Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Emerytura osoby z niepełnosprawnością

25.05.2020
Autor: C.

Chciałbym prosić o poradę prawną. Mam 40 lat, jestem osobą niepełnosprawną, mam 2 gr. niepełnosprawności (umiarkowaną), pracuję głównie na 1/2 etatu i chciałem zapytać, co mogę zrobić, żeby mieć emeryturę, boję sie o przyszlość, a z renty socjalnej nie wyżyję na starość.

Szanowny Panie,

wysokość emerytury obecnie zależy od liczby przepracowanych lat i wysokości zarobków (składek emerytalnych płaconych od nich). Trudno przewidzieć przyszłość systemu emerytalnego za 25 lat czyli gdy teoretycznie będzie Pan przechodził na emeryturę. Obecnie osoby niepełnosprawne takie jak Pan, pobierające rentę socjalną, mogą korzystać z pewnej ochrony i wsparcia finansowego.

Po śmierci rodzica osoba niepełnosprawna może otrzymać rentę rodzinną. Jest ona wypłacana do końca życia osoby niepełnosprawnej, a nie tak jak w przypadku osoby zdrowej do 25 r.ż. w przypadku nauki. Jeżeli pobiera Pan rentę socjalną, to w przypadku gdy przysługują Panu oba te świadczenia (zbieg renty socjalnej i renty rodzinnej), może Pan liczyć na korzystne rozwiązanie.

Normalnie stałby Pan przed wyborem: świadczenie nr 1 lub nr 2.

Ale zasady dotyczące zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej, ustalone w ustawie o rencie socjalnej, są korzystniejsze. W tym przypadku przysługują oba świadczenia jednocześnie, z pewnymi ograniczeniami.

W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (od 1 marca 2020 r. jest to 2 x 1200 zł, czyli 2400 zł). Przy czym kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie to kwota 120 zł).

Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie jest to 2400 zł).

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

 

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas