Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2005 roku

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie określające kwotę minimalnego wynagrodzenia za prace, która będzie obowiązywać w 2005 r. Po raz kolejny Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych nie doszła w tej sprawie do porozumienia i decyzję o wysokości kontrowersyjnego wskaźnika podjął rząd. Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2005 r. wyniesie 849 zł.

Powyższy wskaźnik wprowadza ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679). Minimalne wynagrodzenie, z jednej strony, wyznacza zobowiązania pracodawcy, z drugiej, jego wysokość to punkt wyjścia dla określenia różnych form wsparcia, oferowanych przez system rehabilitacji niepełnosprawnych czy aktywizacji bezrobotnych. Przykładowo, kwota minimalnego wynagrodzenia w danym roku ma znaczenie przy określaniu uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego (dodatek wprowadzony ustawą z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Od minimalnego wynagrodzenia zależy również wielkość pomocy oferowanej w formie zatrudnienia refundowanego (również z ustawy o promocji zatrudnienia). Minimalne wynagrodzenie określa też wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Dyskusję na temat wielkości minimalnego wynagrodzenia można prześledzić zapoznając się z komunikatami z posiedzeń Komisji Trójstronnej, publikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

autor: na podst. inf. int. RK
źródło: strona internetowa Ministerstwa Gospodarki i Pracy , Komunikat po Radzie Ministrów - 14.09.2004
informacja pochodzi z portalu ngo.pl

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Jak często wyjeżdżasz na urlop?

Biuletyn