Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatkowy zasiłek mimo otwartych placówek, szybciej w sądach ws. orzekania. Projekt tzw. tarczy 3.0

28.04.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com
dziecięce ręce dotykają obrazkowej książeczki
28 kwietnia wpłynął do Sejmu projekt ustawy tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, który zawiera nowe zapisy dotyczące m. in. dodatkowego zasiłku opiekuńczego i rozstrzygania przez sądy odwołań od orzeczeń z wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.
 
Ustawodawca proponuje, aby mimo decyzji o sukcesywnym otwieraniu żłobków i przedszkoli zostawić prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla zatrudnionych opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. 
 
Do zasiłku miałby prawo ubezpieczony zwolniony od wykonywania pracy i funkcjonariusz zwolniony od pełnienia służby, którzy muszą sprawować opiekę z powodu COVID- 19 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna. Chodzi tu o konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem:
  • legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat
  • albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • albo dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek także dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwałby także w przypadku zamknięcia: szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19. W tym przypadku chodzi o uczęszczające do tych placówek dorosłe osoby z niepełnosprawnością, nad którymi konieczne jest sprawowanie opieki. Ich ubezpieczeni opiekunowie mogliby otrzymać zasiłek opiekuńczy maksymalnie przez 14 dni z możliwością przedłużenia. 
 
Nie może on być łączony z okresem pobierania innych zasiłków związanych ze sprawowaniem opieki nad innym członkiem rodziny.

Zasiłek także gdy placówka zostanie otwarta

Ustawodawca wprowadza także nowość – nawet gdyby placówka została otwarta, a pracujący opiekun podjąłby decyzję o pozostaniu w domu dziecka z orzeczeniem lub dorosłej osoby niepełnosprawnej, i sprawowałby nad nią opiekę, także otrzymałby dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
 
Identyczne zasady stosuje się w przypadku rolników opiekujących się dzieckiem lub dorosłą osobą z orzeczeniem.

Postępowania odwoławcze od orzeczeń uznane za pilne

Ustawodawca proponuje także, aby sądy zaliczały do pilnych postępowania odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.
 
To „(…) umożliwi uzyskanie przez osoby niepełnosprawne ostatecznego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i orzeczenia o niepełnosprawności i uzyskanie statusu osoby niepełnosprawnej, co warunkuje prawo do korzystania z wielu ulg i uprawnień przyznanych na podstawie odrębnych przepisów” – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji projektu ustawy.

Decyzja o świadczeniu na podstawie nieprawomocnego orzeczenia

Projekt ustawy zakłada także, że możliwe będzie wydanie decyzji w sprawie świadczenia na podstawie nieprawomocnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, aby na wniosek osoby uprawnionej, ZUS mógł wydać decyzję w sprawie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas