Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Co z tą kartą parkingową? Sprawdzamy: Częstochowa

23.07.2014
Autor: Beata Rędziak
Źródło: inf. własna

Do połowy lipca do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) w Częstochowie wpłynęło 31 wniosków o wydanie nowej karty parkingowej. Pracownicy Zespołu przede wszystkim udzielają informacji o trybie i zasadach ubiegania się o kartę oraz wydają wnioski.

- W sprawie kart parkingowych osoby niepełnosprawne zgłaszały się do PZON w Częstochowie już w ostatnich dniach czerwca br. – dziennie było to szacunkowo ok. 20 osób, przychodziły głównie w celu uzyskania informacji o tym,  w jakim zakresie uległy zmianie przepisy i czy w świetle obowiązujących aktualnie uregulowań będą uprawnieni do otrzymania karty parkingowej – informuje nas Maciej Orawski z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 
Pomimo prośby przewodniczącego PZON o zatrudnienie dodatkowego pracownika, nie zwiększono obsady etatowej Zespołu; mimo to klienci, którzy przychodzą w sprawie karty parkingowej, są obsługiwani na bieżąco.
 
Częstochowski PZON w 2013 r. wydał 1604 karty parkingowe, a w latach 2008-2012 łącznie wydano ich tam ok. 7500. – Trudno jest przewidzieć, ile z tych osób będzie uprawnionych do otrzymania karty i zgłosi się po jej wymianę oraz ile z osób, które straciły uprawnienia do otrzymania karty, złoży wnioski o wydanie nowego orzeczenia – mówi Orawski.
 
W pierwszej połowie lipca najbardziej problematyczny dla pracowników Zespołu był brak procedur weryfikacji wydanych przed 1 lipca br. orzeczeń o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z przyczyną niepełnosprawności 05-R, 10-N, 04-O. Klienci ubiegający się o nowy dokument mieli zaś najczęściej zastrzeżenia dotyczące konieczności osobistego złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej oraz możliwej utraty uprawnień do niej przez osoby legitymujące się orzeczeniem o zaliczeniu do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności wydanym przed 1 lipca br. z powodu schorzeń innych niż narządu ruchu, neurologiczne i narządu wzroku.
 
- Były również uwagi dotyczące odpłatności. W poprzednim systemie ktoś, kto miał wydane orzeczenie na stałe, nabywał również kartę na stałe, czyli był to raz poniesiony wydatek. Teraz trzeba będzie koszty ponosić dość często – mówi Orawski.
Konieczność, nie przywilej
Według Jana Zielińskiego, pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, zmiana przepisów była konieczna.
– Rozbieżność pomiędzy faktycznie uprawnionymi a korzystającymi z kart parkingowych była ogromna. Na pewno musi minąć trochę czasu; teraz ludzie, którzy muszą ponownie ubiegać się o wskazanie do karty parkingowej, są niezadowoleni, ale naczelną zasadą regulacji jest weryfikacja uprawnień i ograniczenie tzw. „martwych dusz” – mówi pełnomocnik.
 
Zwraca uwagę, że bardzo istotne jest także obłożenie wysokimi karami osób naruszających zasady posługiwania się kartą. – To musi być teraz zrozumiałe, że możliwość zaparkowania na kopercie nie jest przywilejem, ale koniecznością. Na pewno jednak trzeba przyglądać się funkcjonowaniu nowych przepisów, a przede wszystkim słuchać samych osób z niepełnosprawnością – konkluduje Jan Zieliński.

Komentarz

  • Karta parkingowa dla os.niepełnosprawnejważna w całej Polsce?
    Alojzy
    24.07.2014, 19:01
    Załużmy, że os.niepełnosprwna ma kartę parkingową do niej przypisaną,z tytułu niepełnosprawności, wydaną np.w Częstochowie. Czy gdy taka osoba przyjedzie np.do Elbląga , czy ta karta w Elblagu jest ważna?

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas