Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Koronawirus. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy. Wiadomo, o ile przedłużą orzeczenia

26.03.2020
Autor: Tomasz Przybyszewski
12 różnych symboli niepełnosprawności, np. 04-O, 05-R, 10-N itd.

Przed południem 26 marca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, mającej łagodzić skutki pandemii koronawirusa. Projekt zawiera ważne rozwiązania dotyczące orzeczeń, których ważność skończyła się lub dobiega końca.

W projekcie Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw czytamy, że „z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”:

 1. jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upłynęła do 90 dni przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, to zachowuje ono ważność:
 • pod warunkiem złożenia w trakcie ważności posiadanego orzeczenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia,
 • nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
 1. jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upływa po wejściu w życie tej ustawy, to zachowuje ono ważność nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
 1. w związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
   
 2. także karty parkingowe wydane placówkom zachowują ważność do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
   
 3. jeśli od kończącego się orzeczenia uzależniona była wydana wcześniej decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, to okres wskazany w decyzji także ulega przedłużeniu (nie wymaga to wywiadu środowiskowego);
   
 4. jeśli ważność orzeczenia o niezdolności do pracy i/lub samodzielnej egzystencji upływa podczas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo 30 dni po ich odwołaniu, zachowuje ono ważność przez kolejne 3 miesiące od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia;
   
 5. także prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji ulega wydłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie wydłużony termin ważności tego orzeczenia, bez konieczności wydania w tej sprawie decyzji;
   
 6. powyższe zasady dotyczące orzeczeń o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji mają zastosowanie także w stosunku do orzeczeń, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem wejścia w życie ustawy);
   
 7. podobnie wydłużeniu ulega także termin ważności m.in. legitymacji emeryta-rencisty.

Nad ustawą w tym tygodniu pracować będzie Sejm, więc poszczególne zapisy mogą jeszcze ulec zmianie. Będziemy o tym informować na bieżąco na portalu Niepelnosprawni.pl.

Komentarz

 • ustawa tarcza antykoronawirusowa jednak nie z myślą o niepełnosprawnyc, a tylko z myśla o pracownikach komisji
  ewa
  30.03.2020, 14:21
  To nie etyczne traktowanie osób niepełnosprawnych które chciałyby uczestniczyć w komisjach ale z powodu koronawirusa nie mogą tego zrobić, aby się bronić i spojrzeć w twarz być może swoim przyszłym oprawcom którzy bezpodstawnie obniżają stopień niepełnosprawności . pzbawia się Osób takiego prawa i nie widzi się problemu, a powinny być wszystkie orzeczenia być przedłużone także te które rozpatrywane są już na poziomie wojewódzkim i w sądach. A lekarze z komisji być może lepiej niech idą wspierać lekarzy w szpitalach, a nie być może będą stawiać wyroki na bezbronnych chorych, metodą chybił trafił .... Czy ktos w końcu na poważnie zajmie się naszymi sprawami ustanawiając ustawy które będą nas chronić, a nie,, zawieszać " nas zaocznie itp

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Czy chciał(a)byś zaszczepić siebie lub osobę, którą się opiekujesz, gdyby pojawiła się szczepionka przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas