Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta Parkingowa 2015

30.06.2014
Autor: Oprac. Beata Rędziak

Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na "kopertach". Jest wydawana na osobę (nie na samochód) lub placówkę. Sprawdź, jak możesz ją uzyskać.

AKTUALIZACJA: 8.01.2015

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością.

Kto może otrzymać kartę parkingową?

Zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

UWAGA! Obecnie obowiązujące karty parkingowe stracą ważność 30 czerwca 2015 r.

Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać:

 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
 • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),
 • osoba do 16 roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

W orzeczeniu o niepełnosprawności w punkcie 9 musi być zaznaczona przesłanka określona w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) o wskazaniu do wydania karty parkingowej.

W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osoba prywatna otrzymuje kartę parkingową na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat.


Przeczytaj nasz poradnik, w którym tłumaczymy, kto i w jaki sposób może starać się o nową kartę parkingową.


Karta parkingowa dla placówki

Kartę parkingową może uzyskać także placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Placówka może otrzymać kartę parkingową na 3 lata pod warunkiem, że samochód jest własnością placówki.

Przeczytaj więcej o kartach parkingowych dla placówek.

Gdzie można wyrobić kartę parkingową?

Kartę parkingową wydaje przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości 21 zł na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 843) w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Do otrzymania karty parkingowej potrzebne będą:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej,
 • jedna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień - wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

UWAGA! Osoby, które po 1 lipca 2014 r. muszą uzyskać nowe orzeczenie ze wskazaniem do uzyskania karty parkingowej – najpierw muszą stanąć na komisji orzekającej, a dopiero potem, w razie uzyskania uprawnienia do otrzymania karty, uiścić opłatę za jej wyrobienie.

Co daje karta parkingowa?

Osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych.

Przepis ten dotyczy również:

 • kierującego pojazdem przewożącego osobę o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się,
 • pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką tych placówek.

Wszystkie przepisy dotyczące karty parkingowej stosują się także do osób, które posługują się kartą parkingową wydaną poza granicami Polski.

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert) oraz do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

 • B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
 • B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
 • B-3a zakaz wjazdu autobusów
 • B-4 zakaz wjazdu motocykli
 • B-10 zakaz wjazdu motorowerów
 • B-35 zakaz postoju
 • B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
 • B-38 zakaz postoju w dni parzyste
 • B-39 strefa ograniczonego postoju

znak zakazu ruchu w obu kierunkachZnak zakazu wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowychZnak zakazu wjazdu motocykli

Znak zakazu wjazdu motorowerówZnak zakazu postojuZnak zakazu postoju w dni nieparzyste

Znak zakazu postoju w dni parzyste Znak

Wzór karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością

Wzór karty parkingowej określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Awers:

Awers karty parkingowej dla osoby prywatnej. Po lewej: miejsce na datę ważności, numer i organ wydający, a także symbol osoby na wózku. Po prawej: napis

Rewers:

Rewers karty parkingowej dla osoby prywatnej. Po lewej: miejsce na wpisanie imienia i nazwiska, zdjęcie oraz podpis. Po prawej: pouczenie


Przeczytaj więcej o nowych przepisach o kartach parkingowych.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • K. Parkignowa
  Waldek
  03.07.2015, 10:52
  A to Polska właśnie...
  odpowiedz na komentarz
 • Karta parkingowa
  Gosc
  01.07.2015, 04:46
  Moja corka stawala na komisje 1 czerwca 2015 r., ma porazenie mozgowe,slabo widzi,uposledzenie w stopniu lekkim ,wszystkie punkty byly na tak oprocz wlasnie karty.Teraz nie moge zaparkowac przed szkola ,corka ma powazne problemy z chodzeniem przewraca sie ,ale na komisji zamiast sprawdzic jak chodzi ,Pani lekarz pytala czemu ma zeza.Corka nawet sie nie rozbierala,bo Pani doktor nie widziala takiej potrzeby.Corka ma 12 lat zeby w miare chodzic bierze zastrzyki na nogi ,ale to nikogo nie interesuje,karte nie przyznano bo musialaby na wozku jezdzic ,paranoja
  odpowiedz na komentarz
 • karta parkingowa dla inwalidy dawnej 3 grupy .
  Mieczysław Szumski
  30.06.2015, 05:00
  Jestem po już po przejściach z uzyskaniem karty parkingowej - odpowiedź negatywna. Więc podzielę się opinią. Oczywiście będąc pewnym, ze karta parkingowa przysługuje osobom które naprawdę mają trudności z poruszaniem się, śmiało udałem się na tzw. komisję lekarską najpierw powiatową(później wojewódzką). A ponieważ jestem człowiekiem prawdomównym, odpowiadałem na pytania najpierw przedstawiciela Pow. Zespołu (urzędnika nie mającego odpowiedniego wykształcenia ) a następnie lekarz "czy sam chodzę po mieszkaniu i czy sam idę do łazienki, czy sam sobie przygotuje jedzenie" wówczas powiedziałem że sam. I to był mój pierwszy błąd. Należało powiedzieć, że nie że do łazienki nosi mnie żona a jedzenie pod nos stawia mi również żona . Drugim bardzo ważnym błędem było to, że przyznałem się do pobierania renty inwalidzkiej z ZUS. Sądzę, żebym powiedział, że nie mam ustalonej grupy inwalidzkiej, to lekarz wtedy przyznał by mi właśnie (starą) drugą grupę. A tak nie stwierdził pogorszenia i co mu tam. Niech mu ktoś podskoczy, że nieuczciwie postąpił. Tak że drodzy czytelnicy w naszym kraju nie opłaci się być uczciwym. Sytuacje taką spowodowały nieprecyzowane przepisy dot. tego tematu. Proponuję wszystkich osobom w podobnej sytuacji obserwować kto od 01.07.2015r będzie parkował na kopertach, gdyż jestem wręcz pewny, że osoby takie jak lekarze, prawnicy i ludzie tzw,. władzy nie utracili swoich uprawnień. Wiele razy widać jak wieczorem biega w koło osiedla mieszkaniowego (chodzi szybko po 5 km) , a następnie parkuje na kopercie. Ewentualne uwagi lub zdjęcia proszę o przekazywanie na mój adres e mailowy sigma7@vp.pl.
  odpowiedz na komentarz
 • Kto ureguluje zasady korzystania z kart?
  nike32
  30.06.2015, 10:46
  Szkoda jeszcze że nikt nie uregulował zasad używania kart. Wielokrotnie widziałem jak przyjeżdżają gbury na zakupy do marketów bez osoby niepełnosprawnej stawiają na miejscu dla niepełnosprawnych bo mają kartę i wracają z z koszami wyładowanymi zakupami. Karta powinna być wykorzystywana tylko wtedy gdy jest z nami osoba niepełnosprawna lub gdy po taką osobę przyjeżdżamy. Okazałoby się że normy miejsc parkingowych są mocno przesadzone szczególnie w przypadku miejsc typu galerie. rzadko widzi się tam takie osoby ale samochodów z uprawnieniami jest bez liku. Dziwne że większość z tych samochodów wartych jest więcej niż 100 tyś. Nasi niepełnosprawni muszą być bogaci albo mają samych bogatych krewnych.
  odpowiedz na komentarz
 • Prawidłowo
  ryszard
  26.06.2015, 12:19
  Nowe zasady wydawania kart bardzo sprawiedliwe na takich zasadach jak w całej UNI .Koniec z kartami dla komuchów i znajomków-wydawanych przez osoby niekompetentne
  odpowiedz na komentarz
 • Jestem za
  aries
  25.06.2015, 10:58
  A ja jako jedna z nielicznych osób uważam , że dobrze się stało. Mimo, że sama na tym stracę bo po zmianach nie przysługuje mi już karta parkingowa. Wiele razy obserwowałam jak osoby posiadające znaczną niepełnosprawość ruchową nie miały gdzie zaparkować bo koperty były zajęte przez osoby które spokojnie mogły by zaparkować dalej i przejść te kilkadziesiąt metrów. Ludzie czasem przesadzają, lubią się nad sobą użalać. Co niektórzy z byle jakiego powodu chcieliby otrzymywać przywileje. Inną kwestią jest wykorzystywanie kart parkingowych po zmarłych krewnych. Takie osoby powinny być karane. Zmiany zawsze powodują, że ktoś będzie pokrzywdzony. Najlepsze jest to że sami do tego dążymy. Tzw. "cwaniakowanie" się do tych zmian przyczyniło.
  odpowiedz na komentarz
 • Procedura odnowienia lub uzyskania karty parkingowej
  Yan
  23.06.2015, 06:57
  Nie budzi wątpliwości dotychczasowa procedura uzyskiwania uprawnień do karty inwalidy oraz domniemanie że , wiele uprawnień pachnie wręcz kumotersko . Prawdopodobnie dotąd nawet hemoriody uprawniały.Czy teraz będzie inaczej ,ja wątpię, jednocześnie nie należy się łudzić że będzie łatwo.Mechanizm jest złożony ,i na każdym etapie daje w "kość" z reguły chorą . Interesujący jest telewizyjny 22 06 2015r reportaż o kalece po amputacji nogi który dla MOPSU nie jest uprawniony do karty, bowiem porusza sie protezie i to sprawnie . Ciekawa jest procedura kontynuacji "karty"w wypadku schorzeń 05R w stopniu lekkim które dotąd wystarczały .W myśl nowego musi być gorzej i aby to udowodnić trzeba przygotować dokumenty o stanie zdrowia złożyć je ,następnie po wezwaniu stanąć przed komisją i " uzyskać "opinię o pogorszeniu stanu zdrowia wraz z wskazaniem, że jest to co najmniej stan "umiarkowany" . Orzeka lekarz w asyście dwu osób -raczej urzędników przysłuchujących się . opowieściom o naszych dolegliwościach .Obecności osób nie lekarzy podczas tego osobliwego badania niewątpliwie narusza prywatność ,trudno powiedzieć pacjenta -raczej petenta . Po odbyciu takiego "testu" nieszczęśnik otrzymuje termin do odbioru decyzji (z reguły tydzień ale z urzędu trwać może nawet miesiąc .Po tym czasie odbiera decyzje która sie uprawomocnia kolejne 14 dni dni od chwili jej odebrania , .W międzyczasie należy opłacić 21zł. Dowód tej opłaty wraz z decyzją oraz zdjęciem przedkładamy do wydania upragnionej karty,co nastąpi ...po kolejnych 14 dniach . W MOPS Bielsko Biała całość trwa od chwili złożenia wniosku +/_ 2 miesiące i jak dożyjemy -Odbieramy kartę i .......gazu w zakazy i na koperty.... do następnej weryfikacji w myśl zasady że nigdy nie jest tak zle by nie mogło być gorzej, czego nikomu życzyć nie należy.
  odpowiedz na komentarz
 • Kontrola zasadności wydawania kart parkingowych.
  adam
  15.06.2015, 06:43
  Jak to w naszym kraju jest zwyczajem coś co zależy od decyzji lekarza na kilometr pachnie łapówkami, kumoterstwem. Nowe karty mają osoby nie mające żadnych problemów z poruszaniem się. W mieście w którym przyszło mi żyć - Świdnicy- widać jak pani która jest żoną miejscowego prominenta parkuje na kopercie i dźwiga do swojego sklepu ciężkie towary nawet się nie potykając. Albo pani doktor biegnąca od samochodu do przychodni jak sprinterka. A nowa karta za szybą. Takich przypadków jest coraz więcej. Mam nadzieję, że policja ma prawo, żeby zakwestionować takie uprawnienia. Chociaż znając kraj w którym żyjemy.
  odpowiedz na komentarz
 • Koperty to ściema
  Sprawny
  15.06.2015, 12:33
  Żadnego damowego parkowania. Koperta to powinna być gwarancja miejsca, ale nie koniecznie darmowego. Wtedy problem cwaniaków rozwiązałby się sam. Koperty i karty to taki biurokratyczny sposób wymuszania empatii u ludzi i jak każdy biurokratyczny pomysł - przerost formy nad treścią. Skoro jestem inwalidą to zatrzymuję pojazd tam gdzie mam potrzebę i wszystkie służby miejskie państwowe mi to ułatwiają i bez zbędnych procedur dokumentów kart. Ale to chyba za proste. Tyle, że inwalida to ktoś na wózku, o kulach, niewidomy,nawet ze złamaną nogą (w gipsie) czy nawet staruszek ale już nie gość typu Pistorius czy Mela.
  odpowiedz na komentarz
 • potwierdzenie wplaty - co to msa byc
  Sylwia
  09.06.2015, 09:45
  Witam. Czy wydruk z konta internetowego jest wystarczajacym dowodem potwiedzajacym wpłate 21 zl? Czy moze tzreba jakieś inne potwierdzenie wpłaty?
  odpowiedz na komentarz
 • Podszywanie się pod inwalidę
  Sprawiedliwa
  04.06.2015, 07:59
  Na moim osiedlu,na kopercie parkuje facet w sile wieku i zdrowia,samochodem terenowym i niestety zgłoszenia do Straży Miejskiej są ignorowane.Facet bezczelnie wystawia jakąś lewą,wyblakniętą kartę,pewnie po kimś zmarłym,a Straż przyjedzie,zobaczy kartę i odjeżdża.Ludzie w jakim my kraju żyjemy,nawet nie chce im się zweryfikować osoby w bazie osób uprawnionych do zajmowania specjalnie wyznaczonych miejsc.I taki typ,burun parkingowy,czuje się bezkarny i zawsze ma miejsce,to może jeszcze do kompletu,wziąłby kalectwo,cwaniak jeden.Straż Miejska najwyraźniej nie chce zasilić budżetu i wolą założyć parę szczęk,zamiast skasować gościa raz a dobrze,bo kara za to wykroczenie jest teraz nie mała i może to być nawet grzywna 2000,- zł,a i punkciki do tego i owszem.A swoją drogą jestem ciekawa,jak długo będzie mu się udawało i jak długo będzie sobie drwił z prawa i jak długo stróże prawa będą to mieli gdzieś.Myślę,że prędzej moja cierpliwość się skończy,bo nie toleruję chamstwa i cwaniactwa i chyba skrzykniemy się z sąsiadami i kupimy bezczelnemu jakiś wózek inwalidzki z demobilu,skoro tak mu się podoba miejsce parkingowe dla inwalidy.
  odpowiedz na komentarz
 • Uwolnić parkingi dla niepełnosprawnych
  Marek Stefański
  02.06.2015, 07:43
  Kiedy w Polsce wprowadzano karty parkingowe dla niepełnosprawnych przepisy mówiące o uprawnieniach z tego tytułu wyraźnie określały,że posiadaczom karty przysługuje prawo bezpłatnego parkowania na parkingach publicznych ale przepis pozostawiał włodarzom terenu (radom miejskim) furtkę,dającą im możliwość podejmowania uchwał w kwestii organizacji stref płatnego parkowania,ograniczając możliwość bezpłatnego parkowania tylko do oznakowanych miejsc parkingowych (kopert) w przypadkach szczególnie uzasadnionych względami lokalnymi,wyjątkową zabudową lub ograniczeniami związanymi z przepustowością dróg i utrudnieniami w organizacji ruchu drogowego.Oczywiście większość pazernych i pozbawionych skrupułów rad miejskich różnych grajdołów,jak i większych miast skwapliwie tą furtkę wykorzystała i pod byle jakim pretekstem wprowadziła na swoim terenie możliwość bezpłatnego parkowania tylko na kopertach,ograniczając tym samym maksymalnie swobodę i wygodę niepełnosprawnych,całkowicie ignorując prawa posiadaczy kart nadane przez parlament RP,którego pierwotną intencją było maksymalne ułatwienie życia niepełnosprawnym na co wskazuje dobitnie zachowane w obecnych nowelizacjach tych przepisów prawa do wjazdu i parkowania wbrew obowiązującym innych użytkowników dróg 9-ciu znaków zakazu.Powszechne stosowanie prawa do parkowania na kopertach jest oczywiście przejawem kompletnego braku zrozumienia dla niepełnosprawnych,przejawem braku empatii,a co z tego wynika,przejawem braku kultury osobistej decydentów,ponieważ tylko w ten sposób można wytłumaczyć takie zachowanie radnych i burmistrzów Warszawy,Krakowa,Torunia,Bydgoszczy,Świecia i wielu innych miast,w których uchwała rady miasta ogranicza nasze prawa i dyskryminuje nas wyraźnie.Jest to zatem DYSKRYMINACJA we własnym kraju,nie bójmy się używać tego określenia i podejmijmy walkę z takimi radami miast,piszmy pisma do ich przewodniczących,nękajmy ich telefonami,każdy ma prawo złożyć interpelację lub wniosek na sesji miejskiej rady.Ja już to robię i oczekuję pierwszych rezultatów.Nie pozwólmy im na stosowanie absurdalnych pretekstów w rodzaju; "ograniczamy ruch w centrum miasta",powiedzcie im dobrze ale nie kosztem niepełnosprawnych."Ograniczamy zanieczyszczenie powietrza w mieście",powiedzcie im dobrze,ograniczajcie ale nie kosztem niepełnosprawnych,zadbajcie raczej o wymianę urządzeń grzewczych na nowoczesne,z palnikami retortowymi,które dają o 70-80 %-mniejszą emisję zanieczyszczeń.Będą wynajdowali inne uzasadnienia,tak samo niedorzeczne,byle pozbyć się problemu niepełnosprawnych,przywołajcie wówczas przykład Holandii,zwłaszcza północnej,gdzie ponad 30% społeczeństwa to ludzie niepełnosprawni,głównie ze względów genetycznych i z powodu życia w wilgotnym środowisku 9-cio metrowej depresji,gdzie o tych niepełnoprawnych dba społeczeństwo w szczególny sposób,o czym długo by mówić.Niepełnosprawni,nie pozwólcie się tak traktować,podejmijcie walkę z chamstwem i brakiem szacunku i zrozumienia,organizujcie się w grupy i składajcie wnioski na sesjach rad miejskich,które na końcu obrad zawsze mają przewidziany punkt interpelacje i wnioski i nie dotyczy to tylko radnych,każdy mieszkaniec ma prawo to zrobić,dlatego proszę Was ; róbcie to,brońcie swoich praw,nikt inny za was tego nie zrobi w tym schamiałym społeczeństwie,w którym każdy pilnuje tylko swojego interesu nie przejmując się ludźmi słabszymi i pokrzywdzonymi przez los.Powodzenia! Marek Stefański,Chełmno,jedno z nie wielu miast,w którym rada miejska i burmistrz,to ludzie przyzwoici i mają mój szacunek.
  odpowiedz na komentarz
 • miejsce
  Zbigniew Życzynski
  22.05.2015, 10:01
  Koperty powinny byc tylko przed urzedami szpitalami, aptekami, przychodniami. W samym miescie nie powinno byc poniewaz koperta jest np.usytuowana na ulicy w jakims tam miejscu jest oddalona nawet o kilkaset metrow od miejsca w ktorym niepelnosprawny ma coś do zalatwienia. Jak Koperta jest zajeta to co ? PYTAM! wyciągać wózek np. z samochodu i szukac parkomatu i jeżdżenie w ta i z powrotem. Na ulicach nie powinno obowiazywać parkowanie na kopertach.
  odpowiedz na komentarz
 • płatna strefa a karta parkingową
  jaro28042015
  19.05.2015, 11:21
  Parkowałem w Tomaszowie Mazowieckim przy ZUS koperta była zajeta wiec zaparkowałem obok i położyłem kartę w widocznym miejscu i na co mi to było skoro jak wruciłem do auta juz była kartka z karą 50pln za brak biletu z parkomatu ,napisałem odwołanie ale to niepomogło ja uważm ze to jest pruba wyłudzenia kasy no przecież ilu petentów przyjeździe do ZUS i chce zaparkowac na kopercie a na 20 miejscu parkingowych jest jedną koperta brawo dla prezydenta miasta ze okrada osoby niepełnosprawne z kasy i wspomaga miasto
  odpowiedz na komentarz
 • karta parkingowa
  michal
  15.05.2015, 06:36
  niestety ale jest za malo kopert w Tarnowie,ja jestem na wozku i w miescie jest tragedia ze znalezieniem miejsc a jak juz czasem sie znajdzie koperta to niestety ale jest zajeta i to niewiem czy akurat przez osobe niepelnosprawna czy ma legitymacje kogos z rodziny,ostatnio bylam dwa razy w przychodni na nowym swiecie i zawsze tam byla koperta a teraz za oba razy stalo tam to samo auto jakies srebrne i niewiem czy faktycznie ma ktos swoja legitymacje czy kogos bo kierowca z tego auta jak sie okazlao jest osoba chodzaca.jak mam to sprawdzic i gdzie czy nalezy mu sie parkowanei.najepiej zeby straz miejska chodzila po miescie i sprawdzala takie rzeczy czy sie naprawde nalezy parkowanei na kopercie bo osoby na wozkach musza tluc sie po krzywych chodnikach czasem pol miasta zeby gdzies sie dostac.
  odpowiedz na komentarz
 • Wniosek o wydanie karty parkingowej
  marcel
  15.05.2015, 03:31
  Witam, czeka mnie przeprawa o wydanie nowej karty, na razie chcę złożyć wniosek, czy ktoś może mi odpowiedzieć na pytanie, czy wniosek umieszczony tutaj jest ok: https://formularz.ewnioski.pl/wniosek-o-wydanie-karty-parkingowej
  odpowiedz na komentarz
 • Karty parkingowe
  Adam
  11.05.2015, 09:59
  Bardzo dobrze,że wprowadzono nowy wzór Karty Parkingowej i obostrzono przepisy odnośnie jej wydawania.Bardzo dobrze,że SM i Policja będzie kontrolowała "klientów"takich kart,bo wreszcie wszelkiego typu cwaniactwo z tym związane może zostanie ukrócone.Nie narzekajcie "inwalidzi"na trudności z uzyskaniem Karty,bo lekarz na komisji na pewno nie zabierze możliwości przyznania karty osobie,której się taka należy.Przecież na komisjach nie zabierają już stwierdzonego i przyznanego stopnia niepełnosprawności bez względu na okres przyznania a jedynie ograniczają czasowo przyznanie Karty Parkingowej i ktoś,kto ją naprawdę potrzebuje to ją dostanie.Osobiście spotkałem się z cwaniakami,którzy mieli za szybą KSERO karty lub korzystali z niej pomimo,ze właściciel karty był w tym czasie w domu.A po drugie,którego niepełnosprawnego stać na samochód warty kilkadziesiąt tysięcy złotych?Oczywiście,są tacy ale bardzo nieliczni ale nikt mnie nie przekona,że młoda "laska"parkująca nowym modelem BMW jest inwalidką ruchu lub wzroku !!!
  odpowiedz na komentarz
 • parkingi dla niepełnosprawnych kart
  adel
  10.05.2015, 09:01
  parkingi dla niepełnosprawnych kart nie dla inwalidów idioci strażnik wlepia mandat inwalidzie bo niema kartki niepełnosprawnej
  odpowiedz na komentarz
 • ważność orzeczeń wydanych przed 2014 rokiem / przed nową ustawą
  krubog
  09.05.2015, 09:41
  mam orzeczenie z 2012 wydane na stałe, w stopniu umiarkowanym / jestem po amputacji nogi /, symbol przyczyny 05-R, pkt 9 orzeczenia określa że spełniam warunki otrzymania karty, a pan w w zespole U.M. Krakowa stwierdził,że ten pkt 9 aktualnie i zgodnie z nową ustawą ma podane " w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997", a ja mam wypisane "w art. 8 ust.1 ustawy z 20 czerwca 1997" i mam od nowa stanąć na komisji.
  odpowiedz na komentarz
 • chodzi o oplaty za wydanie /nowej karty?/ !
  jacek
  05.05.2015, 11:44
  wybralem sie do pfronu pobralem wnioski /dowiedzialem sie o oplacie w wsokosci 21 zl./ nastepnie wybralem sie do lekarza I kontaktu z prosba owypelnienie jego wniosku. nastepniego dnia odebralem od niego wypelniony wniosek, nastepnie zrobilem xero dokumentacji medycznej /znowu pare zl./ pozniej znowu eskapada do pfron gzie sie dowiedzialem ze mam czekac na zawiadomienie wyslane poczta! tak sie szarga rentami ipublicznym groszem. SKANDAL!
  odpowiedz na komentarz
 • kolejna beznadziejna bzdura debilnych biurokratów
  Jacek
  21.04.2015, 07:11
  z tego wynika że po pięciu latach odrośnie mi noga ! pogratulować . Gonić debilnych słoików na opuszczone pastwiska !
  odpowiedz na komentarz
 • utrudnienie
  zirytowany inwalida
  19.04.2015, 07:17
  osobiście pobierz formularz, osobiście złóż, osobiście odbierz, opłać, wynajmij kogoś do pomocy ( opiekuna ) trzy razy, biuro u nas na 4 pietrze, ważność na 5 lat itp, itd - taka to niby dbałość o inwalidę a rewaloryzacja 18 złotych. A zaparkować przeważnie niema gdzie, właściciele parkingów ( np. Zarząd Zieleni ) nie honorują tych uprawnień np. przed Akademia tylko 4 miejsca a reszta po 8 zł za godzinę. Jest się z czego cieszyć.
  odpowiedz na komentarz
 • Czy mając kartę parkingową jesteś zobowiązany płacić za postój na kopercie.
  Szymek
  17.04.2015, 11:10
  Czy mając kartę parkingową jesteś zobowiązany płacić za postój na kopercie.
  odpowiedz na komentarz
 • Następny bubel w wykonqniu naszeg o sejmu.
  j
  02.04.2015, 09:43
  Jaka jest możliwość kontroli nazwiska właściciela karty , jeżeli karta leży odwrotnie zdjęciem do dołu /
  odpowiedz na komentarz
 • Kto korzysta z KP ?
  Kazimierz 64
  28.03.2015, 09:28
  Nagminne jest korzystanie z karty Parkingowej przez osoby nieuprawnione: babcia, na która wystawiona jest karta, mieszka w innej części miasta (albo nawet w innej miejscowości), a synek lub wnuczek używają karty... KTO ZAJMUJE SIE TYM PROBLEMEM!!! Straż Miejska sprawdza tylko, czy karta jest wyłożona...nie sprawdza, czy zasadnie. I to jest zasadniczy problem w całej tej sprawie..!!!
  odpowiedz na komentarz
 • parkingi dla niepelnosprawnych? kiedy to sie zmieni ( slubice )
  amir
  24.03.2015, 04:39
  zdrowe osoby wykorzystuja karte parkingowa osób niepelnosprawnych ,majac prywatny parking.Nie spotkalem sie jeszcze aby policja sprawdzala naduzycia kart parkingowych osób drugich.
  odpowiedz na komentarz
 • KARTY
  maniek
  26.02.2015, 04:48
  To jest wielka paranoja ustawa co innego a orzecznicy mają inne zalecenia na komisji odwoławczej lekarze wytłumaczyli że co wyżej pisze to błąd .Osoby z ważnym orzeczeniem mają stanąć po terminie ważności orzeczenia a nie przed 30.06 2015 .Każdy umywa ręce ale trzeba walczyć bo dla pijaczków są zapomogi a dla chorych nie
  odpowiedz na komentarz
 • Karta parkingowa - ODPOWIEDŹ RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
  Kazimierz
  18.02.2015, 02:32
  Jak już tu wcześniej pisałem, należy kierować skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich i podałem krótki wzór jak to należy zrobić. Oto odpowiedź z Biura Rzecznika (długi jej fragment bez skrótów): Po dokonaniu analizy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Rzecznik Praw Obywatelskich powziął wątpliwości, czy nowelizacja art. 8 Prawo o ruchu drogowym - w wyniku której uprawnienia do otrzymania karty parkingowej zostały pozbawione osoby legitymujące się orzeczeniem potwierdzającym lekki stopień niepełnosprawności i obniżoną sprawność ruchową oraz osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności, których sprawność ruchowa uległą obniżeniu jednak ich możliwości samodzielnego poruszania się nie są znacznie ograniczone - jest zgodna z art. 2 Konstytucji RP, a w szczególności, czy nie prowadzi do naruszenia praw słusznie nabytych. Zastrzeżenia Rzecznika wzbudził także znowelizowany art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 127, poz 721 ze zm.) który wyłącza możliwość ustalenia, że przesłankę "znacznie ograniczonych możliwości samodzielnego poruszania się" spełniają osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których niepełnosprawność powstała z innej przyczyny niż choroba narządu wzroku, choroby neurologiczne lub zaburzenia w narządzie ruchu. Rzecznik ma objekcje, czy taka regulacja w dopuszczalny sposób różnicuje uprawnienia osób niepełnosprawnych , a tym samym, czy spełnia standardy wynikające z konstytucyjnej zasady równości. Podobne obawy Rzecznik wyraża w stosunku do art. 6 ust. 2 ustawy nowelizującej regulacje określające zasady wydawania kart parkingowych, który różnicuje wymogi formalne ubiegania się o kartę parkingową, umożliwiając wnioskowanie o wydanie tego dokumentu w oparciu o posiadane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jedynie osobom. które legitymują się orzeczeniem potwierdzającym znaczny stopień niepełnosprawności jedynie osobom, które legitymują się orzeczeniem potwierdzającym znaczny stopień niepełnosprawności o przyczynie niepełnosprawności oznaczonej symbolami: 04-O, 05-R,i 10-N. W związku z powyższym, Rzecznik skierował wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Nr V.811.10.2014, tekst wystąpienia dostępny na stronie internetowej www.brpo.gov.pl), w którym przedstawił wątpliwości dotyczące dopuszczalności ingerencji w prawa nabyte osób niepełnosprawnych, pozbawionych na mocy nowych regulacji uprawnienia do otrzymania karty parkingowej oraz zgodności z konstytucyjną zasadą równości znowelizowanego art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także art.6 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Rzecznik zażądał od Ministra Infrastruktury i Rozwoju, aby ustosunkował się do zgłoszonych zastrzeżeń oraz przedstawił stanowisko w sprawie konstytucyjności zakwestionowanych regulacji. Postępowanie w sprawie badania zgodności z Konstytucja przepisów wprowadzających nowe zasady wydawania kart parkingowych jest w toku. O ostatecznym stanowisku zostanie Pan poinformowany odrębnym pismem." Powtarzam raz jeszcze... PISZCIE DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. To na prawdę nie kosztuje wiele, tylko odrobina czasu!.
  odpowiedz na komentarz
 • Dzisiaj otrzymałem decyzję "komisji" jednoosobowej.
  Tadeusz Imiński
  06.02.2015, 02:39
  Z decyzji wynika że, pomimo stanu po amputacji obu nóg jestem osobą o lekkim stopniu niepełnosprawności i karta parkingowa mi nie przysługuje. Chodząc przy pomocy protez od wczesnego dzieciństwa do dnia dzisiejszego (to jest okres 63 lata) byłem zaliczony do drugiej grupy inwalidztwa, na starość w wieku 65 lat zostałem cudownie uzdrowiony przez przedstawiciela Państwa Polskiego górnolotnie zwanego "Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności". Nie narzekajmy na Polską Służbę Zdrowia, żadna inna na świecie tak szybko i definitywnie nie uzdrawia swoich obywateli. A może wziąć przykład z nazistów i sprawę inwalidów rozwiązać ostatecznie, aby znajomi królika mogli parkować na kopertach bez utrudnień.
  odpowiedz na komentarz
 • zatrzymywanie się na znaku B 36
  jerzy dończyk
  05.02.2015, 10:30
  jadąc do apteki z dwiema osobami niepełno sprawnymi w tym jedna ma kartę parkingową , zatrzymałem się po lewej stronie jezdni , znak B 36 jest widoczny dla jadących z przeciwnego kierunku . nie było według mej oceny żadnej szkodliwości społecznej ze względu na mały ruch pieszy jak i samochodowy czy mogę być ukarany mandatem ? postój trwał około 15 min.
  odpowiedz na komentarz
 • zatrzymywanie się na znaku B 36
  jerzy dończyk
  05.02.2015, 10:29
  jadąc do apteki z dwiema osobami niepełno sprawnymi w tym jedna ma kartę parkingową , zatrzymałem się po lewej stronie jezdni , znak B 36 jest widoczny dla jadących z przeciwnego kierunku . nie było według mej oceny żadnej szkodliwości społecznej ze względu na mały ruch pieszy jak i samochodowy czy mogę być ukarany mandatem ? postój trwał około 15 min.
  odpowiedz na komentarz
 • Co ustawodawca miał w zamyśle.
  Tadeusz Imiński
  04.02.2015, 11:46
  Pod pretekstem zweryfikowania kart parkingowych, zmienia się stopnie niepełnosprawności inwalidów, oczywiście w stronę cudownego uzdrowienia. W dalszej konsekwencji tego działania jest obniżanie rent, zasiłków itp. -czysty zysk dla budżetu. Drugim aspektem tego działania jest, wychwycenie osób których niepełnospreawność powstała w czasie gdy, posiadali prawa Jazdy otrzymane jako osoby zdrowe. Osoby te są kierowane są na badania lekarskie w WOMP celem ustalenia czy niepełnosprawność pozwala na dalsze posiadanie , okresowe posiadanie prawa jazdy, ewentualne przystosowanie pojazdu do niepełnosprawności. Przejść pozytywnie badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy nie jest łatwe, trzeba mieć zdrowie pilota aby to zaliczyć.
  odpowiedz na komentarz
 • Przekręty z kartami parkingowymi
  Adam W.
  24.01.2015, 10:14
  Jak to bywa w naszym kraju, jeśli coś zależy od decyzji lekarza może mieć różne efekty. Coraz więcej niepełnosprawnych nie mających najmniejszych problemów z poruszaniem się ma już nowe karty parkingowe. Czyli nic się nie zmieni. Po co rząd wydał gigantyczne pieniądze na operację wymiany kart ?
  odpowiedz na komentarz
 • karta bezterminowa
  A. Kobiela
  12.01.2015, 10:22
  Czy prawo może działać wstecz ?
  odpowiedz na komentarz
 • Nowe karty parkingowe
  Greg
  09.01.2015, 06:52
  Mimo, iż mam orzeczenie umożliwiające mi staranie się o kartę parkingową, uważam, że te nowe zasady są irracjonalne. Problem z miejscami parkingowymi dla niepełnosprawnych nie tkwił w ilości osób niepełnosprawnych, tylko z tym, że dużo osób korzystało z tych miejsc bezprawnie (na ksero karty, na kartę nieżyjącej babci, czy wprost po chamsku - bez żadnego kwitka za szybą). Zamiast posyłać często patrole w miejsca, gdzie są koperty, by łapać popaprańców, to postanowiono zabawić się kosztem niepełnosprawnych i wywalić 2/3 kart osobom z lekkim upośledzeniem. No przecież tak najłatwiej. Będzie wtedy więcej miejsc na kopertach i będą mogli z większą swobodą sobie parkować wielcy możni tego świata.
  odpowiedz na komentarz
 • KARTA PARKINGOWA
  ADAM
  05.01.2015, 10:54
  CZY MOZNA WJECHAC DO LASU ??
  odpowiedz na komentarz
 • Korzystanie z miejsc dla niepelnosprawnych
  Rabin Josek
  03.01.2015, 12:56
  Wydawanie kart parkingowych dla niepełnosprawnych jest jak najbardziej uzasadnione ale .... dopilnowanie aby te miejsca nie były zajmowane przez osoby nieuprawnione to zupełnie inna sprawa. Jak do tej pory nie zdarzyło mi się widzieć aby policja czy straż miejska sprawdzała czy osoba stojąca na miejscu dla niepełnosprawnych jest do tego uprawniona. Czyli posiadanie karty wcale cie nie uprawnia do postoju na miejscu dla niepełnosprawnych bo na nim stanie zapewne ktoś kto podjedzie wypasioną furą, a policja ... jak zwykle woli tego nie widzieć.
  odpowiedz na komentarz
 • Czy ta zmiana do ustawy jest zgodna z konstytucją
  uzdrowiony
  27.12.2014, 08:21
  Jak można tą nowelizację rozumieć z prawami już nabytymi ,obywatel ma prawa nabyte a tu proszę jedno osobowa komisja te prawa zabiera gdzie jest rzecznik praw obywatelskich niech przyjrzy się tej nowelizacji ustawy
  odpowiedz na komentarz
 • Tak w Radomiu uzdrawiają .DYSKRYMINACJA
  Dyskryminowany
  22.12.2014, 01:29
  To jest Dyskryminacja osób niepełnosprawnych .Lekarze jedno osobowo wydają decyzje.I podpisują się jako komisja. Jak by to ich kosztowało jakieś pieniądze.
  odpowiedz na komentarz
 • karta parkingowa
  kamill74
  20.12.2014, 09:29
  to cale przedstawienie z nowymi przepisami to jest nic innego jak okradanie osób niepełnosprawnych z kart parkingowych. Przecież miało to zlikwidować bezprawne używanie kart a w rzeczywistości odbiera się je ludziom, którzy naprawdę chorują, taka jest prawda i sam się o tym przekonałem. Odmawia się prawa do kart niepełnosprawnym mającym problem z chodzeniem o kulach czy o kuli mówiąc im ze ,,nie jest to znaczne utrudnienie w poruszaniu się"!! to pytam się kto ma to graniczenie? tylko osoby na wózkach i z balkonikami czy jak? dojdzie do absurdów ze człowiek o kulach będzie musiał chodzić kilometrowe odcinki (a co jeśli nie moze) ?!!! bo karta się nie będzie mu należała, to jest sprawiedliwość? oni robią z nas po prostu durni, jest za mało miejsc parkingowych wiec trzeba zabrać karty tym ,,mniej potrzebującym"
  odpowiedz na komentarz
 • zabieranie uprawnien
  Kamil
  20.12.2014, 12:56
  Nowe przepisy dotyczące kart parkingowych to nic innego jak okradanie z takiego przywileju osob które powinny po ludzku mieć do nich prawo. Ze względu ze w kraju jest malo miejsc z koperta to trzeba odebrać prawo do karty tym ,mniej niepełnosprawnym'' mimo że często takim osobom karta parkingowa ułatwia codziennie funkcjonowanie. Oczywiście jestem za odebraniem kart oszustom którzy nie powinni parkować na kopertach tylko dlaczego odbiera się karty osobom niepełnosprawnym mającym problemy z poruszaniem się tłumacząc się tym ze ,, nie mają znacznej trudności w samodzielnym poruszaniu się"? Czyli co według tego prawa karta przysługuje tylko osobom na wózku lub balkoniku? W jakim kraju my żyjemy?!!
  odpowiedz na komentarz
 • kolosalny błąd
  andrzej
  18.12.2014, 09:01
  ci co mieli karty na stałe a sie orzekli popełnili kolosalny błąd, składając dokumenty składacie też wniosek o nowe orzeczenie a orzeczenie może byc rózne a wy sami prosicie o wydanie nowego a po takim orzeczeniu już nigdy nie odzyskacie straconych uprawnień wydaje mi się że ci co mają stałe karty powini dochodzić praw na drodze sądowej bo tamto orzeczenie jest ważne a wnim jest napisane że macie prawo do karty bezterminowo na stałe nie wiem jak to się robi ale ta ustawa powinna trafić trybunału bo jest niekonstytucyjna
  odpowiedz na komentarz
 • Wszyscy tacy sami
  Pełnosprawny czlowiek
  16.12.2014, 11:20
  Większość z narzekających tu i blagajacych o litość osób będzie korzystała ze swoich nieważnych kart po czerwcu 2015. W co drugim komentarzu czytam o osobach nieuprawnionych a korzystających a Wy wszyscy zasilicie ich szeregi. Możecie być z siebie dumni :) gdyby postulaty o kontrolach na miejscach parkingowych Wam sie spełniły to bylibyście w tzw. bladej dup*e. Hipokryzja hipokryzja po trzykroc hipokryzja. Pisał Wam to pełnosprawny człowiek. Nie oceniam czy decyzja o takim a nie innym sposobie wydawania kart jest zła czy dobra. Nie mowię tez ze Wam sie nie należy specjalne i godne traktowanie. Niestety nie umiem przejść obojętnie obok hipokryzji a czuje przez skore ten podstęp
  odpowiedz na komentarz
 • Zabrane
  Niepełnosprawny
  16.12.2014, 01:56
  Kiedyś zapomniałem włożyć kartę za szybę i po powroci zastałem za wycieraczką taką kartkę "ZABRAŁEŚ MOJE MIEJSCE, ZABIERZ MOJE KALECTWO" Członkowie Komisji Orzekającej powinni przejąć wszystkie kalectwa na siebie.
  odpowiedz na komentarz
 • Prawa nabyte
  maciaszczyk
  15.12.2014, 12:59
  Mam karte parkingową ponad 30-lat czy polsce są prawa nabyte .Kto powinien zwrucic koszty za dojazd 100kmx2nakomisje -morze sejm
  odpowiedz na komentarz
 • Do "POLAKA"
  ja56
  14.12.2014, 01:24
  Kochany "Polaku"! Karte parkingową otrzymuje osoba a nie samochód czy kierowca. Służy ona do korzystania z pojazdu obojętnie jakiego i do kogo należy!!! W trakcie kontroli osoba dla której karta jest wystawiona musi być w pojeździe. Dlatego posiada ona dane inwalidy a nie numer rejestracyjny pojazdu!!! Koniec i kropka.
  odpowiedz na komentarz
 • Nowe dla kolesi
  korespondentka
  13.12.2014, 08:16
  Mam 05-R ale kata mi się nie należy bo mam małe plecy a mam stalą grupę i taka kartę posiadałam , a teraz mam stawać na komisji orzekającej chyba dużo pieniędzy mają w naszym ministerstwie na trwonienie jak by nie było proście tym co maja na stale wydać kartę bo to są ludzie już w podeszłym wieku nie żadne małolaty.
  odpowiedz na komentarz
 • Nowy sposób na wyciągnięcie pieniędzy od najbardziej poszkodowanej grupy społeczeństwa
  Halina Dymel
  13.12.2014, 09:52
  Nie rozumie tej akcji. Wiadomo że, wydanie karty na 5 lat to forma ściągania haraczu co pewien czas Wiadomo że orzeczenie trwałej niepełnosprawności nie ulegnie poprawie z upływem czasu. Widzę to na własnym przykładzie .Za kilka dni skończę 71 lat i na pewno stan mojego zdrowia nie poprawił się . Zmuszona jestem do dodatkowych wizyt w Przychodniach i tak już zatłoczonych.
  odpowiedz na komentarz
 • Nowe po staremu
  Adam W.
  12.12.2014, 04:36
  Jak to bywa w naszym kraju, nic może być uczciwe. Już widać na ulicach, że nowe karty mają osoby nie mające najmniejszych problemów z poruszaniem się. Jest tajemnicą poliszynela, że z lekarzem załatwi się wszystko. Ważna jest tylko grubość koperty. Mam nadzieję, że twórcy tej "reformy" przewidzieli możliwość kontroli prawidłowości decyzji o przyznawaniu kart.
  odpowiedz na komentarz
 • karta parkingowa
  kamill74
  11.12.2014, 10:33
  osoby niepełnosprawne powiem Wam wszystkim jedno jeżeli nie posiadacie stopnia znacznego to upływie okresu ważności starej karty trzeba ponownie stawać na komisje tylko po to aby uzyskać zgodę od komisji na możliwość wyrobienia karty. Tutaj pojawia się jednak problem tak jak w moim przypadku, mimo ze posiadam na stale orzeczenie o umiarkowanym stopniu O5-R (narząd ruchu, dokładnie noga) i jak już pisałem wcześniej poruszam się o kuli to karta parkingowa mi się nie należy, nie mam jeszcze decyzji na papierze ale na komisji tak mi szanowna pani doktor powiedziała. Czyli reasumując nowy przepis nie jest po to aby odebrać karty osobom nieupoważnionym tylko po to aby odebrać je tym którzy ,, umieją chodzić''. Odwoływać się pewnie nie będę od decyzji bo za duże koszty. Podsumowując niepełnosprawny o kuli albo znajdzie wolne miejsce parkingowe albo będzie musiał pokonywać pieszo trudne czasem osiągalne dystanse, to jest Polska i sprawiedliwość.....
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy marihuana lecznicza powinna być dostępna dla pacjentów w Polsce?

Biuletyn