Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kiedy będą nowe karty?

05.08.2014
Autor: Beata Rędziak
Źródło: inf. własna

Nie słabnie zainteresowanie klientów powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON) otrzymaniem nowej karty parkingowej. Mimo że od wejścia w życie nowych przepisów minął miesiąc, zespoły wciąż nie mają informacji z resortu pracy, kiedy fizycznie pojawią się blankiety kart parkingowych.

- Codziennie odbieramy w tej sprawie nawet do kilkunastu telefonów, a do siedziby Zespołu przychodzi osobiście po kilka, kilkanaście osób, aby zasięgnąć informacji – mówi Wojciech Mrzyk, sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach.

- Niestety, klienci w większości nie znają przepisów regulujących te kwestie bądź znają je tylko w ogólnych założeniach – dodaje. Większość osób złożyła bądź zapowiedziała złożenie wniosku o ponowne wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w celu weryfikacji prawa do uzyskania karty parkingowej na nowych zasadach.

W Rybniku klienci zgłaszają się w tej sprawie i składają wnioski o nową kartę parkingową. – Do 23 lipca br. wpłynęło do naszego zespołu 70 wniosków. Natomiast osoby, które nie mają prawa do otrzymania karty na podstawie posiadanego orzeczenia, występują z wnioskiem o wydanie ponownego orzeczenia – informuje nas Beata Podleśny, przewodnicząca PZON.

– Duża grupa osób przed przyjazdem do Zespołu pyta telefonicznie o szczegóły, więc telefon dzwoni przez cały czas. Są też osoby, które wysyłają wniosek drogą pocztową –  to najczęściej osoby, które nie posiadają orzeczenia uprawniającego do nowej karty. Zdarzają się również przypadki, gdy osoba dokonuje wpłaty, a nie ma prawa do otrzymania karty parkingowej – mówi.

Samochód parkujący na kopercie
Parkowanie na "kopercie", fot. Tomasz Przybyszewski

Do szczecińskiego Zespołu wpłynęło dotychczas ok. 130 wniosków o wydanie dokumentu. W Szczecinie wydano wcześniej 10 tys. kart; ok. 6 tys. na stałe, w tym ok. 4 tys. dla osób ze znacznym stopniem. – Szacujemy, że ok. 70 proc. stanie ponownie na komisji orzekającej, a nam kończą się już pieniądze – mówi Lidia Gugała, przewodnicząca szczecińskiego Zespołu.

Niejasne przepisy

- Same przepisy w wielu miejscach nie są jasne – począwszy od ustawy, która nie mówi wprost, jak należy procedować w przypadku osób posiadających orzeczenia sprzed jej wejścia w życie,  gdy funkcjonowały przepisy, na podstawie których osoby te otrzymały stare karty parkingowe – choć akurat w tej sprawie Ministerstwo przysłało wytyczne. Miejscami niejasne są też rozporządzenia, które np. wprowadzają hasłowo pewne instytucje typu „wzór podpisu” na blankiecie karty, nie wspominając, co potem należy z nimi czynić – mówi Mrzyk.

- W rozporządzeniu nie ma np. mowy o dzieciach, więc wszystkie dzieci do 16 r. ż. muszą się ponownie orzekać – zwraca uwagę Elżbieta Niekrasz-Lisiewicz, przewodnicząca MZON w Zielonej Górze. - Wnioski o wydanie dokumentu są dostępne na stronie internetowej oraz w siedzibie Zespołu. Drukujemy ich ok. 50 dziennie i wydajemy osobom zainteresowanym. Temat kart parkingowych jest tematem numer jeden w Zespole. Informujemy petentów o rzeczywistej sytuacji związanej z kartami i brakiem możliwości jej wydania, dlatego wstrzymują się oni od składania dokumentów i czekają – mówi. - Nie mamy informacji, jak technicznie ma to wyglądać (stan na 22 lipca – przyp. red.) – dodaje.

Przewodnicząca szacuje, że do Zespołu po nową kartę przyjdzie ok. 4 tys. osób. Przypomina, że na dzień 1 lipca nie było wytycznych dotyczących np. ponownego orzekania się osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i kodem R-05, których stan zdrowia nie uległ pogorszeniu.

Zespół jest gotowy do wydawania kart parkingowych, ale brak narzędzi do pracy i konkretnych wytycznych z BON powoduje, że problemy zaczynają się mnożyć, co nie ułatwia zespołom pracy.

– Mówienie, że jest dobrze, jest uspokajaniem ludzi na siłę. Wszystkie zespoły mają bardzo trudną sytuację, nie wspominając już o osobach, które np. nie wyrobiły karty w czerwcu jeszcze w wydziałach komunikacji, a dziś wskutek złego stanu zdrowia nie mają możliwości otrzymania karty parkingowej – zauważa przewodnicząca.

Technika, wytyczne, finanse

Pracownicy Zespołów nie mają też pewności, czy posiadany przez nich sprzęt będzie pozwalał na fizyczne wyprodukowanie nowych kart zgodnie z sugerowanymi przez Ministerstwo parametrami technicznymi. – Wstępna analiza pozwala sądzić, że tak, zweryfikuje to jednak praktyka – mówi sekretarz tyskiego PZON.

W szczecińskim Zespole taka weryfikacja już częściowo nastąpiła. Informacja z MPiPS dotycząca sprzętu przyszła do zespołów wcześniej, ale dokładne wytyczne techniczne i procedury trafiły do nich dopiero 30 lipca br.

– Kupiłam wcześniej laminator za ok. 400 zł, ale po informacji z ministerstwa okazało się, że muszę go wymienić, bo dopiero teraz dowiedziałam się, jaka ma być grubość folii – mówi Gugała.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Fot.: www.sxc.hu

Zasadniczo zespoły nie dostają środków na zakup potrzebnego sprzętu, tj. drukarki, laminatora, gilotyny, skanera; potrzebny jest, oczywiście, także komputer.
Ministerstwo zaleciło drukarki laserowe. Sprzęt, który będzie potrzebny do produkcji kart, wyceniono łącznie na 6500 tys. zł netto, ale informatyk wydał opinię, że jakościowo taki sprzęt może nadawać się do grania w gry – mówi Mariola Kokocińska, przewodnicząca PZON w Poznaniu. – My sobie poradzimy, ale mniejsze zespoły mogą mieć problemy. Zespoły mają sprzęty z 2008 r. – dodaje.

Zespoły w województwie zachodniopomorskim już wcześniej dostały od wojewody pieniądze na zakup drukarki, której koszt wynosi 2500–3000 zł brutto plus 400 zł za toner. Koszt gilotyny to ok. 140 zł – blankiety kart mają bowiem być wycinane w zespołach z arkuszu A4.

Szczecińskiemu Zespołowi kończą się pieniądze na orzekanie. – Już w lutym rozmawiałam z wojewodą i wiceprezydentem miasta o finansach, ale dostaliśmy na razie mniejsze kwoty, po 10 tys.; potrzebujemy 200 tys. – mówi Gugała. Zespoły nie dostały także pieniędzy na dodatkowe etaty, co wcześniej obiecywano.

Braki w systemie

Również system EKSMOoN nie jest jeszcze przygotowany do rejestracji kart parkingowych. Na podstawie art. 6d ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych utworzono Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN), w którym przetwarza się dane w celu usprawnienia i podniesienia jakości orzekania o niepełnosprawności oraz realizacji zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności.

– Ustawa z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446)  art. 4 pkt 2) wprowadziła zmiany w wyżej wymienionej ustawie o rehabilitacji, tym samym dane dotyczące karty parkingowej będą gromadzone w EKSMOoN. Nadzór nad systemem sprawuje pełnomocnik rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, zmiany są wdrażane przez MPiPS. System powinien zawierać wszelkie narzędzia potrzebne do wydania karty parkingowej. Niestety, nie znamy szczegółów, jak to będzie w praktyce funkcjonowało – wyjaśnia Beata Podleśny.

28 lipca w resorcie pracy odbyły się testy systemu. – Zakończyły się testy systemu informatycznego i w ciągu najbliższych dni (pierwszy tydzień sierpnia) zostanie on uruchomiony w zespołach. Informacje o sprzęcie koniecznym do obsługi karty powiatowe Zespoły otrzymały od MPiPS wraz z informacją o finansowaniu oraz specyfikacji – informuje nas Agnieszka Krzyżak z Biura Promocji i Mediów MPiPS.

Karty w produkcji

Początkowo Ministerstwo Pracy informowało zespoły, że blankiety kart parkingowych będą w trzecim tygodniu lipca. Niedługo potem z nieoficjalnych wiadomości było wiadomo, że termin przesunie się na sierpień.

- Ministerstwo na początku lipca przekazało nam informację o tym, że blankiety będzie przesyłać „mniej więcej w trzecim tygodniu lipca” – i była to ostatnia informacja w tej sprawie. W związku z tym, zakładając, że rzeczywiście otrzymamy blankiety w takim okresie, pierwsze karty będziemy mogli wydać prawdopodobnie na przełomie lipca i sierpnia – mówił 24 lipca Mrzyk.

– Niestety, nie wiem, kiedy rzeczywiście będziemy wydawać naszym klientom blankiety kart parkingowych. Myślę, że to pytanie należałoby skierować bezpośrednio do ministra pracy i polityki społecznej oraz do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Jest już 24 lipca, a myśmy jeszcze nie otrzymali blankietów, ponadto nie mamy dostosowanego systemu EKSMOoN do wydawania kart parkingowych – wtórowała Podleśny.

Znak informujący o miejscu parkingowym dla osoby niepełnosprawnej
Fot.: www.sxc.hu

Na nasze pytanie odpowiedziała Agnieszka Krzyżak z MPiPS. – Karty parkingowe są obecnie w produkcji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, powiatowe zespoły orzekania o niepełnosprawności w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku przez osobę niepełnosprawną o wydanie nowej karty parkingowej wydadzą decyzję o jej przyznaniu oraz wskażą termin odbioru karty. Osoby zainteresowane z pewnością otrzymają z odpowiednim wyprzedzeniem informację o terminie odbioru karty, a dystrybucja kart obędzie się zgodnie z założonym harmonogramem. Szacujemy, że pierwsze karty będą wydawane w połowie sierpnia – powiedziała. – Do momentu wydania nowych kart wszyscy, którzy posiadają ważne stare karty parkingowe, mogą z nich korzystać – dodała Krzyżak.

Nieoficjalnie jednak wiadomo, że nie ma jeszcze ogłoszonego przetargu na produkcję hologramów do kart. – Dalej czekamy na konkretny termin, kiedy będą karty – mówią jednym głosem przewodniczący zespołów.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Weryfikacja kart postojowych
  Krystyna
  02.01.2015, 13:52
  Mam 63 lata, orzeczenie wydane w 2009 roku - stopień niepełnosprawności umiarkowany, symbol 05-R, oraz w punkcie 9 - spełnia warunki o prawie o ruchu drogowym. Orzeczenie podpisane przez 3-osobowy skład ( w tym spesjalista reumatolog- mam schorzenia narządu ruchu, kolan), wydane bezterminowo, czyli na stałe. Kartę postojowa również w tamtym okresie dostałam na stałe. Ponieważ, przedłuzono okres wazności kart postojowych o 6 miesięcy , udałam sie do punktu wydawania abonamentu postojowego w celu przedłużenia mojego abonamentu o ten okres. Pani, obsługujaca tylko inwalidóww ( duże 800.000 tysieczne miasto) spytała, dlaczego tylko na 6 miesiecy przedłużam, że mogę nawet na 3 lata., bo moje orzeczenie zawiera wszystkie 3 punkty wymagane do wydania karty postojowej. Poprosiłam wiec o te 3 lata. Zapłaciłam 90 zł i wyszłam z urzedu ...zdezorientowana. Dla urzędnika wydającego abonamenty postojowe dla inwalidy, moje orzecznictwo uwaga : byłlo ważne !!!! Mam pytanie, co dalej, bo wg. prawa dla mnie ono też jest wazne, bo ...nie słyszałam, żeby coś zmieniono w np. wydawaniu nowych praw jazdy (zdawaniu nowego egzaminu=, bo teraz jest inaczej, lub nowej maturzy, bo stara jest nieważna, teraz sie zdaje po nowemu, dlaczego wiec ja mam stawac przed nową komisję orzecynictwa, bo....stare wydane na stałe, nagle przestały być "stałe" ??? Czy prawo istnieje wstecz, jeśli tak, proszę o podanie mi ustawy o tym mówiącej. Siedem osób (moich znajomych ) o podobnych schorzeniach, po weryfikacji straciło grupę lub zostało uzdrowionych. Nowo wydana decyzja, unieważnia poprzednia wydana na stałe. ludzie ci potracili nie tylko przywilej karty postojowej, ale równiez inne przy okazji jak np. zniżki przysługujące II gr (umiarkowanej). Ja przed komisję na pewno sie nie stawię, ale co z moją kartą parkingową, skoro abonament został mi przyznany w VBiurze Strefy Płatnego Parkowania ?
  odpowiedz na komentarz
 • Weryfikacja kart parkingowych
  Rychu
  03.10.2014, 19:38
  Karty parkingowe powinni otrzymywać ludzie z trwałą ,widoczną dysfunkcją kończyn po amputacjach i chorobach które maja problem z poruszaniem się.Jak widzę gości którzy maja kartę za szybą bo chyba przeszli na emeryturę lub maja zdartego paznokcia to to jakaś pomyłka.Weryfikacja jeszcze raz weryfikacja kart i uprawnień bo w mieście aż roi się od naciągaczy ,a przed blokami same koperty inwalidzkie.Chce nadmienić że jestem po amputacji i dlatego ośmieliłem się na wypowiedź.
  odpowiedz na komentarz
 • Niekompetencja Rzadu
  Bożena
  19.08.2014, 11:26
  Jak zwyke nastepna w tej kadencji. Wprowadza sie nowe przepisy i nic poza tym.Mam nowe orzeczenie o niepełnosprawności, skończyła mi się ważność karty parkingowej i... Jak zwykle nic nie wiadomo co dalej i kiedy będą nowe druki. Najpierw wprowadza się ustawy, a potem myślą co dalej z tym począć, a może wreszcie Rząd zmieniłby kolejność... A jakby tak najpierw wprowadzić zmianę w paszportach i dowodach, a potem za kilka miesięcy, może by nam je dano, fajnie by było, prawda?
  odpowiedz na komentarz
 • Karta
  Olsztyniak
  13.08.2014, 19:51
  Jest 13-08-2014 a w Olsztynie nadal nie mają wytycznych w sprawie kart i nie wydają wniosków.
  odpowiedz na komentarz
 • Czy to już reguła?
  jachta
  12.08.2014, 14:11
  Tak zmodyfikowana ustawa/rażąco niezgodna z Konstytucją/ nadaje się tylko do Trybunału Konstytucyjnego i powinna być rozpatrzona w trybie nadzwyczajnym.Zbliża się kres dla Partii Oszustów/PO/ i wyłudzaczy psich groszy od słabych ekonomicznie obywateli.Pazerność i lichwa nawzajem się przenika bijąc po kieszeni najsłabszego podatnika.Polska nie jest państwem prawa,a demokracja to nie zabawa !!!!!!!!!!!!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • KartaNa stale
  Ya
  10.08.2014, 17:10
  A ja mam ich w nosie. Mam kartę na stale i grupę 1 też na stałe. Prawo nie działa wstecz. Więc niech się Oni ze mną pracują.
  odpowiedz na komentarz
 • karta
  wicek
  08.08.2014, 13:27
  Witam Ja mam na swojej karcie datę ważności 15 listopad 2015 r i mnie to do tego czasu wali bo ktoś sie tam podpisał ,a prawo nie działa wstecz Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • Głupota
  Kinia
  07.08.2014, 23:08
  Głupota w naszym kraju sięga zenitu Mam rentę od ponad 20 lat trwale całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Na co dzień poruszam się na wózku elektrycznym. Mam kartę parkingową wydaną na stałe teraz ze względu na nowe karty musiałam starać się o stopień niepełnosprawności i paradoksem jest to, że dostałam orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności znaczny stopień niepełnosprawności ale na 2 lata, więc karta też będzie na 2 lata. Mam wrażeniem że w tym wszystkim chodzi o to aby na niepełnosprawnych zarabiać dodatkowe pieniążki do budżetu.
  odpowiedz na komentarz
 • Bez wyobrazni.
  niekombinujący.
  07.08.2014, 22:08
  Nic głupszego wymyślić się nie da. Kto kombinował zdobycie karty parkingowej ten wykombinuje ją i w MOPSie.
  odpowiedz na komentarz
 • nie ładnie "Zły urzędniku"
  Paweł
  07.08.2014, 13:36
  sprawy dotyczące swojego miejsca pracy omawia się z przełożonymi, a nie na forum. Jeśli jesteś tak zdruzgotany sprawą kart, to zmień pracę.
  odpowiedz na komentarz
 • Nowe karty
  opolanin
  06.08.2014, 17:21
  "Na nasze pytanie odpowiedziała Agnieszka Krzyżak z MPiPS. – Karty parkingowe są obecnie w produkcji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, powiatowe zespoły orzekania o niepełnosprawności w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku przez osobę niepełnosprawną o wydanie nowej karty parkingowej wydadzą decyzję o jej przyznaniu oraz wskażą termin odbioru karty. Osoby zainteresowane z pewnością otrzymają z odpowiednim wyprzedzeniem informację o terminie odbioru karty, a dystrybucja kart obędzie się zgodnie z założonym harmonogramem. Szacujemy, że pierwsze karty będą wydawane w połowie sierpnia – powiedziała. – Do momentu wydania nowych kart wszyscy, którzy posiadają ważne stare karty parkingowe, mogą z nich korzystać – dodała Krzyżak. Nieoficjalnie jednak wiadomo, że nie ma jeszcze ogłoszonego przetargu na produkcję hologramów do kart. – Dalej czekamy na konkretny termin, kiedy będą karty – mówią jednym głosem przewodniczący zespołów." Ktoś tu chyba wprowadza społeczeństwo w błąd. Jeżeli nie ogłoszono przetargu na produkcję hologramów to gdzie tu można mówić o produkcji kart i harmonogramach ich wydawania. To jest kpina i brak szacunku dla osób niepełnosprawnych. Wprowadza się przepis a nie jest się do tego zupełnie przygotowanym. Za takie postępowanie, zresztą nie pierwsze i ostatnie w tym kraju, powinny polecieć głowy. Ale jak to już w tym kraju nie raz było jakoś to będzie, politycy swoje pensje wezmą a reszta niech się martwi jak to rozwiązać.
  odpowiedz na komentarz
 • Ściema
  Zły urzędas
  06.08.2014, 13:52
  Witam Jestem pracownikiem zespołu. Z uzyskanych nieoficjalnie informacji wiemy, że hologramy zostaną przesłane do zespołów pod koniec września, a tym samym karty może będą wydawane w październiku. A co do tego co przekazała Pani Krzyżak - ściema. Ministerstwo milczy od kilku tygodni, nie ma informacji o finansowaniu, błędów w systemie nie zmieniono od 2007 roku, wniosek jest źle skonstruowany a wzory pism jakie otrzymaliśmy tworzył chyba dzieciak.
  odpowiedz na komentarz
 • ;)
  ynio
  06.08.2014, 12:23
  W dzisiejszych czasach człowiek nie wie z kima ma do czynienia i wcale bym się nie zdziwił że otrzymałeś odpowiedź wygenerowaną przez komputer ;). Jesteśmy skazani na pokonywanie barier i tylko czekać aż ktoś z jajogłowych wymyśli ubikację dla ON na pilota ...Tylko bez pilota ;)) . Ja zadzwoniłem do swojego PCPR-u i dowiedziałem się że będę musiał przejść ponowną komisję - bo zabrakło cyferek obok literek (n/r) . Pewnie dlatego, że moje SM pokonywałem pieszo... ale to jeszcze jedna okazja by wyjść z domu, więc mi nie straszno .Przy okazji zobaczę kto ubiega się o kartę .
  odpowiedz na komentarz
 • Nowe karty parkingowe
  niepełnosprawny
  06.08.2014, 09:59
  I to jest Polska rzeczywistość. Niejasne przepisy, brak przygotowania merytorycznego i technicznego. Co z tego, że ustawa obowiązuje od 1 lipca 2014r. jak się nie da jej realizować bo państwo nie jest na to przygotowane. Szkoda tylko, że osoby niepełnosprawne najbardziej potrzebujące pomocy nie mogą jej otrzymać bo nie wiadomo jak (niejasne zapisy ustawy), nie jest gotowe zaplecze techniczne. W dniu 3 lipca 2014r. wystosowałem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zapytanie co do niejasności w zapisach ustawy i wymiany kart parkingowych, wczoraj otrzymałem odpowiedź. Całe dwie strony tekstu. szkoda tylko, ze poza dwoma linijkami pisma, gdzie napisano, ze jest to odpowiedź na moje zapytanie, reszta to wprost zapisy ustawy którą czytałem już setki razy. Ale mam odpowiedź, szkoda tylko że dalej z niej nic nie wynika.
  odpowiedz na komentarz
 • Bez fizycznej karty.
  Janusz
  05.08.2014, 22:15
  No dobrze, a czy bez nowej karty (starej też nie mam) mogę zaparkować na "kopercie"? Właśnie dostałem orzeczenie, gdzie w punkcie 9 jest wyraźne: spełnia przesłanki. Czyli jestem osobą uprawnioną, a że nie mam niebieskiego kartonika to co, mam czekać aż nasze ministerstwo weźmie się do roboty? Może przed świętami się wyrobią... Mam przy sobie ksero orzeczenia, i zaczynam w razie potrzeby parkować. A jak by coś to sprawa do sądu.
  odpowiedz na komentarz
 • wytyczne dotyczace procedowania
  Ewa
  05.08.2014, 19:42
  "jak należy procedować w przypadku osób posiadających orzeczenia sprzed jej wejścia w życie, gdy funkcjonowały przepisy, na podstawie których osoby te otrzymały stare karty parkingowe – choć akurat w tej sprawie Ministerstwo przysłało wytyczne." gdzie można zapoznać się z tymi wytycznymi. Ja miałam wydaną kartę na stałe, kiedy jeszcze nie wpisywało się do orzeczenia uprawnień do karty parkingowej (pkt 9). Wtedy karty parkingowe otrzymywały tylko osoby z niepełnosprawnością R i N.Ciekawa jestem tych wytycznych jak Komisja powinna postąpić w tym zakresie, czy ponownie orzekać o stopniu niepełnosprawności, czy tylko w zakresie tego uprawnienia. Oj trudno zrozumieć te nasze przepisy i nielogiczne zmiany - bez sensu. Ktoś przyznaje na stałe uprawnienia a później mu się to wszystko zabiera jak tak można? Pozdrawiam!
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas