Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatek dla osoby opiekującej się osobą starszą

30.03.2016
Autor: M.

Dzień dobry. Mam pytanie: od lat opiekuję się Ciocią, 89 lat. Ciocia nie chodzi, wymaga opieki w codziennym życiu, mycie, jedzenie, ubieranie... Czy mnie, jako osobie pielęgnującej Ciocię, przysługuje dodatek? Bardzo proszę o odpowiedź

Szanowna Pani,

W obowiązującym systemie nie ma dodatku dla osoby sprawującej opiekę nad osobą starszą. Natomiast osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny oraz małżonkowie, którzy

  • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami (pkt 7 i 8 w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności), tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, mogą ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy (w wysokości 520 zł). Przy ubieganiu się o ww. świadczenie obowiązuje kryterium dochodowe wynoszące 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).

Więcej informacji na temat specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz komu on przysługuje może Pani znaleźć na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas