Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Infekcje dróg moczowych (IDM)

Infekcje dróg moczowych (IDM)

Czym są infekcje dróg moczowych?

Kiedy bakterie dostaną się do pęcherza albo nerek, o czym będą świadczyły pewne objawy, duże będzie prawdopodobieństwo infekcji układu moczowego (IDM). Ważnym jest aby znać dyskretną różnicę pomiędzy zakażeniem układu moczowego (IDM) a bakteriurią, czyli obecnością bakterii w moczu (przebiega ona bez żadnych objawów ze strony układu moczowego).

Przyczyny wystąpienia IDM:

Przerywane cewnikowanie
Ilekroć cewnik przechodzi przez cewkę moczową, bakterie mogą przedostawać się ze skóry do wnętrza pęcherza moczowego. Bakterie mogą namnażać się w moczu, jeśli mocz pozostaje w pęcherzu przez dłuższy czas (więcej niż 4-6 godzin). Można tego uniknąć przez opróżnianie pęcherza co najmniej raz na 6 godzin i przez picie wystarczającej ilości płynów aby uzyskać objętość moczu ok. 300-500 ml przy każdym cewnikowaniu. Dokładnie też należy myć ręce przed jak i po każdym cewnikowaniu. Jest to czynność niezmiernie istotna w zapobieganiu IDM poprzez zmniejszanie ilość bakterii na skórze.

Pozostawanie cewników wewnątrz pęcherza moczowego
Z powodu uszkodzenia rdzenia kręgowego i faktu konieczności pozostawania cewnika wewnątrz pęcherza moczowego, istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo obecności bakterii w moczu. Cewnik jest bezpośrednią ścieżką docierania do pęcherza przez bakterie. Bakterie znajdujące się w pęcherzu mogą powodować rozwijanie się zakażenia układu moczowego w przypadkach zablokowania cewnika moczowego, spadku odporności ogólnej na zakażenia, spożywania zbyt małej ilości płynów co w następstwie powoduje zagęszczanie moczu.

Objawy IDM:

- gorączka,
- dreszcze,
- przeciekanie wokół cewnika,
- zwiększenie spastyki nóg, brzucha lub pęcherza,
- uczucie potrzeby częstszego cewnikowania (częstość),
- uczucie potrzeby natychmiastowego cewnikowania (pilna potrzeba),
- palenie cewki moczowej, prącia, lub okolicy łonowej,
-nudności,
- bóle głowy,
- bóle okolicy lędźwiowej albo inne bóle,
- uczucie znużenia i złego samopoczucia.

Zmiany w moczu przy IDM:

- osad (piaszczysty) lub śluz w moczu albo zmętnienie
moczu,
- brzydki zapach moczu,
- krew w moczu (różowy albo czerwony mocz).

Uwaga: Pojawienie się innego niż zwykle zapachu moczu może zmieniać się z powodu zmian w diecie albo przyjmowanych płynów. Jeżeli nastąpiły zmiany w moczu objawów tych nie należy traktować zawsze jako cech zakażenia układu moczowego.
Osoby, które cewnikują się okazjonalnie mogą stwierdzić obecność krwi w moczu wywołaną uszkodzeniem cewki moczowej spowodowanym technicznie złym cewnikowaniem. Jeśli nie zdarza się to często, nie stanowi to przyczyny do zaniepokojenia. Częstsze występowanie krwawienia lub też obecność znacznej ilości krwi w moczu stanowi konieczność konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Samokontrola

Wiele osób potrafi zapobiegać infekcjom dróg moczowych przez przedsięwzięcie kilku kroków. Najważniejszymi są w przypadku wystąpienia IDM: wykonywanie samocewnikowania częściej niż zwykle (co 2-4 godziny) i zwiększenie ilości przyjmowanych płynów.

Najistotniejsze dla osób, którzy mają pozostawiony cewnik na stałe do pęcherza jest pić, pić i pić jeszcze więcej niż zwykle. Mocz powinien mieć kolor wody albo być koloru nieznacznie żółtego. Zmiana cewnika oraz zwiększenie ilości przyjmowanych płynów będzie przyczynkiem do spadku ilości koloni bakterii w pęcherzu moczowym. Nie później niż co trzy tygodnie należy dokonywać zmiany cewnika ze względu na przylepianie się do niego złogów mineralnych.

Kiedy dzwonić do lekarza prowadzącego?

Wtedy, kiedy następuje zwyżka temperatury powyżej 37,5°C lub jesteś zaniepokojony występowaniem objawów IDM należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Lekarz prowadzący będzie chciał dowiedzieć się jaka jest temperatura ciała, aktualne symptomy choroby oraz czy występują jakiekolwiek alergie na. antybiotyki. Ważnym będzie ocena moczu i wykonanie badania na posiew i antybiogram celem wdrożenia celowanego leczenia.

Wykonanie sterylnego pobrania moczu

Należy unikać jakiegokolwiek zanieczyszczenia w czasie pobierania moczu do badania. Dokładność pobrania moczu zależy od uważnego gromadzenia próbki w zbiorniku oraz od jałowości rąk. Przestrzeganie poniżej zawartych uwag pozwoli uzyskać dokładne wyniki. Powodzenie zależy od:
- jałowego zbiornika,
- czystości rąk,
- jałowego cewnika,
- przestrzegania procedury czystego wykonania, tzn. nie wykonywania zbędnych ruchów, które mogą spowodować zabrudzenie próbki.

W przypadku stosowania przerywanego cewnikowania użyć nowy, jałowy cewnik. Cewnikuj siebie jak zwykle i zbierz ok.30 ml moczu do jałowego zbiornika.

W przypadku stosowania cewnika Foley'a na stałe:
- ażeby uzyskać próbkę najlepszej jakości należy pobrać ok. 30 mI moczu w momencie wymiany cewnika na nowy. W przypadku pobrania próbki z cewnika, który nie był przez kilka dni wymieniony laboratorium nie będzie zdolne dokładnie ocenić, które bakterie powodują twoje symptomy.
- nigdy nie bierz próbki moczu z worka na mocz!!!
- należy próbkę moczu przechowywać w chłodzie zanim dostarczona zostanie do badania. Próbka moczu musi zostać przekazana do badania laboratoryjnego w ciągu 2 godzin od pobrania.

Leczenie antybiotykami

Jeżeli lekarz prowadzący zaordynuje antybiotyk należy upewnić się czy należy przyjmować go przed, w trakcie czy po posiłkach. Należy też upewnić się czy można przyjmować w czasie antybiotykoterapii inne spożywane do tej pory medykamenty.

Niektóre antybiotyki będą zmieniać równowagę pomiędzy bakteriami "dobrymi" i "złymi", które spowodowały zakażenie dróg moczowych. Może stan ten spowodować nadmiemy rozrost drożdży, który prowadzić będzie od wysypki skóry, aż do biegunki włącznie. Dobrze zapobiega tym problemom przyjmowanie koloni acidophilus, które są dostępne w kilku markach jogurtu czy preparatach acidophilus.

System Conveen

Dyskretnym i higienicznym rozwiązaniem dla mężczyzn z nietrzymaniem moczu jest System Conveen, który całkowicie eliminuje wyciek moczu i nieprzyjemny, krępujący zapach. System Conveen jest łagodny dla skóry i wygodny w użyciu. Jest nie widoczny pod codziennym ubraniem i zapewnia swobodę poruszania się. Może być noszony przez 24 godziny. Tym samym, konieczność częstej wymiany cewników przestaje być problemem.

System 2-częściowy

Koszulka przylega do członka za pośrednictwem samoprzylepnego paska, który przykleja się na skórę prącia. Mocz jest zbierany przez koszulkę, a następnie przepływa do worka przez miękkie, giętkie przewody. System całkowicie eliminuje wyciek moczu. Może być noszony przez 24 godziny. Sytuacja, w której prącie zmienia wymiary, nie powinna budzić obaw - miękki, samoprzylepny pasek rozciąga się wraz z powiększaniem się członka i powraca do wyjściowych wymiarów, kiedy staje się on mniejszy. Podobnie jak sama koszulka, również pasek samoprzylepny wykonany jest z materiałów chroniących przed uszko" dzeniem skóry.

Ujście koszulki Conveen, a więc jej górna cześć, jest specjalnie ukształtowana i wykonana z nieco twardszego materiału. Zapewnia to większą sztywność ujścia koszulki i zapobiega skręcaniu, co mogłoby zahamować przepływ moczu do worka.

System jest szczególnie zalecany osobom posiadającym pełną kontrolę nad ruchami rąk. W takim wypadku możliwe jest umieszczenie paska samoprzylepnego w najwygodniejszym miejscu. W trakcie zmiany koszulki należy zmieniać umiejscowienie paska. Zapewnia to skórze odpowiedni "odpoczynek". Opisywany system może być również stosowany przez osoby z małym prąciem. Dostępne są rozmiary: Conveen lateks 2 - częściowy (z paskiem hydrokoloidowym)  20mm -  40mm, natomiast Conveen Security+ 2-częściowy (z paskiem hydrokoloidowym)  20mm - 35mm.

Sposób założenia

Przede wszystkim należy ustalić właściwy rozmiar cewnika. W przeciwnym razie może nastąpić wyciek moczu lub uciśnięcie prącia. Wykorzystując specjalną miarkę można dobrać odpowiednią koszulkę. Pomiaru należy dokonać w stanie lekkiego wzwodu prącia, gdy nie ma na nim oznak stanu zapalnego i obrzęku.
Przed założeniem koszulki należy wykonać dwie ważne czynności:
- usunąć włosy łonowe, które mogłyby znaleźć się pomiędzy skórą a paskiem mocującym,
- umyć i dokładnie wysuszyć prącie.

System 1-częściowy

Podobnie jak koszulka z paskiem mocującym, również Conveen - koszulka samoprzylepna odprowadza mocz, który następnie drenem spływa do worka. Najistotniejszą różnica pomiędzy tymi systemami jest to, że koszulka samoprzylepna jest pokryta od wewnątrz łagodną dla skóry warstwą przylepca mocującą cewnik bezpośrednio na prąciu.

Założenie cewników Conveen jest niezwykle proste, analogicznie do zakładania prezerwatywy. Plastikowy aplikator wyznacza właściwe umiejscowienie koszulki ponad żołędzią i zapobiega przemieszczaniu się koszulki w trakcie zakładania. Wystające uchwyty ułatwiają rozwijanie koszulki. Łatwość zakładania decyduje o tym, że koszulka samoprzylepna Conveen jest bezpieczna i wygodna, szczególnie dla osób z obniżoną sprawnością fizyczna rąk. Jest to także najbardziej higieniczne rozwiązanie dla obsługiwanych przez osoby trzecie, gdyż zapewnia chorym bezdotykową aplikację cewnika.

Koszulka i warstwa samoprzylepna są na tyle elastyczne, że pełnią swoje funkcje niezależnie od zmian wielkości członka w ciągu dnia. System skutecznie zapobiega wyciekaniu moczu, przez co najmniej 24 godziny, nie powodując podrażnienia lub uszkodzenia skóry. Koszulkę jednoczęściową należy wymieniać co 24 godziny. Dostępne są rozmiary: Conveen lateks l - częściowy (samoprzylep- . ny)  20mm - 40mm, natomiast Conveen Security+ 1częściowy (samoprzylepny)  20mm -  35mm.

Do każdego systemu koszulek dopasowane jest:
- podłączenie drenu odprowadzającego,
- dren,
- worek, do którego spływa mocz.

Worek Security+ Z karbowanym drenem (500 ml)

Jest to praktyczny, zapewniający dyskrecję worek, umieszczony na łydce, wykonany z miękkich, przyjemnych w dotyku tworzyw, z jednej strony pokryty fizeliną, co sprawia, że jest łagodny dla skóry i nie szeleści. Spoina w środkowej części worka powoduje, że zachowuje on płaski kształt nawet, gdy jest wypełniony.

Worek konturowy Conveen (600 ml i 800 ml)

Łączy komfort z dyskrecją. Budowa wielokanałowa zapewnia równomierne rozmieszczenie moczu i płaski kształt worka nawet wówczas, gdy jest on wypełniony. Zwiększa się również stabilność worka. Kanały skutecznie tłumiąodgłosy pluskania, które mogą wydobywać się z klasycznego worka. Aby zapobiegać tym odgłosom dobrze jest pamiętać o usuwaniu powietrza z worka tuż po jego założeniu.

Worek do zbiórki nocnej Conveen (1500 ml)

Worek o dużej pojemności może być przydatny w nocy oraz w sytuacjach, w których opróżnienie klasycznego worka może napotykać na trudności. Worek można zawiesić na brzegu łóżka lub na wózku siedzącym, ale przystosowany jest on również do umieszczenia na łydce.

Wszystkie worki Conveen wyposażone są w bezpieczny i łatwy w użyciu zawór odprowadzający mocz na zewnątrz. Worki do zbiórki moczu Conveen mogą być przyczepiane do nogi za pomocą pasków mocujących co gwarantuje dyskrecję i nie krępuje ruchów.

Paski są miękkie, elastyczne i zapinane na rzepy, wyposażone w guziki do przypinania worka. Worek o pojemności 1500 mi może być zawieszony na łóżku lub wózku siedzącym za pomocą wieszaka do worków.

Wieszak do worków przeznaczony jest dla osób unieruchomionych w łóżku lub siedzących w wózku. Umożliwia on wygodny sposób powieszenia worka do zbiórki moczu na krawędzi łóżka lub wózka.

Wkładki i kieszonki urologiczne pochłaniające zapach moczu

Dla osób z bezwiednym popuszczaniem, łagodnym nie trzymaniem moczu dostępne są specjalne wkładki urologiczne. Są one wykonane z materiału o wysokich właściwościach pochłaniających, który w kontakcie z moczem przekształca się w żel pochłaniający zapach. Trójwarstwowa struktura zapewnia szybkie rozprowadzenie moczu i skuteczną ochronę przed przeciekaniem. Powierzchnia jest zawsze sucha i dzięki temu higieniczna. Są niewidoczne pod ubraniem, zapewniają pełną dyskrecję i wygodę.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy marihuana lecznicza powinna być dostępna dla pacjentów w Polsce?

Biuletyn