poniedziałek, 22 września 2014 r.
Poradnik centrum
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji- KRS 0000 102 130
Strona główna >> Poradnik centrum >> Transport >> Karta Parkingowa 2014
SONDA
Jakie wsparcie jest najważniejsze dla studenta z niepełnosprawnością?
     
 
NASZ BIULETYN
Wpisz swoj e-mail:
Karta Parkingowa 2014
Autor: Oprac. Beata Rędziak

Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na "kopertach". Jest wydawana na osobę (nie na samochód) lub placówkę. Sprawdź, jak możesz ją uzyskać.

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością.

Kto może otrzymać kartę parkingową?

Zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

UWAGA! Obecnie obowiązujące karty parkingowe stracą ważność 30 listopada 2014 r.

Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać:

 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
 • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),
 • osoba do 16 roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

W orzeczeniu o niepełnosprawności w punkcie 9 musi być zaznaczona przesłanka określona w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) o wskazaniu do wydania karty parkingowej.

W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osoba prywatna otrzymuje kartę parkingową na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat.


Przeczytaj nasz poradnik, w którym tłumaczymy, kto i w jaki sposób może starać się o nową kartę parkingową.

Karta parkingowa dla placówki

Kartę parkingową może uzyskać także placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Placówka może otrzymać kartę parkingową na 3 lata pod warunkiem, że samochód jest własnością placówki.

Przeczytaj więcej o kartach parkingowych dla placówek.

Gdzie można wyrobić kartę parkingową?

Kartę parkingową wydaje przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości 21 zł na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 843) w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Do otrzymania karty parkingowej potrzebne będą:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej,
 • jedna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień - wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

UWAGA! Osoby, które po 1 lipca 2014 r. muszą uzyskać nowe orzeczenie ze wskazaniem do uzyskania karty parkingowej – najpierw muszą stanąć na komisji orzekającej, a dopiero potem, w razie uzyskania uprawnienia do otrzymania karty, uiścić opłatę za jej wyrobienie.

Co daje karta parkingowa?

Osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych.

Przepis ten dotyczy również:

 • kierującego pojazdem przewożącego osobę o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się,
 • pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką tych placówek.

Wszystkie przepisy dotyczące karty parkingowej stosują się także do osób, które posługują się kartą parkingową wydaną poza granicami Polski.

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia:

 • do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert)
 • do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
B-3a zakaz wjazdu autobusów
B-4 zakaz wjazdu motocykli
B-10 zakaz wjazdu motorowerów
B-35 zakaz postoju
B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
B-38 zakaz postoju w dni parzyste
B-39 strefa ograniczonego postoju
 

Wzór karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością

Wzór karty parkingowej określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Awers:

Awers karty parkingowej dla osoby prywatnej. Po lewej: miejsce na datę ważności, numer i organ wydający, a także symbol osoby na wózku. Po prawej: napis

Rewers:

Rewers karty parkingowej dla osoby prywatnej. Po lewej: miejsce na wpisanie imienia i nazwiska, zdjęcie oraz podpis. Po prawej: pouczenie


Przeczytaj więcej o nowych przepisach o kartach parkingowych.

Data opublikowania dokumentu: 2014-06-30, 21.40

Skomentuj na forum Wydrukuj

Komentarze

Piechota i Plura na komisję !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wstydzę się za naszych POSŁÓW,,,,,,,,,,,lepszą alternatywę wymyśliłoby...

WRAK.........
20:06 21.09.2014
Zespół Retta

Dziewczyna Znaczny stopień niepełnosprawności, Symbol: 01-U, 06-E . Z...

ojciec
13:41 18.09.2014
brak druków

W Tomaszowie Mazowieckim, też wniosków nie rozpatrują, bo druków nie o...

Ewa
14:55 14.09.2014
prawa nabyte

coraz głupsze ustawy oczywiście bijące w najsłabszych.Młodzi ludzie wy...

Maria
10:13 09.09.2014
brak druków kart parkingowych w Zespole ds OON w Skierniewicach

Zgodnie z nowymi przepisami mojemu ojcu przysługuje karta parkingowa, ...

Ewa
17:50 08.09.2014
Karta Parkingowa 2014 - jej brak w Miejskim Sespole d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie.

Mimo złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosp...

korbacz1
17:01 04.09.2014
wreszcie ktos robi porzadek

ja pracuje w budowlance i ze mna pracuja dwie osoby ktore maja karte i...

adam
14:11 01.09.2014
Karta parkingowa

Korzystanie z karty jest do końca nie sprawiedliwe ,ponieważ,wykorzyst...

Obserwator
11:40 30.08.2014
orzeczenia wydane przez komisje ds inwalidztwa traca ważność???

Mam orzeczenie wydane przez komisję lek.ds.inwalidztwa KIZ o zakwalifi...

Krystyna P...
12:23 29.08.2014
Peritus

Takie mamy w Polsce głupie ustawy

Gość
10:46 27.08.2014
wyzysk!

a ja spotkałem się z taką sprawą, gdy ktoś z orzeczeniem niepełnospraw...

kajel
22:33 26.08.2014
Podziękuje PO i PSL przy urnie

Wezmę udział we wszystkich wyborach nadchodzących w tym i przyszłym ro...

Marcin
12:52 25.08.2014
KARTA DLA NIEPEŁNOSSPRAWNYCH

NO TERAZ BĘDĄ SIĘ WYŻYWAĆ LEKARZE W KOMISJACH PRZYZNAWANIA KA...

ojciec
11:52 25.08.2014
Rzad likwiduje prawa nabyte osobom niepelnosprawnym!

Rzad (PO iPSL)samodzielnie zmienil prawo nabyte osobom posiadajacy bez...

Wodnik
00:52 23.08.2014
Wydawanie kart-PARODIA

Staram się o wydanie karty od 1 Lipca 2014,najpierw powiedziano że nie...

Gość
16:56 20.08.2014
Rzad uderza w niepelnosprawnych!

Rzad oraz Sejm stworzyl bubel prawny,jak wszystkie poprzednie.Ten doty...

Wodnik
07:33 19.08.2014
karta parkingowa

Posiadam karte Parkingową o symbolu 04-O a moj sys posiada Karte Parki...

Jolanta
22:56 16.08.2014
skandal

czy my jesteśmy państwem prawa -dlaczego podważana jest decyzja orzecz...

aleksis
23:10 15.08.2014
To chory przepis

Tutaj moim zdaniem chodzi o kasę . Przecież wiadomo (nie oszukujmy się...

sandokan
16:10 15.08.2014
pytanie

po co te karty parkingowe i komu one sa potrzebne? chyba że tylko dla ...

niepełnosp...
09:03 15.08.2014
Karta parkingowa bezterminową

Jak mozna zmieniać prawo? Prawo nie działa wstecz ,jest to kapletny pr...

Gość
13:29 13.08.2014
NARESZCIE SKOŃCZY SIE OSZUKIWANIE

Bardzo dobrze że ktoś w końcu wzioł sie za te karty bo 70 % tych kart ...

ZORRO
10:51 12.08.2014
paranoja

Mam orzeczenie o niełnospr. I st. jeszcze przez rok. A kartę parkingow...

Lucyna
11:15 10.08.2014
Pomagąją czy Utrudniają

Moja odpowiedz jest jadnoznaczna-utrudniająJak mozna w panstwie prawny...

Jozin
12:53 06.08.2014
Dlaczego

To jest chory kraj - dlaczego moje dziecko musi stawiać się kolejny ra...

Wojtek
15:39 29.07.2014
płatnośc za kartę

Dlaczego mam ponownie płacić za kartę za którą juz zapłaciłam i miałam...

nina
18:02 28.07.2014
Łupienie najsłabszych przez własne (!?) demokr. państwo!!!!!!

Czy urzędy nie posiadają w swoich zasobach /komputerach/ danych dla PR...

wlodek126
10:49 27.07.2014
Prawo jazdy , karta parkingowa...

...wydana w 2013 roku - orzeczenie 05 R lekko niepełnosprawny - wiek ...

maria
22:49 26.07.2014
Moje podchody do karty parkingowej.

Dziś byłem u siebie w powiecie, aby złożyć wniosek o wydanie karty. Pa...

Qulawy
14:30 25.07.2014
bezsensowne zmiany

Kto wymysla te bezsensowne przepisy? dlaczego osoba z orzeczeniem o um...

bs
11:25 25.07.2014
złożenie wniosku osobiste

Jestem osobą praktycznie niewidomą rocznik 1922 Dlaczego ustawodawca ...

Janina
14:48 21.07.2014
Karta

Moim zdaniem to tylko wyciąganie pieniędzy osobom niepełnosprawnym i n...

niepełnosp...
14:47 20.07.2014
Niepelnosprawny

posiadam orzeczenie RWKL z 93 r zaliczony do I grupy inwalidow/dawniej...

Dariusz
23:07 11.07.2014
Może trochę zmieni się podejście do kopert

Nie jeden raz obserwuję parkowanie na "kartę" osób nieuprawn...

Andrzej Te...
11:59 10.07.2014
KTO CHRONI NIEUCZCIWYCH???

Według informacji w prasie w Polsce jest około 180 000 osób którym kar...

05-N umiar...
09:31 10.07.2014
karty

ja tą ustawę popieram należy zlikwidować karty osobom które nie powinn...

monika
08:19 10.07.2014
Brawo

Ja uważam że duża część kart parkingowych jest oszukana ,widzę to choć...

anita
19:43 09.07.2014
Czy prawo może działać w stecz?

Posiadam orzeczenie umiarkowany, R-05 wydane n czas nieokreślony, doda...

zawada
16:56 08.07.2014
Wszyscy umiarkowani muszą od nowa starać się o orzecznictwo?

W czerwcu br. dostałam orzeczenie o niepełnosprawności 05-R na stałe, ...

Ewa
12:58 08.07.2014
matka osoby niepełnoprawnej

Już widzę te kolejki osób niepełnosprawnych ruchowo, wzrokowo i nie ty...

M
14:22 07.07.2014
bezpieczna jazda

czy osoby mają dostosowane pojazdy do swoich niepełnosprawności czy ty...

a
13:50 06.07.2014
Jeszcze jeden bubel prawny.

Poseł który był pomysłodawcą tego bubla powinien dostać czerwoną kartk...

Jadwiga
13:23 06.07.2014
Co to znaczy?

Co to znaczy "Osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone m...

ciekawa
19:00 05.07.2014
Okradanie inwalidów.

Dotychczas obowiązujace przepisy były zgodne z przepisami UE. Pomysły ...

marionas
11:10 05.07.2014
orzeczenie 05_R umiarkowany na stałę

czyli w naszym Państwie prawo działa wstecz?! posiadam orzeczenie na s...

Sylwia
10:47 04.07.2014
Prawo nabyte

Mam orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności z upośledzeniem rucho...

Osoba niep...
22:16 02.07.2014
Prawa nabyte

Mam orzeczenie w stopniu umiarkowanym (05R) na stałe i kartę parkingow...

niepełnosp...
11:33 02.07.2014

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalu www.niepelnosprawni.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji