Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wiceminister pracy o obecności stażystów w obliczu ryzyka zarażenia koronawirusem

17.03.2020
Autor: MRPiPS, fot. freeimages.com
Źródło: www.gov.pl
Puste krzesła obrotowe przy biurkach z komputerami

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Alina Nowak w piśmie skierowanym do dyrektorów wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy zwróciła uwagę na sytuację osób odbywających staż w instytucjach, których działalność została zawieszona lub ograniczona. Ma to związek z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19.

W piśmie podkreślono, że to starosta oraz marszałek posiadają kompetencje decyzyjne w zakresie zmian w trybie pracy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, a także ograniczenia czy zawieszenia ich funkcjonowania. Zatem stażyści muszą się do ich decyzji dostosować. Jednocześnie stażyści pozostają w gotowości świadczenia stażu i zachowują w tym czasie prawo do stypendium.

Odnosząc się do stażystów, którzy nie będą mogli odbywać stażu ze względu na opiekę nad zdrowym dzieckiem z powodu zamknięcia placówek oświatowych, przypomniano, że staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. To oznacza, że osoba odbywająca staż nie jest pracownikiem i nie mają do niej zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Nie jest również objęta ubezpieczeniem chorobowym, przez co nie przysługuje jej zasiłek opiekuńczy, ani dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8.

Nieobecność usprawiedliwiona

Podkreślone zostało jednak, że nieobecność stażysty z powodu konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem należy uznać za usprawiedliwioną. Dodała, że biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację, w przypadku usprawiedliwienia nieobecności na stażu za okres tej nieobecności będzie przysługiwało stypendium. W tym celu osoba odbywająca staż powinna złożyć organizatorowi stażu oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem ze względu na zawieszenie zajęć w placówce oświatowej.

„W przypadku, gdy organizator stażu i bezrobotny wyrażą zgodę możliwe jest też przedłużenie okresu stażu o czas nieobecności bezrobotnego na stażu spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem” – czytamy w piśmie od minister. Jednak – jak dodaje – przedłużenie okresu stażu nie powinno przekroczyć 14 dni, czyli tyle, ile wynosi opieka nad chorym członkiem rodziny.

W kwestii organizacji przez powiatowy urząd pracy szkoleń grupowych minister wskazała, że decyzja o ewentualnym odwołaniu lub przeniesieniu na inny termin szkolenia pozostaje w gestii dyrektora PUP.

„Niezależnie od powyższego, w zakresie realizacji Państwa obowiązków ponownie apeluję o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny” – przekazała w piśmie minister.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czego najbardziej Ci brakuje, gdy kolejne dni spędzasz w domu z powodu zagrożenia koronawirusem?

Biuletyn

Wspierają nas