Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy nadal mogę pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

07.04.2020
Autor: K.

Córka uczy się 3 dni w tygodniu poza miejscem zamieszkania i wtedy przebywa u rodziny. Czy nadal mogę pobierać świadczenie pielęgnacyjne, bo ma znaczny stopień niepełnosprawności.

Szanowna Pani,

jedną z podstawowych przesłanek otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego jest opieka nad niepełnosprawnym w stopniu znacznym członkiem rodziny lub niepełnosprawnym dzieckiem z odpowiednimi wskazaniami zawartymi w orzeczeniu; opieka ta różnie jest definiowana.

Niedawno zapadło ważne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zgodnie z wyrokiem z dnia 7 maja 2019 r. (sygn. akt I OSK 3946/18), NSA stwierdził, iż: „podstawowym wymogiem uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego jest sprawowanie stałej, ciągłej opieki wykluczającej podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Świadczenie to bowiem ma być rekompensatą za rezygnację z pracy z uwagi na konieczność opieki nad osobą bliską, która jej wymaga. Przepis art. 17 ust. 1 u.ś.r. nie uzależnia otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego od obowiązku zamieszkiwania opiekuna z osobą, nad którą jest sprawowana opieka, ani też od sprawowania opieki nieustannie przez całą dobę”.

Oczywiście wyrok dotyczy indywidualnej sprawy, ale warto zapoznać się z okolicznościami sprawy, które były podstawą wydania wyroku.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas