Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Powstaje iPFRON+. Działasz w organizacji pozarządowej? Weź udział w konsultacjach!

26.10.2020
Autor: inf. prasowa
Logo PFRON. Podparty kwitnący kwiatek, obok napis: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, zainteresowanych współpracą przy tworzeniu systemu iPFRON+, do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektowania ergonomii systemu. Doświadczenie organizacji przyczyni się do stworzenia nowoczesnego systemu informatycznego, maksymalnie dopasowanego do potrzeb odbiorców.

Konsultacje odbywać się będą w formie warsztatów on-line oraz spotkań stacjonarnych organizowanych w różnych częściach kraju (w zależności od sytuacji epidemiologicznej kraju), finansowanych w zakresie zakwaterowania i wyżywienia ze środków projektu. Udział w spotkaniach roboczych jest dobrowolny i nie jest przewidziane wynagrodzenie za uczestnictwo.

Czym jest iPFRON+?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia osób niepełnosprawnych wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – system iPFRON+”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II: „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

W wyniku realizacji projektu zostanie stworzony i wdrożony zintegrowany system informatyczny iPFRON+, który zapewni kompleksową elektroniczną obsługę programów i zadań realizowanych bezpośrednio przez PFRON w postaci e-usługi niewymagającej wizyty w Funduszu (stopień dojrzałości cyfrowej 4).

System iPFRON+ obejmie w szczególności:

  1. Wszystkie obecne i przyszłe programy Rady Nadzorczej utworzone na podst. art. 47 ust. 1 pkt 4 i pkt 4a) Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizowane bezpośrednio przez PFRON.
  2. Zadania zlecane organizacjom pozarządowym na podstawie art. 36 Ustawy o rehabilitacji.
  3. Pomoc ze środków Funduszu dla prowadzącego zakład pracy chronionej na podstawie art. 32 Ustawy o rehabilitacji.
  4. Szkolenia, o których mowa w art. 18 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Projekt realizowany będzie do 2023 roku. Wdrożenie wersji produkcyjnej systemu iPFRON+ planowane jest w maju 2022 r. W kolejnych latach system będzie rozwijany przez PFRON w oparciu o doświadczenia użytkowników.

Więcej informacji na temat realizacji projektu można uzyskać na witrynie PFRON.

Weź udział w konsultacjach!

PFRON serdecznie zachęca wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy chcą mieć realny wpływ na kształt tworzonego systemu, do przesyłania zgłoszeń na adres: ngo_ipfronplus@pfron.org.pl. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, Fundusz podejmie współpracę tylko z wybranymi organizacjami.

Jednocześnie PFRON informuje, iż zgłoszenie chęci współpracy jest również wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON oraz otrzymywanie materiałów informacyjnych na temat projektu iPFRON+.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas