Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy jest możliwość unieważnienia orzeczenia z PCPR?

07.04.2020
Autor: G.

Mama dostała z ZUS w 2015 roku trwałą niezdolność do samodzielnej egzystencji. Mieszkała ode mnie 250 km z bratem, brat nagle zmarł. Zabrałam ją tu gdzie mieszkam, bo sama nie dałaby rady. W 2018 roku złożyłam wniosek o niepełnosprawność do PCPR, dostała stopień umiarkowany. Od decyzji odwoływałam się i zostawiono stopień umiarkowany. Problem w tym, że nie wiedziałam o orzeczeniu z ZUS i trwałej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dopiero porządkując dokumenty natrafiłam na to. Teraz mam problem czy ważniejsze jest orzeczenie z ZUS z 2015 roku, czy PCPR z 2018. Orzeczenia wydane na tę samą chorobę. Czy nie złamałam prawa, bo teraz to sobie uświadomiłam. Staram się o świadczenie pielęgnacyjne na mamę na podstawie orzeczenia z ZUS. Czy jest możliwość unieważnienia orzeczenia z PCPR?

Szanowna Pani,

system orzecznictwa ds. niepełnosprawności jest niezależnym systemem orzecznictwa od tego, które jest realizowane przez lekarzy i komisję lekarską ZUS.

Warto pamiętać, iż zgodnie z art. 3 pkt 21  ustawy o świadczeniach rodzinnych - znaczny stopień niepełnosprawności – oznacza:

  • niepełnosprawność  w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie  przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na  podstawie  przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
  • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  • niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

Powyższy przepis wskazuje, iż nie tylko posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności daje podstawę do starania się przez opiekuna o świadczenie pielęgnacyjne, ale również posiadanie orzeczenia tzw. równorzędnego.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

 

 

 

Prawy panel

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas