czwartek, 30 października 2014 r.
Prawo
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji- KRS 0000 102 130
Strona główna >> Prawo >> Porady prawne >> Dla kogo skrócony czas pracy?
SONDA
Z którego z udogodnień wyborczych skorzystasz w nadchodzących wyborach samorządowych? 
NASZ BIULETYN
Wpisz swoj e-mail:
Dla kogo skrócony czas pracy?
Autor: Beata Rędziak, Źródło: inf. własna, fot. www.sxc.hu

1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nią, czas pracy osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym będzie wynosił 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Zaświadczenie o celowości skróconego czasu pracy
Od nowego roku zmieni się przepis art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji. Na jego podstawie pracownicy o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogli skorzystać ze skróconego czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo) tylko na podstawie zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Zaświadczenie takie może wydać lekarz medycyny pracy, a w przypadku jego braku - inny lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną. Ustawa nie mówi, że zaświadczenie to należy przedstawić pracodawcy do 1 stycznia, ale trzeba pamiętać, że skrócony czas pracy będzie obowiązywał pracownika dopiero od dnia przedłożenia dokumentu. Zaświadczenie od innego lekarza jest ważne tylko wtedy, gdy brak jest lekarza medycyny pracy.

Na zdjęciu: lekarz zapisujący wynik badania
Fot. www.sxc.hu

Skierowanie na badanie
Pracodawca ma obowiązek wystawić osobom o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu przeprowadzenia badań koniecznych do wydania zaświadczenia, które uprawni pracownika do skróconego czasu pracy. Aby otrzymać od pracodawcy takie skierowanie, należy o to wnioskować. Jeśli tego nie zrobimy, pracodawca nie ma obowiązku go wystawiać. Zatrudniający nie może też wymóc na pracowniku, aby ten skorzystał z uprawnienia do skróconego czasu pracy.

Koszt badań
Koszt badań, niezależnie od tego, czy wykonuje je lekarz medycyny pracy czy też - w przypadku jego braku - inny lekarz, zawsze ponosi pracodawca. Jeśli do uzyskania zaświadczenia o skróconym czasie pracy konieczne byłyby inne badania, również wykonywane są one na koszt pracodawcy.

Termin ważności zaświadczenia
Lekarz nie ma obowiązku wskazywać na zaświadczeniu, jaki wymiar czasu pracy obowiązuje pracownika. Najważniejsze jest, by wskazał, że zaświadczenie o skróconym czasie pracy jest celowe wobec danej osoby. Ustawa nie określa, na jaki czas ma być wydane takie zaświadczenie, więc termin jego ważności ustala wystawiający je lekarz.

Odwołanie od decyzji lekarza
Od decyzji lekarza, który wydaje zaświadczenie o braku celowości skróconego czasu pracy, nie można się odwołać. Należy także pamiętać, że badanie w celu wydania zaświadczenia o konieczności skróconego czasu pracy nie jest tożsame z badaniami wstępnym, okresowym czy kontrolnym.

 

Według Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych nowela ustawy spowoduje duże problemy w interpretacji przepisów, a od nowego roku - niemały chaos w organizacji pracy wielu zakładów.

- Celem wprowadzanej zmiany jest swoista rekompensata dla pracodawcy, który we wcześniejszej nowelizacji ustawy o rehabilitacji utracił kilka przywilejów, np. zmniejszono kwoty dofinansowania i zlikwidowano zwolnienia z podatków dla zakładów pracy chronionej. Sami pracodawcy o to nie wnioskowali, dopiero w drugim czy trzecim czytaniu ustawy zapisano tę zmianę– wyjaśnia Mateusz Brzękowski, doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. – Na razie wydaje się, że zapis jest dość kłopotliwy dla obu stron – i dla pracodawców, i dla pracowników. Pierwszy problem, który się pojawił, to przełożenie przepisu na praktykę – dodaje Brzękowski.

Nie dość jasny zapis ustawy rodzi wiele pytań pracodawców, np. jakie dokładnie są jego obowiązki wobec niepełnosprawnego pracownika czy też do jakiego lekarza pracownik ma się udać. Niezbyt czytelne jest również wskazanie, jaki status mają badania przeprowadzone w celu uzyskania zaświadczenia oraz jak długo są one ważne.

- Miesiąc temu pojawiły się wyjaśnienia na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Faktycznie były one potrzebne. Teraz jeszcze czekamy na odpowiedzi z Ministerstwa i GIP, ponieważ pracodawcy wciąż mają wiele wątpliwości, co obserwowałem przez ostatni miesiąc na szkoleniach dla nich – mówi Brzękowski.

Obawia się on także, że w dużych zakładach pracy może powstać nieład organizacyjny, ponieważ zapewne nie wszyscy pracownicy zdążą dostarczyć pracodawcy zaświadczenie o celowości skróconego czasu pracy do 1 stycznia; jedni złożą wniosek wcześniej, inni później.

Chaosu nie obawia się Zenon Suchański, prezes zakładu pracy chronionej ZAS-POL Sp. z o.o., która zatrudnia ok. 30 osób.  – Jeśli lekarz wyda zaświadczenie, to nic się nie zmienia wobec tego, co jest teraz. Naszym obowiązkiem jest poinformować pracowników o zmianie ustawy, co już zrobiliśmy. Jesteśmy małym zakładem, wszystkich zatrudnionych mamy  w jednym miejscu – mówi Suchański.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „IMPULS” zajmie się tematem zmian dopiero w nowym roku. – Nasz pracownik z początkiem roku wybiera się na szkolenie na temat nowego zapisu ustawy i potem będziemy go wdrażać. Teraz jeszcze o tym nie myślimy – mówi pracownik działu kadr.

Na zdjęciu: Pracownk przy biurku
Fot. www.sxc.hu

Z dużo większą obawą, wręcz o utrzymanie się zakładu, podchodzi do zmian w ustawie Teresa Tynecka, prezes ds. finansowych w Spółdzielni Inwalidów SATURN. – Zakładowi w ogóle jest ciężko, zabrano nam wcześniejsze ułatwienia. Pracownicy przynoszą już zaświadczenia. Dopóki ktoś go nie dostarczy, będzie pracował 8 godzin – mówi Tynecka. Nie widzi ona większych problemów w interpretacji ustawowych zapisów.

Jarosław Kołogryw, poruszający się na wózku pracownik ZUS, traktuje nowelizację ustawy jako ujednolicenie sytuacji dla wszystkich pracowników. – Moim zdaniem niewiele się zmienia. Ciekawe jest natomiast, jak nowelizacja wpłynie na liczbę osób, które korzystały ze skróconego czasu pracy przed wprowadzeniem zmian i tych, które będą korzystały potem – mówi Kołogryw. - Być może część osób nie będzie korzystała ze skróconego czasu pracy, jeśli nie ma takiej potrzeby – dodaje Kołogryw. Sam, ze względu na stan zdrowia, zamierza przedłożyć pracodawcy stosowne zaświadczenie od lekarza.

Kołogryw wychodzi również z założenia, że nieznajomość prawa szkodzi i że pracownicy nie powinni mieć problemu z uzyskaniem informacji na temat zmian; istnieje wiele miejsc, w których udzielane są porady w tej kwestii.

Dla wielu instytucji nadszedł czas przekazywania pracownikom niezbędnych informacji. - Na ponad 30 pracowników niepełnosprawnych mamy 22 osoby ze znacznym i umiarkowanych stopniem niepełnosprawności. W najbliższym czasie przekażemy im informację o wchodzącej 1 stycznia zmianie, a tych, którzy wystąpią z wnioskiem, skierujemy na badania do lekarza medycyny pracy. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, czas pracy wynosi u nas 7 godzin i 35 minut; dla pracowników z niepełnosprawnością skrócony jest do 7 godzin – mówi Inga Gołasiewicz, kierownik Działu Polityki Personalnej w Centrum Zdrowia Dziecka. – Nie mieliśmy większych wątpliwości w interpretacji zapisu noweli – dodaje Gołasiewicz.

Na zdjęciu: klepsydra
Fot. www.sxc.hu

Inne spojrzenie na wprowadzane w ustawie zmiany prawne ma poruszający się na wózku, aktywny zawodowo Dominik Rymer. – Widzę w tej zmianie pewną niespójność. Wraz z zapisem o 8-godzinnym dniu pracy dla osoby z niepełnosprawnością winien wejść zapis o dowolnie wysokiej kwocie, którą można dorobić do renty – mówi Rymer. – Jeżeli jesteśmy traktowani jako osoby pełnosprawne pod tym względem, dobrze by było, byśmy nie byli ograniczeni finansowo. Osoba niepełnosprawna ponosi wiele dodatkowych kosztów, które nie dotyczą osób pełnosprawnych. Ja rentę traktuję jako zapomogę do codziennych wydatków związanych z moją niepełnosprawnością – dodaje. Ma też duże wątpliwości, czy każdy lekarz medycyny pracy wystawi zaświadczenie o celowości skróconego dnia pracy. Z jego doświadczeń wynika, że wiedza na temat niepełnosprawności u lekarzy medycyny pracy czy pierwszego kontaktu nie jest zbyt duża.

Data opublikowania dokumentu: 2011-12-21, 10.45

Skomentuj na forum Wydrukuj

Komentarze

czy jest gdzieś napisane jak skrócony czas pracy odnosi się do osób pracujących w ochronie ? n

Może mi to ktoś wyjaśnić ,nie mogę nigdzie tego znaleść

Gosia
08:20 08.08.2014
Jak to???

A co z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dn 13 czerwca 2013 r. ????...

edzia
09:53 28.12.2013
no i zaczęło się

w sierpniu podjęłam nową pracę z zpch, podczas rozmowy kwalifikacyjnej...

inalidka I...
17:58 24.10.2012
bat w ręku pracodawcy

pracownicy, którzy złożyli w firmie zaświadczenie od lekarza medycyny ...

Tera
20:35 12.07.2012
Co robi RZĄD i PREZYDET R.P i POSŁOWIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH?

Kopletnie nic DBAJĄ SWOJE DOCHODY NIECH GŁUPI INWALIDA DAJE IM KASE ....

inwalida ...
01:08 25.01.2012
bzdura

skrócony czas pracy powinien być związany ze schorzeniem a nie ze stop...

Justyna
11:20 24.01.2012
jak traktować dotychczasowe zatrudnienie w niepełnym wymiarze?

Jeśli dobrze zrozumiałem ustalenia obowiązujące od 1 stycznia 2012 rok...

Joachim No...
12:10 17.01.2012
ona

U MNIE WYGLĄDAŁO TO TAK: PRZYSZŁA KADROWA I POWIEDZIAŁA ZE ON 1 STYCZN...

ona
20:50 12.01.2012
Czas pracy 8 godzin dla niepełnosprawnych.

Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych mają do obrony swoich byzne...

Zbigniew
11:19 12.01.2012
A ludzie z orzeczrniem lekkim uszczerbku na zdrowiu.

Gość
09:43 06.01.2012
Obawy

zobaczycie że za jakiś czas 7 godzinni będą systematycznie eliminowani...

widmo huta
17:59 05.01.2012
OTO JEDYNE ROZWIĄZANIE

NSZZ "Solidarność" w dn. 25.01.2011 złożył wniosek do Trybun...

Ryszard Dz...
12:12 04.01.2012
ZAMIAST GADAĆ WYJDZCIE Z INICJATYWĄ

Trzeba wyjsc ze spolecznym projektem nowelizacji ustawy, SLD+PiS + PAL...

Rafal
20:43 03.01.2012
kto mi zapłaci

kto mi zapłaci za godzinę dziennie pracy więcej, to jest 5 godzin tygo...

Tp
15:49 03.01.2012
co ma wspólnego renta z czasem pracy?

Skrócony czas pracy przysługuje z racji niepełnosprawności, tylko osob...

robotys
15:03 02.01.2012
Proszę o pomoc!

Jestem Emerytem ON zatrudnionym na 14 godzin tygodniowo od 2010r( wcze...

emerytka
18:35 01.01.2012
Niedługo ten portal straci rację bytu

O czym będzie informował, skoro pojęcie niepełnosprawny będzie równozn...

mjhsjdfj
17:44 01.01.2012
Wracamy do starego porządku rzeczy.

Większość lekarzy medycyny pracy (90%)nie wyda zaświadczenia o skrócon...

DK
17:37 01.01.2012
jESZCZE ZOSTAŁY DO SKRFÓCENIOA URLOPY

Jeszcze

ghad
17:26 01.01.2012
Czas pracy

Nie rozumiem jak może nie być instancji odwoławczej od decyzji lekarza...

Ania
16:29 01.01.2012
Dysminaje NIEDEŁNOSPRAWNYCH PRZE RZĄD i URZEDY?

RZĄD RZUCA SOGANY JAK POMAGAJĄ INWALID A. TYLKO ZAPOMNIELI ŻE PRZYCZYN...

inwalida ...
16:15 31.12.2011
jutro ON

O prawdziwych-udokumentowanych zamiarach rządu wobec ON można przekona...

obserwator
10:12 27.12.2011
decydenci i kalecy

Dlaczego ruch inwalidzki jest tak słaby? Dlaczego całe kalectwo nie id...

Andrzej Wo...
03:11 24.12.2011
Ustawione z pracodawcą

W spółdzielni inwalidów Malwa w Grodzisku Maz. prawie wszyscy niepełno...

niepełnosp...
23:57 23.12.2011
Jakie kryteria przyznawanie tego zaswadczenia!!!

U nas w firmie,lekarz medycyny pracy"badała" przeglądała dok...

Misiu
23:02 23.12.2011
kombinatorstwo

Zawarte w artykule opinie osób z zakładów pracy chronionej według mnie...

Realistka
17:41 23.12.2011
Tusk wykończy ON

będzie jeszcze gorzej... kto glosowal na PO teraz niech się bije mocno...

ON
12:17 23.12.2011
studenci

niech studenci beda tylko mogli sprzatac a niepelnosprawni np.wykladan...

niepelnosp...
11:37 23.12.2011
rencisci ?

niepelnosprawni maja limit w zarobkach ale godziny pracy jak zdrowi to...

mlody bazr...
10:58 23.12.2011
ale dno

To znaczy ze ja z epilepsja bede udowadnial ze mam epilepsje?????? To ...

denat
06:01 23.12.2011
czas pracy

Tym sposobem ustawodawcy stworzyli dodatkowe źródło dochodów dla lekar...

Andrzej
04:38 23.12.2011
Paranoja

Mądre głowy niech zniosą progi zarobkowania dla rencistów,a wzieli się...

wojtek
18:53 22.12.2011
I NAM TEŻ POKAZUJĄ BRAK FINANSÓW

POPIERAM POWINNI UWOLNIĆ KWOTE KTÓRA MOZNA DOROBIĆ DO RENT A SZCZEGÓLN...

LESZEK
18:40 22.12.2011
Polskie prawo w praktyce?

Jestem ON z umiarkowanym stopniem więc udałem się do lekarza po owo za...

Admin
17:56 22.12.2011
grozi nam nie tyko 8 godz. pracy

Szanowni Państwo, Zachęcam do zapoznania się z projektem Rządowej ...

Ryszard Dz...
11:59 22.12.2011
czas pracy

wydłużenie czasu pracy to bardzo szybko ale znieść całkowicie pułapkę ...

waldoc12
11:42 22.12.2011
8 godzin!

Wizyta u lekarza medycyny pracy polegała na tym że nie miał nic do pow...

Gość
20:12 21.12.2011
cyrk

Od października zakład pracy starłl sie o badania w przychodni medycyn...

Jolanta
19:05 21.12.2011

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalu www.niepelnosprawni.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji