Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej w Toruniu

W dniach 21-23 września 2004 r. w ramach Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej - "Niepełnosprawność i rodzina. Formy wsparcia środowiskowego", a także dwa sympozja nt. rehabilitacji w opiece długoterminowej oraz profilaktyki, edukacji i leczenia ran przewlekłych.

Konferencja oraz sympozja będą miały miejsce w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ul. Gagarina 11 oraz ul. Gagarina 13a w Toruniu.

Program ramowy konferencji

21 września 2004
13.00 - uroczyste otwarcie Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej
13.30-17.00 - sesja plenarna: System opiekuńczy w Polsce w świetle prawa, przewodnicząca sesji: dr Joanna Staręga - Piasek
17.30 - kolacja
20.00 - wieczór kulturalny

22 września 2004
9.00-13.00 - sesja plenarna: Opieka długoterminowa nad niesprawną osobą starszą w Europie, przewodniczące sesji: doc. dr hab. Barbara Bień, dr Hanneli Dohner
13.00-15.00 - przerwa obiadowa
15.00- 17.00 - sesja plenarna: Wartości życia i opieki. Duchowość człowieka i pielęgnowania, przewodnicząca sesji: prof. dr hab. Zofia Kawczyńska - Butrym
19.30 - wieczór integracyjny

I Sympozjum Rehabilitacji w Opiece Długoterminowej

23 września 2004 r., Aula Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11
Patronat Honorowy: prof. Jerzy Kiwerski, Konsultant Krajowy ds. Rehabilitacji Medycznej

Program ramowy sympozjum:

9.00-10.45 - sesja I: Ocena pacjenta w opiece długoterminowej dla potrzeb rehabilitacji,
przewodniczący sesji: prof. Jerzy Kiwerski, dr Marek Żak
11.00-12.45 - sesja II:  Wybrane metody rehabilitacji i pielęgnacji, przewodniczący sesji: prof. Jerzy Kiwerski, prof. Józef Opara
12.45-14.15 - przerwa obiadowa
14.15-16.00 - sesja III: Społeczny wymiar rehabilitacji, przewodniczący sesji: prof. Jerzy Kiwerski, dr hab. Elżbieta Rutkowska
16.15 - uroczyste zakończenie Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej

I Sympozjum Profilaktyki, Edukacji i Leczenia Ran Przewlekłych

23 września 2004 r., Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, ul. Gagarina 13a Patronat Honorowy: dr n. biol. Grażyna Kruk - Kupiec, Konsultant Krajowy ds. Pielęgniarstwa

Program ramowy sympozjum:

9.00-10.30 - sesja I: Kliniczne i pielęgnacyjne problemy leczenia odleżyn, przewodniczący sesji: dr n. biol. Grażyna Kruk - Kupiec, dr n. med. Rafał Stojko
10.45-12.15 - sesja II: Kliniczne i pielęgnacyjne problemy leczenia owrzodzeń żylnych, przewodniczący sesji: dr n. med. Maria Szewczyk, prof. Arkadiusz Jawień
12.15-13.45 - przerwa obiadowa
13.45-16.00 - sesja III: Kliniczne i pielęgnacyjne problemy leczenia zmian skórnych wokół stomii, przewodniczący sesji: dr med. Zbigniew Banaszkiewicz, dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska
sesja IV: Edukacyjny wymiar profilaktyki, przewodniczący sesji: dr n. med. Anna Andruszkiewicz, prof. Roman Ossowski
16.15 - uroczyste zakończenie Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej

Zasady udziału:

Warunkiem udziału w Konferencji i/lub Sympozjach jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dowodem wpłaty do 31 sierpnia na adres Biura Konferencji.
Koszt udziału w Konferencji Opieki Długoterminowej wynosi 390 zł i obejmuje opłatę uczestnictwa w Konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie (kolacje w dn. 21 i 22 września, obiady w dn. 22 i 23 września), udział w imprezach towarzyszących (wieczory 21 i 22 września). Dla uczestników Konferencji udział w wybranym Sympozjum w dn. 23 września jest bezpłatny.

Koszt udziału w wybranym Sympozjum wynosi 85 zł i obejmuje opłatę uczestnictwa w wybranym Sympozjum, materiały konferencyjne, obiad (23 września) i przerwę kawową. Uczestnicy Sympozjum mogą zgłosić udział w integracyjnym wieczorze w plenerze w dn. 22 września. Koszt udziału - 75 zł.

Kontakt do organizatorów:

Centrum Informacji Medycznej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA.
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
tel.: 0*56 659 39 71, 659 39 72, 659 39 00 w. 583
faks: 0*56 659 39 88
www.cim.tzmo.pl
e-mail: cim@tzmo.com.pl

Opracowanie: Daria Porębska
Źródło: www.cim.tzmo.pl

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy Kościół Katolicki jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas