Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Koronawirus. Terminy ważności orzeczeń i kart parkingowych będą przedłużone

23.03.2020
Autor: Beata Dązbłaż, Tomasz Przybyszewski, fot. pixabay.com
lekarz mierzy ciśnienie mężczyźnie widać tylko jego rękę i koszulę w szaro czerwoną kratę

Orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i inne, które tracą ważność w okresie ogłoszonego stanu epidemii w Polsce, zostaną automatycznie przedłużone. Wprowadzona też będzie możliwość wydania orzeczenia na podstawie dokumentacji medycznej, bez osobistego badania. Takie m.in. rozwiązania przygotował resort pracy w projekcie ustawy z 21 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Jednak, jak wynika z naszych informacji, prace nad projektem wciąż trwają.

Od połowy marca wiele osób z niepełnosprawnością dostrzega problem kończących się terminów orzeczeń. Do naszej redakcji trafiają maile i telefony w tej sprawie, ponieważ w wielu przypadkach koniec orzeczenia oznacza utratę prawa do świadczeń, ulg i uprawnień, takich jak choćby karta parkingowa. Staramy się więc dowiedzieć, jak wygląda sytuacja. Oto odpowiedź resortu rodziny:

„Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób  Niepełnosprawnych wystosował do Wojewodów zalecenie zapewnienia utrzymania ciągłości funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na terenie poszczególnych województw – informuje nas biuro prasowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). – Większość zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, pomimo ograniczeń kadrowych związanych obecną sytuacją, funkcjonuje i realizuje działania mające na celu zapewnienie utrzymania ciągłości orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności”.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało też systemowe rozwiązania w zakresie utrzymania w mocy dotychczasowych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

„Przedłużona zostanie ważność orzeczeń – informuje resort rodziny. – Wprowadzona zostanie także możliwość wydawania orzeczeń na postawie zgromadzonej dokumentacji medycznej bez osobistego stawiennictwa badanego na komisji. Przygotowane rozwiązania pozwolą zachować ciągłość w statusie osób niepełnosprawnych, a tym samym będą stanowiły podstawę do zachowania ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym”.

Co wynika z projektu ustawy?

W projekcie ustawy znalazły się następujące zapisy:

Orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności na czas określony:

 • jeśli ważność orzeczenia upływa w terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy, zachowuje ważność przez kolejne 90 dni od terminu ważności (ale nie dłużej, niż do wydania nowego orzeczenia),
 • jeśli do 30 dni przed wejściem w życie ustawy został złożony wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia, orzeczenie zachowuje ważność przez kolejne 90 dni (ale nie dłużej, niż do wydania nowego orzeczenia),
 • jeśli ważność orzeczenia upływa po 6 lutego 2020 r., zachowuje ono ważność do 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (ale nie dłużej, niż do wydania nowego orzeczenia),
 • orzeczenie może być wydane bez badania, jeśli lekarz orzecznik uzna, że dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

może być wydane bez badania, jeśli lekarz orzecznik uzna, że wystarczy dokumentacja dołączona do wniosku.

Decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej:

 • jeśli została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem, którego termin się kończy, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu tak, jak orzeczenie;
 • zmiana ta nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Karta parkingowa (przepis ten ma moc od 7 lutego 2020 r.):

 • wydana osobie z niepełnosprawnością na podstawie badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowuje ważność do 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (ale nie dłużej, niż do wydania nowego orzeczenia);
 • wydana placówce zachowuje ważność do 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Orzeczenia o niezdolności do pracy i/lub samodzielnej egzystencji:

jeśli ich ważność upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii (lub 30 dni po jego odwołaniu), zachowują ważność przez kolejne 3 miesiące od upływu terminu ważności (ale nie dłużej, niż do wydania nowego orzeczenia), jeżeli:

 • przed upływem terminu ważności

albo

 • w ciągu 30 dni po upływie tego terminu

zostanie złożony wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres.

Prawo do świadczeń (np. świadczenia uzupełniającego czy renty) uzależnionych od orzeczeń o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji jest przedłużone do końca miesiąca, w którym upłynie wydłużony termin ważności orzeczenia.

Analogicznemu wydłużeniu ulega też termin ważności legitymacji emeryta-rencisty.

Zasady te mają zastosowanie także do orzeczeń, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy, jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony:

 • przed dniem wejścia w życie

albo

 • w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy i nowe orzeczenie nie zostało wydane.

Komentarz

 • A skąd wziąć zaświadczenie lekarskie?
  Danka
  23.03.2020, 18:22
  No dobrze ale jak złożyć, nawet przez pocztę kolejny wniosek skoro przychodnia nie wypisze zaświadczenia bo jest zamknięta? Mąż jest w takiej sytuacji. Niedawno wyszedl ze szpitala psychiatrycznego, orzeczenie ważne do końca marca, a w piątek telefon z WPZP że przychodnia nie przyjmuje pacjentów, nie robi ksera dokumentacji medycznej ani nie wypisują zaświadczeń lekarskich.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas