Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Turnus rehabilitacyjny a turnus sanatoryjny

21.10.2021
Autor: J.

Chciałem skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego 21 dni, ale nawet nie wiem, jak i gdzie się to załatwia, i jak długo się czeka. Jednak moją uwagę zwróciła informacja, że ZUS oferuje turnusy sanatoryjne, ale 24 dni w ramach rehabilitacji zawodowej i decyzje/skierowania są wydawane szybciej (1 miesiąc). Turnusy ZUS są w ramach zwolnienia lekarskiego (strata finansowa w zakładzie pracy) lub w ramach urlopu wypoczynkowego (szkoda tego urlopu). W związku z tym pytanie - czy da się skorzystać z turnusu ZUS, ale z wykorzystaniem 21 dni + dodatkowe 3-4 dni z urlopu wypoczynkowego. Pomysł nietypowy, ale może realny do wykonania? Będę wdzięczny za wszelkie informacje i sugestie w tej sprawie.

Szanowny Panie,

jak wskazano na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – „Artykuł 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) daje prawo do korzystania ze zwolnienia w wymiarze 21 dni roboczych, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jednak tylko w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Osoby skierowane do sanatorium przez lekarza NFZ nie mogą więc z takiego zwolnienia korzystać.

Turnus rehabilitacyjny i sanatorium stanowią odrębne, pod względem finansowania i charakteru, możliwości rehabilitacji. W turnusie rehabilitacyjnym mogą uczestniczyć jednie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Uczestnictwo w turnusie jest jednym z elementów tzw. systemu rehabilitacji społecznej i może być dofinansowywane ze środków PFRON, będących w dyspozycji powiatowego centrum pomocy rodzinie. Natomiast pobyt w sanatorium dofinansowywany jest ze środków pochodzących z ubezpieczeń zdrowotnych, będących w dyspozycji oddziałów NFZ. Pobyt w sanatorium odbywa się na podstawie skierowania lekarza prowadzącego. W sanatorium realizowana jest rehabilitacja usprawniająca i lecznicza”. 

W sprawie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego warto zwrócić się do swojego powiatowego centrum pomocy rodzinie. Więcej informacji uzyska Pan na stronie PFRON.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas