Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

500 zł z PFRON. Dla kogo? Jak wnioskować? [PORADNIK]

10.04.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. sxc.hu
500 złotych w 100-złotowych banknotach

Od 10 kwietnia 2020 r. osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunowie mogą składać wnioski o wsparcie w wysokości 500 zł netto w ramach nowego programu pomocowego PFRON. Został on uruchomiony w związku ze stanem epidemii w Polsce, spowodowanym przez COVID-19. Wyjaśniamy, dla kogo program jest przeznaczony, jakie wsparcie można otrzymać i jak się o nie starać.

Aktualizacja 07.09.2020

Cel programu

Program PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (moduł III) ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością, które na skutek zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii straciły w okresie od 9 marca 2020 r. do 15 października 2020 r. możliwość korzystania, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. PFRON przeznacza na ten cel 174 250 000 zł, z możliwością zwiększenia tej kwoty.

Rodzaj wsparcia

Pomoc polega na dofinansowaniu kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnicy  środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli prowadzonych przez organizacje pozarządowe;
 • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych bądź uczniowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
 • pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) wychowankowie ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych (OREW) oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (ORW) funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wiek osób ubiegających się o pomoc

 • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Ważne!

Do korzystania z dofinansowań ze środków PFRON zawsze upoważnione są osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, wydane przez lekarza orzecznika KRUS lub ZUS.

Wysokość świadczenia

Kwota wsparcia to 500 zł miesięcznie „na rękę” (netto) na jedną osobę z niepełnosprawnością.

Przez jaki czas obowiązuje świadczenie?

Pomoc będzie przyznana na maksymalnie 3 miesiące, także z uwzględnieniem marca.

W każdym miesiącu musi być brak możliwości zapewnienia opieki w placówce rehabilitacyjnej przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Placówka rehabilitacyjna to taka, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły; tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku.

Uwaga!

Świadczenie nie będzie przysługiwać za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Więcej na niepelnosprawni.pl.

Czy obowiązuje kryterium dochodowe?

Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Czy zapłacimy podatek od świadczenia?

Świadczenie nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czy trzeba będzie udokumentować wydatki z tego świadczenia?

Środki ze świadczenia powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utratą zajęć w placówce, zorganizowanych w warunkach domowych. Nie trzeba jednak dokumentować np. paragonami czy fakturami tych wydatków.

Kto składa wniosek?

Wniosek o świadczenie powinna złożyć osoba z niepełnosprawnością lub jej opiekun.

Uwaga!

W imieniu osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie wniosek składają opiekunowie prawni.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć:

 • elektronicznie poprzez system SOW – sposób rekomendowany przez PFRON
 • osobiście w instytucji wybranej przez powiat – prawdopodobnie będą to miejscowe centra pomocy rodzinie. Wcześniej należy się upewnić tam telefonicznie jak i kiedy można złożyć dokumenty
 • pocztą tradycyjną – wniosek należy uprzednio pobrać ze strony PFRON
 • pocztą elektroniczną (należy uprzednio dowiedzieć się telefonicznie na jaki adres mailowy można przesłać formularz wniosku).

Uwaga!

Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w tym systemie.

Wniosek jest do pobrania na stronie PFRON.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek można składać od 10 kwietnia 2020 r. w sposób ciągły do 15 października 2020 r. (termin został przedłużony, pierwotnie był to 4 września).

Co dalej ze złożonym wnioskiem?

Program PFRON będą realizować samorządy.

Uwaga!

Wcześniej dany samorząd musi przystąpić do programu PFRON, czyli wypełnić i przesłać wnioski do Funduszu. Jeśli jednak dany samorząd nie przystąpiłby do tego programu PFRON dopuszcza możliwość udzielenia pomocy danej osobie za pośrednictwem innego samorządu.

Dokumenty dla samorządów są dostępne na stronie PFRON.

Samorząd, który przystąpi do programu wyznaczy jednostkę organizacyjną na swoim terenie, która będzie rozpatrywać wnioski i podejmować decyzję o przyznaniu świadczenia. Najczęściej, prawdopodobnie wnioski będą realizowały Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Kiedy otrzymamy środki na konto?

Świadczenie powinniśmy otrzymać do 10 dni po podjęciu decyzji przez centra pomocy rodzinie.

Infolinia PFRON

Pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Aktualizacja 07.09.2020

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Niektórzy zostali podwójnie pokrzywdzeni
  Pokrzywdzony
  15.09.2020, 19:22
  Ten program pokrzywdził dużą część niepełnosprawnych wnioskujących o pomoc bo niektóre MOPRy dowolnie go interpretują i odrzucają wnioski. Wystarczy że ktoś chodził przeciętnie 4 razy w tygodniu do placówki rehabilitacyjnej bo przykladowo nie mógł być 5 razy ze względu na choroby, wizyty lekarskie albo pobyty w szpitalu i to już jest podstawą do odrzucenia wniosku o te 1500 złotych. Jak dawać to wszystkim lub nikomu
  odpowiedz na komentarz
 • Niepełnosprawnych też mają 500+.
  Mateusz
  20.08.2020, 19:05
  A może być dokumenty podatki mopsu.
  odpowiedz na komentarz
 • Dodatek 500 z programu covid
  Basia
  01.07.2020, 18:23
  Mój syn że znacznym stopniem niepelnosprawnosci uczący się w sosw,gdzie nie odbyły się przez 3 miesiące zajęcia rech- wych czy ma prawo do wsparcia 3x500 zł z tego programu.Zlozylam wniosek ale dostałam odmowe bo syn ukończył w styczniu 24 lata.Innne osoby z tej samej klasy i z tego samego rocznika otrzymały pomoc.Czy znaczenie ma miesiąc urodzenia?
  odpowiedz na komentarz
 • Mariola Wierzba
  wierzba MARIOLA
  29.06.2020, 22:11
  złożyłam wniosek13 kwietnia2020 czy ktos juz otrzymał pieniążki w iławie
  odpowiedz na komentarz
 • wypłata
  kala
  03.06.2020, 11:41
  Witam, czy ktoś już otrzymał pieniążki?
  odpowiedz na komentarz
 • OREW Michalinów
  nowackit759@gmail.com
  20.05.2020, 00:10
  500 zł z PFRON. KóZUS 500 zł z PFRON. Dla kogo? Jak kó Tomasz Nowacikó v Michalinów Oleśnicki 1, Zagórów62-410 OREW Michalinówkó
  odpowiedz na komentarz
 • OREW Michalinów
  nowackit759@gmail.com
  20.05.2020, 00:00
  500 zł z PFRON. Kó Michalinów Oleśnicki 1, 62-41 Zagórów62-410 OREW Michalinów
  odpowiedz na komentarz
 • Podwyżki płacy dla osób niepełnosprawnych
  Zająć Katarzyna
  19.05.2020, 12:47
  Witam . Jestem osobą niepełnosprawną o stopniu umiarkowanym. Pracuję w ZUS o/Gdańsk. Nie jestem brana pod uwagę do podwyżek. W tamtym roku była podwyżka dla starych pracowników ( mam 27 lat w ZUS) też mnie ominęła i w tym roku też. Nadmiernie że wszyscy otrzymali podwyżki, oprócz mnie i koleżanki,( osoby niepełnosprawne) myślę że jest to nie zgodne z prawem. Szukam pomocy co możemy zrobić i gdzie się udać o pomoc ?
  odpowiedz na komentarz
 • 500zl
  Beata Masianis
  15.05.2020, 00:23
  Witam składałam wniosek o 500zl na niepelnosorawne dziecko. 20kwietnia, Kiedy otrzymam decyzję
  odpowiedz na komentarz
 • Moduł III Choroby zakażne
  Marcin
  12.05.2020, 22:26
  20 Kwietnia złożyłem wniosek za pośrednictwem Katowickiego MOPS. Pieniędzy nie dostałem , dowiedziałem się że PEFRON nie przekazał pieniędzy mopsowi.Wynika z tego że to MOPS będzie wypłacał pieniądze których nie ma.
  odpowiedz na komentarz
 • Jak usunąć zapisany wniosek.
  kulczycki
  11.05.2020, 16:57
  nie mogę usunąć zle zapisanego wniosku.
  odpowiedz na komentarz
 • 500plus., a st. niepełnospr. I świadczenia z OPS
  Anna Andrzejak
  06.05.2020, 13:10
  Witam, proszę o poradę, czy 500plus dla osób niepełnosprawnych, które straciły możliwość korzystania z placówki wspierającej z powodu epidemii, przysługuje nie zależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności? Czy osoba, która ma lekki stopień niepełnosprawności też otrzyma to świadczenie? Co w przypadku osób, które otrzymują zasiłek stały i inne świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zwolnienie z otpłatnosci za korzystanie z placówki? Czy w takiej sytuacji obowiązują jakieś kryteria dochodowe na podstawie których, otrzymanie 500plus przez osobę niepełnosprawna może spowodować utratę przez nią wsparcia finansowego z OPS (zasiłki stałe, celowe, okresowe; zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy i energetyczny, zwolnienie z opłat za placówkę, dofinansowanie do usług opiekuńczych)? Jeżeli osoba niepełnosprawna otrzymuje np. emeryturę, to czy wysokość jej dochodu będzie miała wpływ na przyznanie 500plus?
  odpowiedz na komentarz
 • Czy córka moze skorzystac z tej pomocy .
  Beata Sulej
  30.04.2020, 21:08
  Córka uczęszcza do Środowiskowego Domu Samopomocy ,uposledzenie umysłowe w stopniu znacznym .Osrodek podlega pod Gminę .Czy oswiadczenie składac w GOPS ?,czy w PEFRON ,czy czekac na informacje z GOPS ?
  odpowiedz na komentarz
 • Lepiej zaczekać ze składaniem wniosków
  Hania
  21.04.2020, 11:22
  Wnioski można składać od 10 kwietnia, na każdy miesiąc osobno lub jeden na 3 miesiące. Moim zdaniem lepiej się wstrzymać. Jeśli ktoś teraz złoży wniosek na 3 miesiące, ośrodek pomocy społecznej lub inna rozpatrująca go jednostka będzie musiała go odrzucić, bo maj dopiero przed nami i nie wiadomo, czy placówki nadal będą zamknięte. Pracownica OPS-u powiedziała mi, że w tej sytuacji PFRON niepotrzebnie umożliwił składanie wniosków już w kwietniu. To zbędna, bezsensowna robota dla pracowników instytucji, którzy wnioski złożone w kwietniu na 3 miesiące muszą rozpatrywać negatywnie oraz dla wnioskodawców, którzy będą musieli składać wnioski ponownie.
  odpowiedz na komentarz
 • ANNA KULIK
  anna
  20.04.2020, 11:09
  Czy dziecku lat 11 które posiada orzeczenie o niepełnosprawności i uczęszcza do Specjalnego Ośrodka SZKOLNO-Wychowawczego należy się te 500zł
  odpowiedz na komentarz
 • Ryszard Sigda
  Ryszard Sigda
  18.04.2020, 11:14
  witam czy mogę się ubiegać o pomoc na 500 zł na Rehabilitację .st-Umiarkowany -R.P.Proszę o wiadomość .Ryszard z Podkarpackiego Przeworsk .mam 56 lat. jestem na Rencie
  odpowiedz na komentarz
 • Czy członkowie Warszawskiego...
  Maciej Czerwiński
  18.04.2020, 11:12
  ...Domu pod Fontanną także mogą wnioskować o te 500 PLN??
  odpowiedz na komentarz
 • Ryszard Sigda
  Ryszard Sigda
  18.04.2020, 11:10
  witam czy mogę się ubiegać o pomoc na 500 zł na Rehabilitację .st-Umiarkowany -R.P.Proszę o wiadomość .Ryszard z Podkarpackiego Przeworsk
  odpowiedz na komentarz
 • DRODZY PAŃSTWO
  Megi Pegii
  18.04.2020, 07:46
  Drodzy niepełnosprawni oraz ich opiekunowie! Może byście Państwo wzięli się w końcu (jak każdy cywilizowany człowiek) do jakiejkolwiek pracy... Wymagacie, ciągle wymagacie, bo dziecko niepełnosprawne, bo to, bo tamto. Ok, rozumiem, współczuję, ale z doświadczenia wiem jak ta "opieka" wygląda. Oddajecie dzieciaka na calutki dzień do szkoły, a Wy w tym czasie wycieczki, odpoczynek, kursy, szkolenia... I nie mówixie ze potem coś z dzieckiem w domu robicie, bo to jest bzdura! Nawet nie potraficie wykonywać poleceb nauczyciela, bo macie wywalone na swoje dziecko. Ciągle zadacie kasy, kasy kasy, ale nie wiem czy wiecie, ale pieniądze które CIĄGLE dostajecie to pieniądze z podatków osób, które całe życie uczciwie pracują... A tacy nie dostają od państwa nic! Weźcie się w garść, wiem że fajnie nic nie robić, bo "wychowuje niepełnosprawnego", ale to oszustwo. Współczuję takiego dziecka, ale z obrzydzenie patrzę na Was, "opiekunowie".
  odpowiedz na komentarz
 • Monika Wojtkowiak
  Monika Wojtkowiak
  17.04.2020, 18:29
  Witam mam 45lat mam pytanie czy mogę dostać dofinansowanie 500 jestem osobą niepełnosprawną o stopniu znacznym
  odpowiedz na komentarz
 • Koronawirus
  Wioletta Kledzik
  17.04.2020, 15:52
  Witam czy mogę starać się o te dofinansowanie 500 zł. Mój syn lat 11 ma Autyzm cukrzyce typu1 ma aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.Chodzil do szkoły Specjalnej podstawowej w której miał rehabilitację zajecia relaksacyjne A w tej chwili nie ma nic.
  odpowiedz na komentarz
 • monika zębala
  monika zębala
  16.04.2020, 13:54
  preprszama czy moge stac o to 500 plus 506039418 mama orzeczenie
  odpowiedz na komentarz
 • Pytanie o wniosek
  Ala
  16.04.2020, 10:17
  Mam 40 lat mam orzeczenie o stopniu umiarkowanym byłam na rencie i mi odebrali odwołałam się ale komisja została odwołana i nie mam teraz nic czy mogę się ubiegać o świadczenie 500zl
  odpowiedz na komentarz
 • pytanie o wniosek
  Iza
  15.04.2020, 18:36
  Mając 38 lat niepelnosprawnosc umiarkowana moge sie ubiegać o świadczenie 500zł? czy to jest dla osob 18-25 lat?
  odpowiedz na komentarz
 • Koronawirus
  Poterala
  15.04.2020, 17:46
  Czy synowi należy sie difinansowanie syn uczęszczał na zajęcia dla osob niepelnosprawnych ale przerwał koronawirus
  odpowiedz na komentarz
 • Formularz
  Poterała BARBARA
  15.04.2020, 17:21
  Koronawirus
  odpowiedz na komentarz
 • ZOL a DPS?
  Magda
  15.04.2020, 17:12
  Czy osoby przebywające z ZOL-ach z orzeczoną całkowitą niepełnosprawnością również mogą się ubiegać ? Czy tylko DPS?
  odpowiedz na komentarz
 • Jak zdobyć wniosek
  Poterała BARBARA
  15.04.2020, 17:10
  Wniosek
  odpowiedz na komentarz
 • Pytanie
  Grzegorz
  15.04.2020, 12:17
  Gdzie składać ten wniosek?
  odpowiedz na komentarz
 • Wniosek
  Jxxx
  14.04.2020, 21:33
  Mam orzeczenie w stopniu lekkim.Obecnie jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym. Czy mogę składać wniosek o 500 zł dla niepełnosprawnych?
  odpowiedz na komentarz
 • 500zł z ZUS czy wyklucza 500zł z PFRON-u?
  Stanisława Bartoń
  14.04.2020, 18:28
  Córka otrzymuje świadczenie uzupełniające 500zł z ZUS-u Obecnie straciła możliwość zajęć w ŚDS Czy otrzyma 500 zł z PFRON?
  odpowiedz na komentarz
 • POMOC
  NINA
  14.04.2020, 18:03
  DZIEŃ DOBRY MAM PYTANIE MOJE DZIECKO 11 LETNIE UCZY SIE W OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM I CHCIAŁAM SIE DOWIEDZIEC CZY PRZYSŁUGUJE SYNOWI Z PROGRAMU PFRON POMOC DODATKOWE 500 PLUS JA TERAZ NIE PRACUJE BO BYŁAM ZATRUNIONA NA UMOWĘ ZLECENIĘ I NIE DOSTAJE ZADNEGO WYNAGRODZENIA DZIĘKUJE I POZDRAWIAM
  odpowiedz na komentarz
 • Wsparcie 500 plus
  Ela
  14.04.2020, 10:35
  Czy dziecku lat 12 które posiada orzeczenie o niepełnosprawności i uczęszcza do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego należy się te 500zł
  odpowiedz na komentarz
 • Szkoły specjalne
  Marta Z.
  14.04.2020, 10:23
  Czy uczniowie szkoły specjalnej z niepełnosprawnoscia intelektualną w stopniu lekkim umiarkowanym i znacznym również mogą składać wnioski o to świadczenie?
  odpowiedz na komentarz
 • 500 dodatkowo dla niepełnosprawnych
  Dorota Kusik
  13.04.2020, 18:30
  W marcu zostałam protezę od kwietnia miałam rozpocząć rehabilitację jednak na początku miesiąca zamknieli wszystkie placówki i nie zdążyłam się zapisać czy też należy mi się ten dodatek 500zł?
  odpowiedz na komentarz
 • Bardzo pomocne świadczenie PFRON z uwagi na utratę zaplanowanej wizyty u specjalisty i rozpoczęcia rehabilitacji.
  at
  13.04.2020, 15:59
  Miałam mieć wizytę u lek.rehab. 18 marca 2020...odwołano ją, teraz zanim będzie mozliwa zwazywaszy na czasu oczekiwań na zabiegi pewnie upłynie z rok zanim przystapię...nie dość że terminy sa odlwgłe to jeszcze teraz wzytko jest wstrzymane...załamka.
  odpowiedz na komentarz
 • wniosek
  zarembamagdalena
  13.04.2020, 11:52
  czy ja dostanę 500 zł mam 39 lat jestem na wózku zostałam potrącona przez samochód jak miałam 18 lat sama nie chodzę narazie na warsztaty nie chodzimy zostały wstrzymane
  odpowiedz na komentarz
 • Wsparcie
  Czytelnik
  11.04.2020, 22:02
  Dlaczego owym wsparciem nie są objęci studenci ze st znacznym, którzy teraz też są zamknięci w domach, zajęcia odbywają sie on line i nikt nie pyta czy mają komputery kamerki czy inny potrzebny a przecież kosztowny sprzęt?
  odpowiedz na komentarz
 • Dziecko niepełnosprawne w szkole masowej
  Milena
  11.04.2020, 20:02
  Dzień dobry. Czy wyżej wymieniona pomoc przysługuje 12 letniemu dziecku (diagnoza Zespół Aspergera) , które realizuje normalny tok nauczania w szkole podstawowej? Szkoła do tej pory zapewniała mu: nauczyciela wspomagającego, rewalidacje 2razy w tyg, zajecia logopedyczne i socjoterapeutyczne. Syn posiada KS i miedzy innymi 7 i 8 punkt w orzeczeniu o niepełnosprawności
  odpowiedz na komentarz
 • Dodatek 500 a nieaktualne orzeczenie
  Daniel
  11.04.2020, 15:33
  Witam A co jak orzeczenie się skończyło i z wiadomych przyczyn nie mogło zostać przedłużone? Chłopiec 16 lat z autyzmem, poprzednie orzeczenie wydane od 2010 do 2020. Drugi syn lat 8 odroczenie od obowiązku szkolnego, pozostał dodatkowy rok w przedszkolu integracyjnym, też przysługuje?
  odpowiedz na komentarz
 • Kwota wsparcia 500 zl
  Dorota
  11.04.2020, 13:11
  Witam. Moja córeczka ma 9 lat posiada orzeczenie o niepełnosprawności bo wymaga opieki i uczęszcza do szkoły podstawowej do klasy integracyjnej i jej również należy się takie wsparcie 500 zł. ?
  odpowiedz na komentarz
 • Uczeń
  Małgorzata Zybała
  10.04.2020, 23:35
  Czy Uczeń Zespołu Szkół Specjalnych, lat 22, orzeczenie w stopniu znacznym,obecnie w klasie przysposabiającej może skorzystać z tej formy pomocy?
  odpowiedz na komentarz
 • Kwota wsparcia 500
  Ewa R.
  10.04.2020, 20:28
  Moje dziecko ma 16 lat, uczy się w szkole specjalnej i posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności. Czy należy mi się ta kwota wsparcia. Dziękuję.
  odpowiedz na komentarz
 • Wniosek o wsparcie z PFRON
  Anita Wojciechowska
  10.04.2020, 19:06
  Czy mogę złożyć wniosek o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON, o pomoc na dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem w warunkach domowych. Mam syna niepełnosprawnego posiada aktualnie orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Ja jako matka jestem jako opiekun dziecka.
  odpowiedz na komentarz
 • 500zl dla niepelnosrawnych ktorych placowki zamkniete
  Kupiecka danuta
  10.04.2020, 18:09
  Nie wszyscy umieja poslugiwac sie komputerem i zalatwiac takie sprawy nie mozna wydrukowac wnioskow
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel
Partnerem działu Finanse i Ubezpieczenia jest

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas