czwartek, 23 października 2014 r.
Prawo
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji- KRS 0000 102 130
Strona główna >> Prawo >> Porady prawne >> Jak odwołać się od decyzji ZUS
SONDA
Z którego z udogodnień wyborczych skorzystasz w nadchodzących wyborach samorządowych? 
NASZ BIULETYN
Wpisz swoj e-mail:
Jak odwołać się od decyzji ZUS

1. Uważnie przeczytaj decyzję. Na końcu będzie pouczenie o terminie i zasadach wniesienia odwołania. Trzeba pamiętać, że odwołanie należy wnieść za pośrednictwem ZUS, który wydał decyzję.

2. Zastanów się, dlaczego nie zgadzasz się z decyzją ZUS, jakie masz zarzuty i jakie wnioski - czy chcesz zmiany, czy uchylenia decyzji. Aby ZUS uwzględnił odwołanie, musisz przedstawić silne dowody, np. nieujawnione wcześniej wynika bardzo ważnych badań, które będą podstawą do stwierdzenia pogorszenia stanu zdrowia, niezdolności do pracy.

3. napisz odwołanie pamiętając, że powinno ono zawierać: oznaczenie zaznaczonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków. Pamiętaj o podpisaniu odwołania.

4. Złóż odwołanie w oddziale ZUS, który wydał decyzję. Musisz zmieścić się w terminie 30 dni od doręczenia decyzji.

Źródło: Gazeta Prawna nr 168 (1277), 27-29 sierpnia 2004 r.

*********

1 stycznia 2005 r. zaczęły działać komisje lekarskie, do których można wnosić sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.
Do tej pory osoba zainteresowana mogła odwołać się jedynie od decyzji ZUS wydanej na podstawie orzeczenia do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Nie było natomiast możliwości zaskarżenia samego orzeczenia.
Obecnie osoba, która nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarza orzecznika, może w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wnieść sprzeciw. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Odwoławcze komisje lekarskie ZUSu już działają

Data opublikowania dokumentu: 2004-09-01, 15.06

Data wydarzenia: 2005-01-06
Skomentuj na forum Wydrukuj

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalu www.niepelnosprawni.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji