Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy subwencja w szkole niepublicznej może pokryć opłatę czesnego?

30.01.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com
uczeń siedzi w ławce i rysuje

Rodzice dzieci, również tych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, właśnie w tym czasie szukają dla nich szkoły np. na dniach otwartych, do której ich dzieci pójdą we wrześniu tego roku. Nasza Czytelniczka zadaje nam pytanie, czy subwencja daje uprawnienie do skorzystania z ulgi w opłacie czesnego w szkole niepublicznej.

- Nasz syn ma orzeczenie o autyzmie, jest wysoko funkcjonujący, ma także lekkie problemy neurologiczne. Ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Chodzimy teraz na dni otwarte do szkół, szukając placówki dla niego. Jednak np. w szkole rejonowej, byliśmy zniechęcani do zapisania tam syna, podobnie w kilku innych. Równocześnie nie otrzymaliśmy konkretnych informacji, dlaczego mielibyśmy syna tam nie zapisać – opowiada mama.

Zastanawia się także, czy subwencja w szkole niepublicznej, może pokryć w jakiejś części opłatę za czesne. Zwróciliśmy się z tym pytaniem do Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN).

Anna Ostrowska, rzecznik prasowa MEN wyjaśnia nam, że uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą kształcić się w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, również niepublicznych. Podkreśla także, że zgodnie z przepisami ustawy prawo oświatowe dyrektor szkoły obwodowej ma obowiązek przyjęcia do szkoły ucznia mieszkającego w obwodzie szkoły. Natomiast o wyborze szkoły zawsze decydują rodzice.

- Środki z podziału części oświatowej subwencji ogólnej naliczane jednostkom samorządu terytorialnego  na organizację kształcenia specjalnego przekazywane są również do szkół niepublicznych. Środki te przeznaczane są wyłączenie na organizację kształcenia specjalnego, tj.:

  • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
  • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
  • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne

 - wylicza Anna Ostrowska.

Zaznacza także, że katalog rodzajów zajęć realizowanych z uczniem objętym kształceniem specjalnym, nie jest zamknięty, bowiem ich rodzaj jest uzależniony od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz posiadanych możliwości psychofizycznych danego ucznia.
 
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

Prawy panel
Partnerem działu Finanse i Ubezpieczenia jest

Sonda

Czego najbardziej Ci brakuje, gdy kolejne dni spędzasz w domu z powodu zagrożenia koronawirusem?

Biuletyn

Wspierają nas