Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Prawnik radzi: jak to jest z Kartą Dużej Rodziny?

05.08.2021
Autor: Anita Siemaszko, fot. pexels.com
Źródło: Integracja 3/2021
kobieta i kilkuletni chłopiec pochylają się nad leżącym płaczącym noworodkiem delikatnie czeszą jego główkę

Jestem matką trójki zdrowych dzieci oraz dziecka z głęboką niepełnosprawnością. Jedno z dzieci zaraz ukończy 18. rok życia, czyli nie będzie miało prawa do ustalonych ulg? Natomiast co będzie z chorym dzieckiem, gdy dojdzie do pełnoletności? Pytałam o to w naszym MOPS, ale odpowiedź była niejednoznaczna, dlatego piszę do Integracji – pisze Grażyna T.

 

Anita SiemaszkoOdpowiada prawnik Integracji, Anita Siemaszko:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1348, 2400) stanowi w Art. 4.:

1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

2. Członkami rodziny wielodzietnej są:

  • rodzic (rodzice);
  • małżonek rodzica;
  • dziecko.

2b. Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

  • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
    • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
    • szkole wyższej – do dnia 30 września roku – w którym jest planowane ukończenie nauki;

3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta jest przyznawana dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia. Aby z uprawnień Karty Dużej Rodziny (KDR) skorzystać, oprócz orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności należy przedstawić dokument potwierdzający tożsamość. Reasumując, jeśli Pani niepełnosprawne dziecko będzie dysponowało orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu, może korzystać z uprawnień KDR, póki orzeczenie o niepełnosprawności jest ważne, bez względu na wiek.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas