Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Mam trzy symbole niepełnosprawności i tylko lekki stopień

18.09.2016
Autor: T.

Mam 3 symbole niepełnosprawności na stałe, mimo tego mam lekki stopień, dlaczego? Moje symbole to 05-r, 07-s oraz 11-i, cukrzycę 2 st., nie przysługuje mi nic, mimo że nie pracuję, ponieważ nie dam rady. PROSZĘ ODPISZCIE

Szanowny Panie,

W obowiązującym systemie ulgi i uprawnienia, przysługujące osobom z niepełnosprawnością, zależą przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności, tylko w przypadku niektórych ulg – od przyczyny niepełnosprawności.

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności faktycznie mają mniej uprawnień niż osoby z wyższymi stopniami, tj. umiarkowanym i znacznym.

Informacje dotyczące uprawnień przysługujących osobom z lekkim stopniem znajdzie Pan na naszym portalu.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby:

  1. o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną;
  2. o naruszonej sprawności organizmu, mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Przy czym ww. przesłanki nie muszą występować równocześnie. Przy wydawaniu orzeczeń ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia bowiem zarówno fizyczne, psychiczne, jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka, dlatego być może mimo kilku schorzeń został Pan zaliczony do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Nie wiemy, jakie Pan ma wykształcenie oraz jakie doświadczenie zawodowe, ale może jest możliwość uzyskania nowych kwalifikacji i podjęcia pracy, mimo posiadanych dysfunkcji. Warto skorzystać z pomocy doradcy zawodowego czy to w powiatowym urzędzie pracy, czy np. w organizacji pozarządowej zajmującej się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas