Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kogo wesprze PFRON w ramach nowego programu pomocowego?

03.04.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pexels.com
Źródło: www.pfron.org.pl
nachylona mężczyzna pomaga mierzyć protezę ręki innemu mężczyźnie na wózku
PFRON uruchomił realizację nowego programu pomocowego dla osób z niepełnosprawnością w związku ze stanem epidemii w Polsce spowodowanego COVID-19. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się także samorządy.

Pomoc dla osób indywidualnych

O pomoc mogą ubiegać się:
 • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia.
Wsparcie PFRON skierowane jest do osób z niepełnosprawnością, które na skutek zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii straciły w okresie od 9 marca 2020 r. do 4 września 2020 r. możliwość korzystania, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc będzie polegała na dofinansowaniu kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
 
Dla kogo:
 • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnicy  środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wysokość wsparcia

Kwota wsparcia to 500 zł miesięcznie na jedną osobę z niepełnosprawnością. Pomoc będzie przyznana na maksymalnie 3 miesiące. W każdym miesiącu musi być brak możliwości zapewnienia opieki przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
 
Uwaga!
 

Kto realizuje program

Samorządy będą realizować program i pomoc dla osób z niepełnosprawnością będzie możliwa na terenie tych samorządów, które przystąpią do programu. Samorządy wyznaczą jednostkę, która będzie realizować to zadanie, najczęściej będzie to prawdopodobnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. To ta jednostka będzie rozpatrywać wnioski i podejmować decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach programu PFRON.
 
Osoby indywidualne będą mogły składać wnioski elektronicznie do oddziału PFRON właściwego dla swego miejsca zamieszkania od 10 kwietnia przez cały czas aż do 4 września 2020 r.
 
W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Jak złożyć wniosek

 
W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie). W takim przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony Funduszu.
 
PFRON informuje, że możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.
 

Informacja dla samorządów

Samorządy, które chcą zgłosić się do powyższego programu, mogą składać wnioski do PFRON od 10 kwietnia do 15 września 2020 r. w trybie ciągłym. W ramach środków przewidzianych na realizację tego modułu programu finansowane są również wydatki samorządów powiatowych ponoszone na obsługę (do wysokości 2,5% środków przekazanych samorządom powiatowym).
 

Pomoc PFRON dla samorządów

W ramach innego modułu programu pomocowego samorządy mogą uzyskać z PFRON pomoc finansową do 100 tys. zł. Pomoc ta udzielana jest w formie refundacji części wydatków poniesionych przez samorządy powiatowe na wsparcie dla osób z niepełnosprawnością w związku ze stanem epidemii w Polsce.
 
Samorządy mogą wnioskować o środki do 15 września 2020 r. w trybie ciągłym, może ona wynieść maksymalnie 50% poniesionych przez samorząd wydatków, ale nie więcej niż 100 000 zł.
 
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Dostęp do internetu
  I. Zawadzki
  05.04.2020, 12:34
  Czy osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności może uzyskać jakieś wsparcie finansowe bądź inne w sprawie korzystania i dostępu do internetu.
  odpowiedz na komentarz
 • kom.
  olo
  05.04.2020, 00:09
  co z osobami niepełnosprawnymi które mieszkają same a opiekują się nimi rodzice
  odpowiedz na komentarz
 • Konkretne przypadki poproszę
  matka
  04.04.2020, 19:32
  O jakie konkretnie przypadki chodzi? Czy np. - koszty poniesione wynajęcie opieki, gdy dotychczasowy opiekun będzie przebywał w szpitalu lub w pracy, a WTZ nie działa? Jak udokumentować poniesienie kosztów? - rekompensata rezygnacji z pracy przez opiekuna (urlop bezpłatny), jeśli opiekun musi zapewnić opiekę niepełnosprawnemu? (to chyba nie ten przypadek, bo chodzi o pieniądze dla niepełnosprawnego a nie opiekuna) - moja córka jest uczestnikiem WTZ, który nie działa w okresie pandemii. Jest ze mną w domu. Pobieram świadczenie pielęgnacyjne. Rozumiem, że nie mam po co ubiegać się o wsparcie, bo nie ponoszę dodatkowych kosztów?
  odpowiedz na komentarz
 • Absurd goni absurd
  Ja
  04.04.2020, 15:21
  Bzdurny program. Znowu trafia do tych, którzy siedzą i nic nie robią, zamiast wspomóc tych, którzy coś robią, a potrzebują na maseczki, rękawiczki. Lepiej byście dali tym instytucjom, by pojedynczo przekazały swoim podopiecznym to, co niezbędne. A nie tylko kasa, kasa. Ciągle po 500,a inni niech zdechną. Zapłata za pobyt w domu, dobre. A szpitalem brakuje wszystkiego. Takich absurdów nie było do tej pory. W PCPR brakuje na kule, pieluchy, wózki, turnusy, a wy rozdajemy absurdalne nagrody.
  odpowiedz na komentarz
 • Decyzja
  Grabr Malgorzata
  03.04.2020, 15:26
  Co z osobami, klorym kończy się decyzja i nie mogą złożyć wniosku z zaistniałych przyczyn
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas