaty oraz o warunkach przywrócenia prawa do tego świadczenia”.

§ 2.3.1  Do wniosku dołącza się dokumentację obejmującą zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas