Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przebudowa schodów przez spółdzielnię

22.12.2015
Autor: Teresa

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może się starać o dofinansowanie przebudowy schodów dla niepełnosprawnego po wylewie? A jeśli tak, to gdzie? Czy występuje o to chory lub rodzina?

Szanowna Pani,

Osoba z niepełnosprawnością może złożyć wniosek do spółdzielni mieszkaniowej o likwidację barier architektonicznych, np. zbudowanie podjazdu. Nie ma jednak przepisu, który by obligował spółdzielnię do pozytywnego rozpatrzenia takiego wniosku. Niechęć do usunięcia bariery może być powodowana m.in. sytuacją finansową czy przepisami prawa budowlanego (np. nie wszędzie można zbudować podjazd).

Natomiast zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji, o środki na likwidację barier architektonicznych mogą się ubiegać osoby fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim) lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • rodzaj ich niepełnosprawności, potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia, zaświadczeniem lekarskim „wymaga likwidacji barier architektonicznych”,
  • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest potrzebna,
  • posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

Wnioski należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania.

Więcej informacji o dofinansowaniu do likwidacji barier architektonicznych może Pani uzyskać na naszym portalu w artykule „Likwidacja barier architektonicznych” lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania.

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może wystąpić o ww. środki.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas