Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy niepełnosprawność może być orzeczona u osoby chodzącej?

10.02.2020
Autor: A.

Czy niepełnosprawność znaczna może być orzeczona u osoby chodzącej, jeśli tak, to w jakich przypadkach? Chodzi o 90-letnią kobietę po złamaniu kości szyjki udowej, praktycznie już nie chodząca, poruszająca się w stopniu umiarkowanym przy pomocy innych.

Szanowna Pani,

W myśl przepisów niepełnosprawność, to niemożność efektywnego pełnienia ról społecznych tj. wypełniania zobowiązania wynikającego z zajmowanej pozycji społecznej przy korzystaniu przez osobę z przysługujących jej przywilejów i praw według bardziej lub mniej określonego wzoru, a więc niemożność bądź trudności w codziennej aktywności i uczestnictwie wynikające z naruszenia sprawności organizmu.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Natomiast warto zauważyć, że w obowiązującym systemie nie ma ustalonego wprost katalogu schorzeń i odpowiadających im stopni niepełnosprawności. Dlatego nie możemy odpowiedzieć na Pani pytanie. Proponujemy złożenie do miejskiego/powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli osoba nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim), badanie może być przeprowadzone w miejscu jej pobytu.

 

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

 

Prawy panel

Sonda

Czego najbardziej Ci brakuje, gdy kolejne dni spędzasz w domu z powodu zagrożenia koronawirusem?

Biuletyn

Wspierają nas