Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Minister pracy o świadczeniu uzupełniającym

13.02.2020
Autor: PAP, fot. Flickr / MRPiPS
marlena Maląg stoi i mówi do mikrofonu widoczna do pasa

- Do końca stycznia 2020 r. złożono już ok. 726 tys. wniosków o tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że od października ubiegłego roku przyznano już 401 tys. świadczeń.

Od 2 września 2019 r. trwa składanie wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Jak podało ministerstwo rodziny, do końca stycznia złożono ich ok. 726 tys. (w tym ZUS – 501 tys. wniosków, KRUS – 222 tys. wniosków). Od 1 października 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. przyznano 401 tys. świadczeń.

- Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, do tej pory były właściwie niezauważane, bo najczęściej zamknięte były w czterech ścianach mieszkania. To też osoby, które bardzo często są w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Wprowadziliśmy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, żeby wesprzeć tych, którzy tego wsparcia najbardziej potrzebują. To ważna i wyczekiwana pomoc – podkreśliła minister Marlena Maląg.

Jak wskazała, potwierdzają to dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- Do końca stycznia złożono już ok. 726 tys. wniosków o przyznanie świadczenia, w większości przypadków wnioski składamy osoby po 60. roku życia. Od października ubiegłego roku przyznaliśmy już 401 tys. świadczeń – podała szefowa MRPiPS.

Obecnie o świadczenie uzupełniające do 500 zł mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł. Przy wypłacie dodatku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Przykładowo, jeżeli suma obecnie pobieranych świadczeń wynosi 1200 zł, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w kwocie 400 zł. Z kolei jeśli suma świadczeń ze środków publicznych wynosi 1500 zł, to osoba uprawniona otrzymuje 100 zł.

Wyższy próg od marca

Sejm w styczniu uchwalił nowelizację, która podwyższa próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla niesamodzielnych z 1600 zł do 1700 zł. W konsekwencji osoby pobierające obecnie świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w wysokości 500 zł, po 1 marca br. będą je pobierać nadal w takiej wysokości.

Dla pozostałych świadczeniobiorców takie rozwiązanie oznacza wzrost obecnie pobieranego świadczenia o 30 zł (dzieje się tak, ponieważ od marca emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł brutto). Osoby, które już otrzymują świadczenie dla niesamodzielnych, nie będą musiały składać ponownych wniosków – świadczenie zostanie im podwyższone automatycznie.

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską).

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na którego podstawie ZUS może ustalić prawo do świadczenia, jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz dokumentację medyczną lub też inną – istotną z punktu widzenia stanu zdrowia – dokumentację medyczną (np. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej). Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności powinny do wniosku dołączyć ten dokument.

Tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych przysługuje od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Zobacz nasze artykułu o świadczeniu uzupełniającym.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Dwuznaczność przepisów
  Marek
  16.02.2020, 14:18
  Dziwaczne są fakty nieuznawania przez ZUS orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności. Tymczasem w ustawie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz 511 z późn. zm.) - art. 4 ust. 1 rozszerza formułę: "Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.". W art. 5 tej ustawy wpisano o równości "znacznego stopnia" do orzeczenia "o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji", wydanej na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Ta różność w opisaniu tych samych zagadnień w dwóch ustawach - bardzo źle świadczy o prawie i rządzie.
  odpowiedz na komentarz
 • Propaganda sukcesu
  Miki
  14.02.2020, 10:59
  I tak co roku uprawnieni do świadczenia będą żyli w niepewności czy rząd podwyższy kryterium dochodowe. Gdyby do ustawy wpisali mechanizm wiążący przyznanie świadczenia z najniższą emeryturą/rentą, wówczas partia rządząca nie mogłaby się co roku chwalić jak dużo robi na rzecz ludzi niepełnosprawnych. Poza tym jest to instrument mobilizujący elektorat w latach wyborczych. Pozostawiono sobie również furtkę, by w którymś roku kryterium dochodowego móc nie podwyższyć. Tak wygląda obłuda polityków. Tak przecież zrobiono z kwotami dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Od 2014 r. kwoty są nie zmienione podczas, gdy płaca minimalna wzrosła w tym czasie ponad 1 tys. zł. Aby te kwoty odmrozić trzeba znowelizować ustawę a do tego PiS się nie pali. Więc tak samo może być kiedyś ze świadczeniem uzupełniającym. Obym się mylił.
  odpowiedz na komentarz
 • Czekam na decyzję już 5 miesięcy
  BoNow
  13.02.2020, 20:05
  Wniosek złożony w ZUS w Rzeszowie we wrześniu 2019, do dnia dzisiejszego cisza. Czy ktoś ma podobnie?
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy kiedykolwiek z powodu niepełnosprawności nie wpuszczono gdzieś Ciebie lub Twojego dziecka?

Biuletyn

Wspierają nas