Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Co z tą kartą parkingową? Sprawdzamy: Częstochowa

23.07.2014
Autor: Beata Rędziak
Źródło: inf. własna

Do połowy lipca do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) w Częstochowie wpłynęło 31 wniosków o wydanie nowej karty parkingowej. Pracownicy Zespołu przede wszystkim udzielają informacji o trybie i zasadach ubiegania się o kartę oraz wydają wnioski.

- W sprawie kart parkingowych osoby niepełnosprawne zgłaszały się do PZON w Częstochowie już w ostatnich dniach czerwca br. – dziennie było to szacunkowo ok. 20 osób, przychodziły głównie w celu uzyskania informacji o tym,  w jakim zakresie uległy zmianie przepisy i czy w świetle obowiązujących aktualnie uregulowań będą uprawnieni do otrzymania karty parkingowej – informuje nas Maciej Orawski z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 
Pomimo prośby przewodniczącego PZON o zatrudnienie dodatkowego pracownika, nie zwiększono obsady etatowej Zespołu; mimo to klienci, którzy przychodzą w sprawie karty parkingowej, są obsługiwani na bieżąco.
 
Częstochowski PZON w 2013 r. wydał 1604 karty parkingowe, a w latach 2008-2012 łącznie wydano ich tam ok. 7500. – Trudno jest przewidzieć, ile z tych osób będzie uprawnionych do otrzymania karty i zgłosi się po jej wymianę oraz ile z osób, które straciły uprawnienia do otrzymania karty, złoży wnioski o wydanie nowego orzeczenia – mówi Orawski.
 
W pierwszej połowie lipca najbardziej problematyczny dla pracowników Zespołu był brak procedur weryfikacji wydanych przed 1 lipca br. orzeczeń o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z przyczyną niepełnosprawności 05-R, 10-N, 04-O. Klienci ubiegający się o nowy dokument mieli zaś najczęściej zastrzeżenia dotyczące konieczności osobistego złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej oraz możliwej utraty uprawnień do niej przez osoby legitymujące się orzeczeniem o zaliczeniu do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności wydanym przed 1 lipca br. z powodu schorzeń innych niż narządu ruchu, neurologiczne i narządu wzroku.
 
- Były również uwagi dotyczące odpłatności. W poprzednim systemie ktoś, kto miał wydane orzeczenie na stałe, nabywał również kartę na stałe, czyli był to raz poniesiony wydatek. Teraz trzeba będzie koszty ponosić dość często – mówi Orawski.
Konieczność, nie przywilej
Według Jana Zielińskiego, pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, zmiana przepisów była konieczna.
– Rozbieżność pomiędzy faktycznie uprawnionymi a korzystającymi z kart parkingowych była ogromna. Na pewno musi minąć trochę czasu; teraz ludzie, którzy muszą ponownie ubiegać się o wskazanie do karty parkingowej, są niezadowoleni, ale naczelną zasadą regulacji jest weryfikacja uprawnień i ograniczenie tzw. „martwych dusz” – mówi pełnomocnik.
 
Zwraca uwagę, że bardzo istotne jest także obłożenie wysokimi karami osób naruszających zasady posługiwania się kartą. – To musi być teraz zrozumiałe, że możliwość zaparkowania na kopercie nie jest przywilejem, ale koniecznością. Na pewno jednak trzeba przyglądać się funkcjonowaniu nowych przepisów, a przede wszystkim słuchać samych osób z niepełnosprawnością – konkluduje Jan Zieliński.

Komentarz

  • hm...
    Magda
    24.07.2014, 10:29
    "Częstochowski PZON w 2013 r. wydał 1604 karty parkingowe"- a podobno powiatowe zespoły wydają karty od lipca 2014, jaka ta Częstochowa do przodu.... autor jakiś niedoinformowany

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas