Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

„Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030” już opublikowana w Monitorze Polskim

26.02.2021
Autor: Beata Dązbłaż
Źródło: inf. wł., gov.pl
strona tytułowa dokumentu na białym tle niebieskim drukiem strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2021-2030

25 lutego 2021 r. w Monitorze Polskim opublikowana została uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030”. Rząd przyjął go 16 lutego

Strategia opisuje działania w ramach całościowej polityki krajowej, a w tym polityki społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Uchwała nr 27 w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030” wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Monitorze Polskim (pdf; 3,66 MB). Za jej realizację odpowiada pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Intensywne prace

Prace nad strategią rozpoczęły się pod koniec 2016 r. W 2020 r. odbyły się szerokie konsultacje społeczne, w ramach których wpłynęło 1600 opinii ze strony społecznej. Strategia opiera się na założeniach Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jej głównym celem jest dążenie do zapewnienia osobom niepełnosprawnym niezależnego życia. 

Priorytety strategii

Dokument zawiera 8 priorytetowych obszarów:

 • I. Niezależne życie
 • II. Dostępność
 • III. Edukacja
 • IV. Praca
 • V. Warunki życia i ochrona socjalna
 • VI. Zdrowie
 • VII. Budowanie świadomości
 • VIII. Koordynacja

Niezależne życie

 • Wprowadzenie systemowej usługi asystencji osobistej oraz opieki wytchnieniowej
 • Ujednolicenie i systemowy rozwój mieszkalnictwa wspomaganego
 • Wdrożenie kręgów wsparcia
 • Rozpoczęcie procesu deinstytucjonalizacji – stopniowego przechodzenia z opieki instytucjonalnej do wsparcia w społeczności lokalnej osoby
 • Zastąpienie instytucji ubezwłasnowolnienia modelem wspieranego podejmowania decyzji.

Dostępność

 • Wdrożenie uniwersalnego projektowania i jednolitych standardów dostępności obiektów przestrzeni publicznej
 • Zwiększenie dostępności transportu publicznego, w tym skrócenie minimalnego czasu zgłoszenia potrzeby asysty w transporcie kolejowym
 • Rozwój transportu „door to door”
 • Wprowadzenie regulacji w zakresie alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji (AAC)
 • Zwiększenie dostępności audiowizualnych usług medialnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Edukacja

 • Wdrożenie oceny funkcjonalnej i wczesnej pomocy
 • Rozwój edukacji włączającej
 • Cyfryzacja szkół
 • Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
 • Doradztwo zawodowe dla młodzieży
 • Edukacja ustawiczna.

Praca

 • Opracowanie Narodowego Programu Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych
 • Zatrudnianie wspomagane
 • Ograniczanie barier w podejmowaniu aktywności zawodowej (likwidacja pułapki rentowej)
 • Reforma Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Warunki życia i ochrona socjalna

 • Reforma systemu wsparcia finansowego, ukierunkowana na upodmiotowienie osób z niepełnosprawnościami
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez możliwość podejmowania pracy zarobkowej
 • Rozwój rynku mieszkań na wynajem z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zdrowie

 • Poprawa dostępu do usług rehabilitacyjnych i wyrobów medycznych najwyższej jakości
 • Wypracowanie modelu kompleksowej rehabilitacji
 • Profilaktyka oraz reforma w obszarze ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 • Reforma systemu ochrony zdrowia psychicznego osób dorosłych ukierunkowana na przejście z psychiatrycznej opieki instytucjonalnej do wsparcia w społeczności lokalnej
 • Wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie dostępności usług ginekologiczno-położniczych dla kobiet z niepełnosprawnościami
 • Szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, a także przedstawicieli innych zawodów medycznych w zakresie opieki zdrowotnej osób z niepełnosprawnościami.

Budowanie świadomości

 • Niepelnosprawni.gov.pl – stworzenie portalu informacyjno-usługowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Działania na rzecz włączania osób z niepełnosprawnościami do głównego nurtu przekazu medialnego
 • Wprowadzenie i upowszechnienie standardów obsługi osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
 • Szkolenia kadr.

Koordynacja

 • Reforma systemu orzekania o niepełnosprawności
 • Uchwalenie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami
 • Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych u dzieci oraz wczesna pomoc dziecku i rodzinie
 • Koordynacja wsparcia osób z niepełnosprawnościami w sytuacjach zagrożenia
 • Wdrożenie kompleksowego systemu zbierania danych w obszarze niepełnosprawności
 • Rozszerzenie współpracy międzynarodowej
 • Wzmocnienie skuteczności Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Zmiana funkcjonowania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Rad Wojewódzkich oraz Powiatowych do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Strategia, emerytury dla niepelnosprawnych
  Borek
  27.02.2021, 18:45
  Strategia mówi o edukacji, mówi o pracy dla niepełnosprawnych. A co z emeryturami? Czy tylko chodzi o stworzenie mało rozgarnietej grupy niepełnosprawnych niewolników, najlepiej niepełnosprawnych intelektualnie. Policja, wojsko domagają się wcześniejszych emerytur, a co z niepelnosprawnymi? Po ilu latach pracy będą mogli przejść na emeryturę, w jakim wieku ? Co mówi strategia o emeryturach dla niepełnosprawnych ?
  odpowiedz na komentarz
 • wracamy do sredniowiecza
  ?
  26.02.2021, 19:35
  tak jak w średniowieczu była praca niewolnicza tak będzie z osobami niepełnosprawnymi. Praca będzie karą za chorobę
  odpowiedz na komentarz
 • szkoda, że papier nie może wytknąć kłamstwa
  Matylda
  26.02.2021, 17:33
  Cała ta niby strategia na rzecz osób niepełnosprawnych, to kolejne mydlenie oczu. I co z tego, że opublikowana w Monitorze Polskim? Papier jest cierpliwy, na papierze można napisać wszystko! Już we wrześniu 2012 roku, Komorowski podpisał Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych, a nic się zmieniło. Polska ratyfikowała Konwencję prawie 9 lat temu, a do społeczeństwa trafił przekaz, że ojczyzna zadba o osoby niepełnosprawne. Zadbała?! NIE! Przynajmniej ja nic nie zauważyłam! Jedyne co zmieniło się to to, że parę razy w roku, rząd ogłasza, ile miliardów przeznaczył na wsparcie osób niepełnosprawnych. Do czyich kieszeni te miliardy trafiają? Na pewno nie do mojej, ani mojego opiekuna. Ja u siebie widzę rentę socjalną w wysokości 1025 zł i 215,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego. Przy obecnie szalejących cenach są to głodowe kwoty i co miesiąc zastanawiam się jak ma przeżyć do następnej jałmużny. Nic nie dają i nic nie dadzą nadęte rządowe strategie drukowane w Monitorze Polskim. Nic nie dają puste obietnice, a jedynie mydlą oczy dla pełnosprawnej części polskiego społeczeństwa, która nie jest świadoma faktu, że ten niepełnosprawny, który mieszka obok, za ścianą, nie tylko cierpi z powodu wykluczenia społecznego , ale również z niedostatku.
  odpowiedz na komentarz
 • Niepełnosprawni i opiekunowie
  Karol
  26.02.2021, 16:43
  Skoro taka wielka strategia to w jakiej grupie będą szczepieni niepełnosprawni i ich opiekunowie?
  odpowiedz na komentarz
 • Niepełnosprawność , praca
  Magister
  26.02.2021, 16:28
  Niepełnosprawni i chorzy nie potrzebują pracy lecz emerytur i rent oraz 500+, bez kryterium dochodowego.Praca potrzebna jest dla młodych i zdrowych.Przepracowalem 25 lat na stanowisku nauczyciela. Z powodu niepełnosprawności musialem przejść na rentę. Teraz nie potrzebna mi praca, lecz zamiana renty na emeryturę żeby nie stawiać się co 2 lata na komisje ZUS. Uważam, ze znaczny stapien niepelnosprawnosci i 25 lat pracy powinno wystarczyć by otrzymać emeryturę. Przecież nikt nie zatrudni w szkole niepełnosprawnego nauczyciela......Niepelnosprawni powinni otrzymywać emerytury lub renty bez podatku lub 500+ bez kryterium dochodowego. Pieniądze na ten cel można uzyskać poprzez; odebranie 500+ bogatym rodzinom, likwidacje szkoleń wyjazdowych ZUS na rzecz szkoleń przez internet ( podobne rozwiązanie proponuje we wszystkich urzędach panstwowych). My niepełnosprawni potrzebujemy spokoju oraz pieniędzy. a nie pracy w charakterze sprzątaczki lub ochraniarza.
  odpowiedz na komentarz
 • Najważniejasze sprawy dla niepełnosprawnych
  Lolek
  26.02.2021, 11:33
  Najważniejsze sprawy to: 1. Zapewnienie naprawdę godziwych, wysokich rent/zasiłków/emerytur, zwłaszcza dla osób niesamodzielnych 2. Zorganizowanie wszystkim potrzebującym skutecznego transportu (na wypoczynek, do instytucji kulturalnych, do urzędów, na wizyty medyczne...) 3. Skończenie z namawianiem niepełnosprawnych do pracowania. Przecież, albo ktoś jest niepełnosprawny i nie może pracować ze względów zdrowotnych, albo może pracować (to znaczy, że jest zdrowy)
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy zaszczepiłaś/-eś się już przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas