Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy przysługuje mi legitymacja osoby niepełnosprawnej?

26.02.2020
Autor: S.

Mam lekki stopień niepełnosprawności ze względu nie niedosłuch, jestem osobą pracującą. Czy przysługuje mi legitymacja od starosty. Jak odliczyć ulgę rehabilitacyjną, zakupiłem aparat słuchowy z dofinansowaniem NFZ, mam auto. Jak policzyć koszty do rozliczenia rocznego? Co zyskuje mój pracodawca, który mnie zatrudnia?

Szanowny Panie,

tak, przysługuje Panu legitymacja osoby niepełnosprawnej. Legitymację wystawia powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Może Pan odliczyć różnicę między rzeczywistym kosztem zakupu aparatu słuchowego a dofinansowaniem NFZ, PCPR i in. czyli tzw. wkład własny. Ma Pan również ulgę na samochód, ponieważ wydatki z tytułu używania samochodu mogą odliczyć osoby niepełnosprawne, bez względu na stopień niepełnosprawności, które są właścicielami lub współwłaścicielami samochodu. Można odliczyć wydatki poniesione nie tylko na przejazdy związane z rehabilitacją, ale także przejazdy np. do lekarza, do pracy czy na zakupy. W ramach ulgi można odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu, np. wydatki na paliwo, na naprawę samochodu, przegląd, ubezpieczenie OC - czyli wszystko, co jest niezbędne, aby samochodu można było używać. Nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków. Odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesiona, nie większa jednak niż 2280 zł - niezależnie od liczby posiadanych samochodów.

Jeśli chodzi o pracodawcę to w zależności od rodzaju firmy, liczby zatrudnionych i innych czynników może on skorzystać z takich ulg jak:

  • Zwolnienie z wpłat na PFRON
  • Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
  • Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
  • Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego
  • Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

Więcej informacji na ten temat na stronie pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Także w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas