Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wsparcie zatrudnienia

18.02.2014
Autor: Piotr Stanisławski
Źródło: Integracja 5/2013

Osoby z niepełnosprawnością mogą w Polsce skorzystać z wielu form pomocy, ułatwiających wejście na rynek pracy. Mają szansę stać się aktywne zawodowo.

Do podjęcia zatrudnienia mają przyczynić się także programy aktywizacji społecznej dla osób z niepełnosprawnością, dotyczące włączania społecznego, wychodzenia z izolacji, podnoszenia aktywności, nabywania umiejętności i uczenia się samodzielności.

Aktywizacja zawodowa stała się najbardziej pożądanym skutkiem aktywizacji społecznej, gdyż pracuje tylko ok. 600 tys. osób z ponad 2 mln ludzi będących w wieku produkcyjnym i mających orzeczenie o niepełnosprawności. Nadal więc potrzeba programów pomagających w znalezieniu pracy – od nabycia umiejętności, przez podniesienie kwalifikacji, po wsparcie w znalezieniu pracodawcy, założeniu działalności gospodarczej i utrzymaniu pracy. Programy prowadzą samorządy, PFRON, organizacje, fundacje i wiele innych instytucji.

Razem z rentą

Znaczącym wsparciem było podniesienie w ubiegłym roku przez Sejm RP wysokości kwoty pozwalającej dorobić do renty socjalnej. Pobierający ją mogą pracować bez obawy utraty lub zawieszenia świadczenia i osiągać przychód do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za dany kwartał roku. W lipcu 2013 r. wynosiło ono 3830 zł brutto, zatem 70 proc. tej kwoty to 2681 zł brutto. Pamiętać jednak należy, że do przychodu wlicza się m.in. zasiłek opiekuńczy, macierzyński, chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i wyrównawcze, zasiłek wyrównawczy i dodatek wyrównawczy, honoraria z działalności twórczej i artystycznej, przychody z umów zlecenia, wynajmowania i dzierżawy.

Na zdjęciu: niepełnosrawny pracownik biura. Fot. Piotr Stanisławski
Fot.: Piotr Stanisławski

Osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy (najniższa to 831,15 zł) mogą także – bez obawy zmniejszenia lub zawieszenia renty – osiągać przychody nieprzekraczające 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Obie renty ulegają zawieszeniu, jeśli dodatkowy przychód przekracza 130 proc., a zmniejszeniu – gdy wynosi od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Samodzielnie

Wiele osób z niepełnosprawnością potrzebuje sprzętu umożliwiającego poruszanie się. Wózek elektryczny jest nieodzowny dla tych osób, które nie mogą korzystać z wózka ręcznego. Mogą one zostać zaopatrzone w elektryczny wózek dzięki programowi PFRON „Aktywny Samorząd” (dawniej Pegaz), obszar C (likwidacja barier w poruszaniu się). Podstawowym warunkiem jest aktywność, ale nie ma gwarancji, że dofinansowanie zostanie przyznane. Preferowane są wnioski osób aktywnych zawodowo, poszukujących pracy, podnoszących kwalifikacje i tych, którym wózek poprawi jakość pracy. Na zakup elektrycznego wózka można otrzymać 7 tys. zł dofinansowania, z opcją zwiększenia do 20 tys. zł – jeśli ekspert PFRON potwierdzi taką konieczność lub wyższe dofinansowanie umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych. Można też otrzymać środki na utrzymanie sprawności technicznej wózka (2 tys. zł), a po 3 latach ubiegać się o wsparcie w zakupie nowego.

O swoich siłach

Osoby po amputacjach nóg mogą otrzymać pomoc w zakupie protez – nawet 26 tys. zł – na protezy z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, w zależności od rodzaju amputacji. Dofinansowanie do zwykłych protez jest znacznie niższe. Osoby po amputacjach mogą liczyć na pomoc finansową na utrzymanie sprawności technicznej protez, maksymalnie do 30 proc. kwoty dofinansowania otrzymanego na zakup protez. Wyższe dofinansowanie jest możliwe tylko w przypadkach, gdy proteza bezpośrednio umożliwia nabycie zdolności do pracy (po decyzji eksperta PFRON).

Zdjęcie polskich monet
Fot.: www.sxc.hu

Dofinansowanie do nowoczesnych protez mogą otrzymać osoby w wieku aktywności zawodowej lub emeryci – jeśli pracują. Na wsparcie finansowe przy zakupie sprzętu elektronicznego mogą liczyć osoby niewidome (nawet 30 tys. zł na sprzęt z oprogramowaniem, z czego na urządzenia brajlowskie 20 tys. zł) i osoby niedowidzące do 10 tys. zł oraz po amputacjach kończyn górnych (5 tys. zł). Osoby te mogą też starać się o dofinansowanie szkoleń z zakresu obsługi nabytego sprzętu, z możliwością zwiększenia dofinansowania o 100 proc. w indywidualnych przypadkach – 2 tys. zł, a osoby głuchoniewidome – 4 tys. zł.
Na pomoc finansową mogą liczyć osoby aktywne zawodowo ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które opiekują się własnym dzieckiem bądź są prawnym opiekunem dziecka. Aby utrzymać aktywność zawodową, mogą otrzymać 200 zł wsparcia miesięcznie (maks. 2200 zł w roku).

Na własną rękę

Osoby z niepełnosprawnością, które chciałyby dojeżdżać do pracy dostosowanym pojazdem, mogą otrzymać pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, w wysokości 5 tys. zł. Wsparcie realizowane jest w ramach programu likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową („Aktywny Samorząd”, obszar A – likwidacja bariery transportowej). Kandydaci na kierowców mogą starać się o dofinansowanie kursu na prawo jazdy i egzaminu (1500 zł) i kosztów związanych z zakwaterowaniem i dojazdem, jeśli kurs odbywa się poza miejscem zamieszkania (600 zł).

Prowadzący albo podejmujący działalność gospodarczą lub rolniczą mogą uzyskać maks. 15-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w II kwartale 2013 r. – 3612,51 zł). W przypadku działalności rolniczej dotacja nie może przekroczyć 7500 euro. Ponadto można otrzymać refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, jak też skorzystać z dofinansowania do 50 proc. oprocentowania kredytu na kontynuowanie działalności.

Czas na staż

Wśród programów PFRON wspierających aktywność zawodową jest też Junior, skierowany do bezrobotnych absolwentów. Umożliwia odbycie stażu i znalezienie pracy. Środki przekazywane są w formie dofinansowania jako świadczenie na rehabilitację zawodową tylko tym, którzy zostali skierowani na staż przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Pośrednictwo pracy
Fot.: Piotr Stanisławski

Wysokość dofinansowania ustalają Urzędy w zależności od stopnia niepełnosprawności absolwenta – od 30 do 50 proc. najniższego wynagrodzenia i jest ono wypłacane niezależnie od stypendium. Stażyści są wspierani także przez doradców zawodowych, m.in. w przełamywaniu obaw i określaniu predyspozycji.

Pracodawca wspierany

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Systemu Obsługi Dofinansowania i Refundacji (SODiR). Dofinansowanie na pracownika zatrudnionego w zakładzie pracy chronionej wynosi obecnie 180 proc. najniższego wynagrodzenia – dla posiadającego znaczny stopień niepełnosprawności, 100 proc. – umiarkowany i 40 proc. – lekki. Przedsiębiorcy otwartego rynku otrzymują 70 proc. tych kwot. Ponadto pracodawcy mogą otrzymać m.in. zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy – maks. za każde stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale; zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (do 15-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia); zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego; zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Mogą także liczyć na różne ulgi i odliczenia podatkowe.
 


Materiał przygotowany na zlecenie ZUS

Logotyp: ZUS

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • oszustwo
  gość
  29.06.2015, 21:03
  mój pracodawca dał mi wyraźnie do zrozumienia że nie daje umowy 3 na stałe teraz mi jej nie przedłuży i co mam iść na bróg
  odpowiedz na komentarz
 • Aktywizacja zawodowa
  marian
  03.02.2015, 10:58
  W 2010 chciałem przekwalifikować sięna coś co do tej pory było tylko moim hobby- mianowicie na operatora CNC. Po skonczeniu krótkiego kursy Programowania o obsługi CNC , skontaktowałem się z miejscową firmą która miała obrabiarki CNC. Jako niepełnosprawny nie liczyłem na dłuższe zatrudnienie . Chciałem nabrać praktyki z wakresie ustawiania obrabiarek. Na rozmowie kwalifikacyjnej , kierownik prodykcji obiecał mi taką pracę, tym bardziej , że miały być sprowadzane kolejne obrabiarki. Po podpisaniu umowy Polecono mi obsługę manualnych obrabiarek ignoryjąc zalecenia Komisji LekarskiejPo 1,5 roku wysiadła mi następna noga . Oddałem sprawę do Sądu pracy.Sąd stwierdził , że faktycznie były naruszone moje uprawnienia np. brak dodatkowej przerwy , praca ponad siły , ale oddalił mój pozwew , bo nic się nie stało. Oczywiscie oddalił mój wniosek o badanie przez biegłego ortopedę . Po prostu śąd zabawił się w adwokata pozwanej. Więc Szanowni Państwo ,przestańcie pisać bzdury. To państwo jest państwem bezprawia .
  odpowiedz na komentarz
 • znieść progi dochodowe (pułapkę rentową)
  on
  01.03.2014, 21:17
  Fajna teoria, tylko szkoda że w praktyce jest "nieco" inaczej. Poza tym, zabawnym jest, że to ZuS zleca przygotowanie takich niepełnych informacji...
  odpowiedz na komentarz
 • Panie Piotrze...
  Obcy
  25.02.2014, 12:33
  ...czy zabierze Pan głos w sprawie swojej opowieści i tym samym ustosunkuje się do naszych uwag? Myślę , że powinien Pan zabrać głos i tym samym skorygować zlecenie ZUS-owskie i...Oddaje Panu pióro i życzę prawdy w atramencie.
  odpowiedz na komentarz
 • gość
  niepełnosprawny 38
  24.02.2014, 09:51
  Znamiennym jest fakt,iż liczba rencistów ciągle się zmniejsza.Dziwi jednak fakt,że pieniędzy w ZUS ciągle ubywa.Kiedyś chciałem się tam zatrudnić i złożyłem podanie.Cóż usłyszałem? Nic.Nawet nie przyszła żadna odpowiedź(podobno był konkurs).Oto jak traktuje się niepełnosprawnych.A konkursy wiadomo jak się odbywają.
  odpowiedz na komentarz
 • montaż oprzyrządowania
  Marianna
  21.02.2014, 19:46
  to propaganda!Cały ten artykuł zresztą. Oprzyrządowanie tylko dla samochodów nie starszych niż trzyletnie-a kogo z kulawych stać na takie młode samochody?!
  odpowiedz na komentarz
 • niby uczeni głópole
  21.02.2014, 13:19
  U nas trzeba brać przykład jak Ukraińce i rozwalić tą Wielką Oborę na Wiejskiej tam gdzie dyskryminują ludzi kalekich zwłaszcza w ostatnich kilku latach. Odbierają wszystko co możliwe aby dla siebie i swoich KOLESI rozdać kasę i to grubą KASĘ a ochłapy dla tych niedobitków.Ja kaleka na wózku po przepracowaniu ponad 25 l. nie otrzymuję ani renty ani zapomogi z MOPSu.żyję w nędzy ,brak na wykóp lekarstw i bez środków do życia. W jakim kraju przyszło mi żyć jak słyszę w medjach o zarobkach URZĘDASÓW i ich premiach co sami se przydzielają .Ie jest tych gróbych kotów UPRZYWILEJOWANYCH co biorą KROCIE a ten biedny i skrzywdzony przez los jest jeszcze karany przez tych co Rządzą Kiedy to się skończy z tym . Właśnie czekam jak POlacy wezmą przykład z Ukraińców i myślę że to tak się stanie.
  odpowiedz na komentarz
 • niby uczeni głópole
  21.02.2014, 12:54
  U nas trzeba brać przykład jak Ukraińce i rozwalić tą Wielką Oborę na Wiejskiej tam gdzie dyskryminują ludzi kalekich zwłaszcza w ostatnich kilku latach. Odbierają wszystko co możliwe aby dla siebie i swoich KOLESI rozdać kasę i to grubą KASĘ a ochłapy dla tych niedobitków.Ja kaleka na wózku po przepracowaniu ponad 25 l. nie otrzymuję ani renty ani zapomogi z MOPSu.żyję w nędzy ,brak na wykóp lekarstw i bez środków do życia. W jakim kraju przyszło mi żyć jak słyszę w medjach o zarobkach URZĘDASÓW i ich premiach co sami se przydzielają .Ie jest tych gróbych kotów UPRZYWILEJOWANYCH co biorą KROCIE a ten biedny i skrzywdzony przez los jest jeszcze karany przez tych co Rządzą Kiedy to się skończy z tym . Właśnie czekam jak POlacy wezmą przykład z Ukraińców i myślę że to tak się stanie.
  odpowiedz na komentarz
 • bzdura i tyle
  mama niepełnosprawnego w stopniu znacznym
  21.02.2014, 00:13
  program aktywny samorzad jest tylko dla tych co sie uczą albo pracują a osoby zamkniete w domach i tak nie maja żadnej pomocy z PEFRONU czy mopsu syn składał w tamtym roku i nie dostał bo sie nie uczy i nie pracuje jaka to aktywizacja osób wielka bzdura i tyle jak ktoś pracuje to ma z czego kupić sobie jednym dofinansowuje sie takie kwoty że głowa boli a inni nie maja szans na nic
  odpowiedz na komentarz
 • Ściema
  borzoi
  20.02.2014, 22:09
  Jedna wielka ściema.
  odpowiedz na komentarz
 • Jakie wsparcie ?
  cała prawda
  20.02.2014, 21:31
  Nie wiem kto to pisał ale na pewno ktoś nie znający realiów. Miałam przez dwa lata orzeczenie, stan zdrowia pogorszył się a nowego orzeczenia nie mam bo od listopada zeszłego roku nie dostałam wezwania na komisję. Z lekkim stopniem nie brano mnie pod uwagę w programach wsparcia. Udało mi się że się załapałam ale oczywiście obiecanego stażu nie było, dodam że jestem długotrwale bezrobotna ale staże są dedykowane dla smarkaczy a nie dla ludzi którzy nie potrafią się znaleźć na rynku pracy. Urząd pracy nieomal zmusza mnie do podjęcia pracy na umowę zlecenie w telemarketingu po 11-12 godzin za 7,5zł za godzinę do ręku i nie bierze pod uwagę faktu że mam zaawansowaną dyskopatię nie pozwalającą mi na siedzenie dłużej niż 4 godziny bo przecież nie mam orzeczenia więc jestem zdrowa.
  odpowiedz na komentarz
 • Koniec tego cyrku
  Niepełnosprawny
  20.02.2014, 19:30
  Ileż można być poniżanym.Wszystkie te staże,to jedna wielka fikcja.Zazwyczaj jeden koleś powiązany z innym.W tym roku program nazywa się Praca dla niepełnosprawnych za rok ten sam Niepełnosprawni do pracy na trzeci pomoc niepełnosprawnym.Rzeczywistość jest niestety okrutna.Idąc z renta socjalną do pracy w wiekszości przypadków traci sie rente.Tak samo było w moim przypadku.Tu cytat orzecznika:Skoro pan pracuje wyzdrowiał pan.Czego pan chce. Obecnie mam swiadczenie bo nie pracuje.W tym kształcie ZUS powinien zostać zlikwidowany.Ich potężne 290mld zadłużenie nie może być przyczyną pozbawiania świadczeń.Jeszcze raz należy jasno powiedzieć wszystko to,całe te działania to fikcja pt:kurs pisania CV,kurs kreatywności,kurs intensywnego poszukiwania pracy.Przecież to nieporozumienie.Nieporozumieniem jest też PUP.To niepotrzebny urząd.
  odpowiedz na komentarz
 • Na gorąco
  Obcy
  20.02.2014, 08:26
  Właśnie doświadczam na własnej osobie tegoż "wsparcia" na rynku poszukiwania pracy. Doświadczenie moje to firmowanie swoją godnością przedstawienia reżyserowanego przez państwo. Macierzysty PUP był zaskoczony kiedy postanowiłem się w nim zarejestrować z uwagi na swoją chorobę i orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Panie kilkakrotnie dopytywały czy aby na pewno nie mam renty , bo gdyby tak było to grożą mi wówczas surowe kary!!! Po okresie pobierania zasiłku , który to sprowadzał się jedynie do podpisywania sterty papierów bez jakichkolwiek propozycji zatrudnienia nadszedł czas powtórnego wykluczenia człowieka. Ten czas trwa po dziś dzień. PUP zupełnie nie jest zainteresowany , nie jest w stanie sprostać temu wyzwaniu , które ma na imię Bezrobotny niepełnosprawny. Ostatnio miałem "przyjemność" uczestniczenia w szkoleniu o tematyce "Nauka pisania CV" Ani pomieszczenie ani też pracownica PUP nie byli przygotowani na moją niepełnosprawność. By sprostać obowiązkom bezrobotnego , musiałem się przystosować do ogółu. Tym samym stałem się biernym widzem jak i też aktorem tegoż cyrku. Jak więc wegetować w tym kraju za 153 złociszy bo o życiu nie można mówić. Czemu mają służyć te teksty propagandowe zamawiane przez Zakład Uzdrawiania Społecznego i tu publikowane?
  odpowiedz na komentarz
 • błąd, nieścisłość w artykule
  19.02.2014, 11:12
  artykuł w części dotyczącej dorabiania wprowadza świadczeniobiorców w błąd bowiem do przychodów wlicza się nastepujące: z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu służby, przez którą rozumie się zatrudnienie lub inną pracę zarobkową oraz prowadzenie pozarolniczej działalności także za granicą (także jeżeli emeryt jest zwolniony z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tego tytułu). Wyłączone są zaś honoraria z tytułu działalności twórczej i artystycznej.Podlegają umowy o dzieło ale te zawarte z pracodawcą czyli przychody podlegajace ubezp.społecznemu.
  odpowiedz na komentarz
 • może tylko obiecać
  SON"P"
  19.02.2014, 09:42
  Zapraszamy do zapoznania się z bardzo interesująca Interpelacją poselską p.Posła B.Rzońcy dot. aktualnych problemów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych – link: ........................ http://www.son.org.pl/index.php/aktualnosci2/124-interpelacja .................. Zapraszamy ponadto do dyskusji na temat: 1. Czy zatrudnianie niepełnosprawnych jest/ma być: chłodnym biznesem, czy też misją społeczną. 2. Czy zapisy art. 69 Konstytucji są/mają być pustym sloganem, czy też realizowanym zobowiązaniem. Z poważaniem Ryszard Dzik, Prezes SON „Podkarpacie”
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas