Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta Parkingowa 2014

30.06.2014
Autor: Oprac. Beata Rędziak

Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na "kopertach". Jest wydawana na osobę (nie na samochód) lub placówkę. Sprawdź, jak możesz ją uzyskać.

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością.

Kto może otrzymać kartę parkingową?

Zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

UWAGA! Obecnie obowiązujące karty parkingowe stracą ważność 30 listopada 2014 r. W parlamencie trwają prace nad przedłużeniem tego terminu do 30 czerwca 2015 r.

Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać:

 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
 • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),
 • osoba do 16 roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

W orzeczeniu o niepełnosprawności w punkcie 9 musi być zaznaczona przesłanka określona w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) o wskazaniu do wydania karty parkingowej.

W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osoba prywatna otrzymuje kartę parkingową na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat.


Przeczytaj nasz poradnik, w którym tłumaczymy, kto i w jaki sposób może starać się o nową kartę parkingową.

Karta parkingowa dla placówki

Kartę parkingową może uzyskać także placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Placówka może otrzymać kartę parkingową na 3 lata pod warunkiem, że samochód jest własnością placówki.

Przeczytaj więcej o kartach parkingowych dla placówek.

Gdzie można wyrobić kartę parkingową?

Kartę parkingową wydaje przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości 21 zł na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 843) w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Do otrzymania karty parkingowej potrzebne będą:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej,
 • jedna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień - wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

UWAGA! Osoby, które po 1 lipca 2014 r. muszą uzyskać nowe orzeczenie ze wskazaniem do uzyskania karty parkingowej – najpierw muszą stanąć na komisji orzekającej, a dopiero potem, w razie uzyskania uprawnienia do otrzymania karty, uiścić opłatę za jej wyrobienie.

Co daje karta parkingowa?

Osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych.

Przepis ten dotyczy również:

 • kierującego pojazdem przewożącego osobę o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się,
 • pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką tych placówek.

Wszystkie przepisy dotyczące karty parkingowej stosują się także do osób, które posługują się kartą parkingową wydaną poza granicami Polski.

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia:

 • do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert)
 • do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
B-3a zakaz wjazdu autobusów
B-4 zakaz wjazdu motocykli
B-10 zakaz wjazdu motorowerów
B-35 zakaz postoju
B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
B-38 zakaz postoju w dni parzyste
B-39 strefa ograniczonego postoju
 

Wzór karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością

Wzór karty parkingowej określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Awers:

Awers karty parkingowej dla osoby prywatnej. Po lewej: miejsce na datę ważności, numer i organ wydający, a także symbol osoby na wózku. Po prawej: napis

Rewers:

Rewers karty parkingowej dla osoby prywatnej. Po lewej: miejsce na wpisanie imienia i nazwiska, zdjęcie oraz podpis. Po prawej: pouczenie


Przeczytaj więcej o nowych przepisach o kartach parkingowych.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liści dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • na pradziadka
  RYSIEK
  24.11.2014, 04:38
  No i mamy teraz więcej kart niż do tej pory(po zmianie przepisów)Do niedawna przechodząc główną ulicą w Krakowie można było zauważyć 4-5 aut z niebieską kartą.Teraz z N-ką naliczyłem ich około 20.,z tym że dalej 4-5 z tą starą kartą.,a przecież zgodnie z moimi informacjami zostanie zabranych ponad 50% starych kart.Co się okazało??wystarczy mieć w rodzinie takiego staruszka najlepiej niewidomego,i niema problemu.Na kopercie nikt sprawdzał nie będzie najwyżej przejeżdżając przez miejsca z zakazem trzeba będzie mieć pecha,i kontrolę.Karta parkingowa powinna być dla inwalidy kierującego pojazdem,natomiast inwalida podwożony powinien posiadać legitymację,która również powinna być w miejscu widocznym,za szybą,a każdy pojazd powinien w tym momencie być tak samo uprzywilejowany.
  odpowiedz na komentarz
 • karta
  JOLKA
  20.11.2014, 09:44
  a ja uważam że słusznie zabrali się za ta kwestie. Jestem sama osoba niepełnosprawna z narządem ruchu , posiadam kartę parkingową i wielokrotnie spotkałam się z przypadkiem gdzie w pełnosprawna osoba podjeżdża pod market i zajmuje miejsce s pewnością na karcie innej osoby , bo nikt nie sprawdzi czy faktycznie jest imienna na ta osobę , uważam że naprawdę ma to ułatwić życie naprawdę potrzebującym! kiedyś wydawano osoba na III gr. i schorzeniem które nie ma nic z narządem ruchu a tu przecież o to chodzi by osoba chora nie musiała tak daleko chodzić i usprawnić jej życie!
  odpowiedz na komentarz
 • karta N
  Marek Warszawa
  18.11.2014, 10:07
  Auto z kartą N powinno stawać na kopercie tylko wtedy, gdy niepełnosprawny jest kierowcą tego pojazdu. Jeśli jest tylko pasażerem, to po 1/2 godzinie powinno zwolnić kopertę. Kierowcy wożący niepełnosprawnych wykorzystują posiadanie kart i parkują bezprawnie na kopertach. Na awersie karty są numery identyfikujące osobę N. Uprawnieni do sprawdzania funkcjonariusze powinni zweryfikować, czy osoba taka jest kierowcą czy też pasażerem parkującego na kopercie pojazdu. Kierowca samochodu z kartą N powinien wydrukować sobie (za darmo) bilet parkingowy, żeby wiadomo było od kiedy stoi na kopercie.
  odpowiedz na komentarz
 • IDIOTYZMY
  WALDI
  18.11.2014, 08:05
  JEST WIELE INNYCH SCHORZEŃ KTÓRE UNIEMOŻLIWIAJĄ PRAWIDŁOWE PORUSZANIE SIĘ CZY DŻWIGANIE ZAKUPÓW ZE SKLEPÓW np: CHOROBY SERCA CZY UKŁADU ODDECHOWEGO TO TYLKO PRZYKŁADY I KTOŚ KTO POSIADA I-WSZĄ GRUPĘ INWALIDZKĄ NIE BĘDZIE MIAŁ ZEZWOLENIA.ŻYCZĘ TYM CO TO WYMYŚLILI ZEBY ZARAZ ZACHOROWALI.
  odpowiedz na komentarz
 • parkowanie
  SK
  14.11.2014, 12:13
  Witam i pozdrawiam wszystkich! Proszę o informację czy jeżeli posiadam kartę niepełnosprawnego to czy muszę płacić za parkingi płatne bez koper dla niepełnosprawnych, bo na kopertach to wiem że mogę stawać autem. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź jeżeli ktoś wie
  odpowiedz na komentarz
 • Do: Ryszard Łuczak
  Kazik
  12.11.2014, 10:34
  Panie Ryszardzie – bywa i tak, że wygodniej iść bez kawałka nogi (o kulach albo z protezą), niż z rozwalonymi stawami biodrowymi (oby bez dodatkowego RZS). W tym pierwszym przypadku jest niewygodnie, a w tym drugim to nieustający ból przyprawia o nerwicę i depresję. Także nie byłbym aż tak radykalny w poglądach (tzn. lekka niepełnosprawność ruchowa czasami jest tak samo nieznośna, jak średnia).
  odpowiedz na komentarz
 • karta parkingowa 2014
  Ryszard Łuczak
  11.11.2014, 12:58
  moje zdanie o wydawaniu kart parkingowych : krótko i zwięźle narząd ruchu - amputacja nogi (nóg) bo to jest narząd ruch. I tak widzę prawidłowe przyznawanie kart parkingowych
  odpowiedz na komentarz
 • zbytnia restrykcyjność
  Lekko niepełnosprawny, dożywotnio
  11.11.2014, 09:40
  Kompletnie nie rozumiem, dlaczego zabrano (niezgodnie z konstytucją) prawo do karty osobom z lekką niepełnosprawnością ruchową. Może na papierze to tak delikatnie wygląda - "lekka" - ale jak ktoś ma strzaskane stawy biodrowe, to możliwość parkowania bliżej sklepu powinna być absolutnie zagwarantowana! Ja rozumiem - masę cwaniaków jeździ na kartach już nieważnych, ale już sama wymiana dokumentów na pewno wpłynęła by na wyeliminowanie sporej ilości nieaktualnych dokumentów. W tej chwili rąbnięto i oszustów, i - o zgrozo - naprawdę potrzebujących (czyli ludzi z lekką niepełnosprawnością oznaczoną syg. odnoszącą się do narz. ruchu). Idą wybory. Pamiętajcie więc, że za niesprawiedliwą zmianą stoi PO. A konkretnie: niepełnosprawny poseł Piechota (chyba nomen-omen)...
  odpowiedz na komentarz
 • co teraz ?
  UZDROWIONY
  06.11.2014, 08:39
  Napisałem do Rzecznika, pocieszającej odpowiedzi nie otrzymałem. Jadę na komisję wojewódzką ,znając życie UZDROWIĄ mnie ponownie............. Ech szkoda słów..... Napiszcie mi proszę ,czy uszkodzenie rzepki w kolanie,zwyrodnienie bioder,przepukliny kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego,złamana dwa razy noga nad piętą,ostroga piętowa........czy to jest narząd ruchu bo już zgłupiałem i nie wiem komu się należy karta......A ból mam niesamowity,bez leków przeciwbólowych nie da się normalnie funkcjonować.Dobrze , że utrzymali stopień znaczny.................jestem po zawale,walczę z nieuleczalną chorobą.Będę pamiętał o posłach niepełnosprawnych przy wyborach.....Pozdrawiam wszystkich pokrzywdzonych.......UZDROWIONY
  odpowiedz na komentarz
 • karta parkingowa 2014
  Pinto
  05.11.2014, 05:03
  Muszę dodać, że w Kępnie jest polowanie na niepełnosprawnych parkujących bez opłat w miejscach innych niż koperty (chociaż miejsc z kopertami jest bardzo mało).Płać za kartę,płać za parking, poco ta karta?
  odpowiedz na komentarz
 • Karta parkingowa 2014
  Pinto
  05.11.2014, 11:14
  Od 20 lat mam kartę parkingową. Co parę lat cyrk zwydawaniem zaczyna się od nowa. Mam 1 gr. inwalidzką po udarze mózgu. Jestem po zawale, mam zwyrodnienia kolan, bioder, kręgosłupa. Doszła jeszcze choroba Parkinsona.Przypuszczam, że po nowym badaniu będę pełnosprawny. A tak nawiasem mówiąc po co karta parkingowa, jak nie ma gdzie i tak zaparkować na kopertach (mało takich miejsc) i tak płaci się za parkowanie.Gdzie rzecznik niepełnosprawnych?Śpi.
  odpowiedz na komentarz
 • Radzę przeczytać
  saba
  04.11.2014, 09:48
  http://www.rpo.gov.pl/content/do-miir-ws-zasad-wydawania-kart-parkingowych
  odpowiedz na komentarz
 • ZDROWYM PRZYZNAJĄ KARTĘ - CHORYM ZABIERAJĄ
  ULECZONY
  03.11.2014, 11:53
  Zespoły do Spraw Orzekania o stopniu Niepełnosprawności podejmują same decyzje!!!! Przewodniczącemu wydaje się ,_że jest Bogiem.Feruje wyroki bez obecności lekarza ,czy tym ktoś się zajmie ?,czy to nie przestępstwo ? Wiedziałem że tak będzie -posłom odebrało rozum !!! Teraz będą machloje,a co z takimi co mieli załatwione karty wcześniej na stałe,nie są obłożnie chorzy,nie mają balkoników,wòzkòw inwalidzkich,lasek,co z takimi?Teraz tylko odnowią karty i się śmieją z nas-naprawdę ciężko chorych.PARANOJE ustalili,co z naprawdę chorymi ? W/g posłów karta należy się ludziom zdrowym.Serce pęka i ręce opadają gdy się wie , że nikomu nic nie dolega i idzie odnowić kartę -BANDA ŁOTRÓW !!!
  odpowiedz na komentarz
 • Chorym zabidrają, Zdrowym przyznają...........
  ULECZONY
  03.11.2014, 08:27
  Zespoły podejmuą same decy,je , przewodniczącemu wydaje się ,_że jest Bogiem.Feruje wyroki bez obecności lekarza ,czy tym ktoś się zajmie,czy to nie prrzestępstwo?Wiedziałem że tak będzie -posłom odebrało rozum !!! Teraz będą machloje,a co z takimi co mieli załatwiine karty wczešniej na stałe,nie są obłożnie chorzy,nie mają balkoników,wòzkòw inwalidxkich,lsasek,co z takimi?Teraz tylko odnowią karty i się śmiją z nas.PARANOJE ustalili,co z naprawdę chorymi ? W/g posłów karta należy się ludziom zdrowym.Serce pęka gdy się wie , że nikomu nic nid dolega i idxie odnowić kartę -BANDA ŁOTRÓW !!!
  odpowiedz na komentarz
 • Rzecznik zadziała i będzie dobrze
  Mistrz
  31.10.2014, 10:54
  Rzecznik Praw Obywatelskich podjął mój temat z końcówki 2013 roku i pięknie to przedstawił Ministrowi Infrastruktury. Albo zmienią ustawę i przywrócą stare prawa nabyte, albo już prawie skarga do Trybunału. Kto utracił prawo do karty np. przyznanej na stałe - odzyska to prawo. Nie można ruszać praw nabytych. Proponuję lekturę pliku pdf pod tekstem na stronie rzecznika: http://www.rpo.gov.pl/content/do-miir-ws-zasad-wydawania-kart-parkingowych
  odpowiedz na komentarz
 • Panie moderatorze mam nadzieje że tym razem komentarz się ukaże
  Zdeterminowany
  31.10.2014, 03:17
  Odwołałem się od orzeczenia .......do Wokewòdztwa poprzez Zespòł Powiatowy.Pracownica Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności poinformowała mnie,że zanim moje odwołanie trafi do Urzędu Wojewòdzkiego zbierze się jeszcze raz komisja i orzeknie po przeczytaniu mojego odwołania,czy należy mi się karta ,czy też nie.Podrzucono mi nową decyzję od odwołania do skrzynki,(w poniedzialek około godz 15 złożyłem odwołanie,a w środę w godzinach dopołudniowych odebrałem ze skrzynki pocztowej-w piorunującym tempie) nową decyzję,która stanowi o tym ,że warunkòw do karty nie spełniam.Mam pytanie,czy orzecznimiem może być przewodniczący komisji i jego pracownica.,?Okrężnymi drogami dowiedziałem się,że mojego odwołania nawet nie przeczytał lekarz orzecznik,a pracownica podpisała się z upoważnienia przewodniczącego.Myślę,że to jest przestępstwo i tym powinna się zająć chyba promuratura.Orzecznicy dojeżd,żający wcale się nie fatyvują by odczytać odwołanid,a przewodniczący komisji wprowadza samowokę zamienia siebie i pracownicę w orzecznika.Co oni wiedzą o moim zdrowiu.Wydaje mi się że to jest niedopuszczalne!!!Złamali prawo,poczuli się Władcami w wydawaniu kart.... POMÓŻCIE co z tym teraz zrobić.
  odpowiedz na komentarz
 • karty parkingowe
  henryk
  30.10.2014, 03:22
  Nie rozumiem niektórych niepełnosprawnych którzy upolityczniają wymianę kart parkingowych i widzą w tym same minusy.Nie biorą pod uwagę tego,że nasze karty są nadużywane przez osoby którym te karty nie przysługują.Gdy zniknie połowa tych kart będziemy mieli większą możliwość znalezienia wolnego parkingu.Wydawanie kart na okres czasowy jest stosowane w wielu krajach i nikt nie robi z tego problemu.Kwota 21zł na okres 5 lat chyba nie jest zbyt duża,bo gdybyśmy musieli płacić za każde parkowanie,to w ciągu miesiąca zapłacilibyśmy więcej.Uważam,że największym problemem jest to,że straż miejska,czy policja nie sprawdza parkingów na osiedlach,czy przy marketach gdzie bez skrupułów osoby pełnosprawne zajmują nasze parkingi i śmieją nam się z nas bo i tak im nikt nic nie zrobi[mimo ,że za to grozi 500zł mandat i 3pkt.]Zamiast narzekać,powinniśmy dążyć do tego ,aby instytucje do tego uprawnione karały tych psełdokierowców i nie bać się zadzwonić do straży miejskiej czy policji,aby zrobili porządek z tymi osobami.
  odpowiedz na komentarz
 • po co ta nowelizacja - aż do 30.06.2015
  Miecio
  26.10.2014, 09:00
  To co? jeszcze przez 7 miesięcy z kopert będą korzystać nieuprawnieni? Zaprzestać tych prac! może wreszcie potrzebujący będą dopuszczeni do parkowania na kopertach.
  odpowiedz na komentarz
 • brak aktualnej dokumentacji medycznej
  Gosiaczek
  22.10.2014, 11:59
  Też mam podobny problem co moi przedmówcy - nie mam wpisanego w orzeczeniu symbolu jako przyczyny niepełnosprawności, pomimo iż wydane na stałe i każą dostarczyć do wniosku aktualnej dokumentacji medycznej, której jej nie mam. Nie wiem, skąd wezmę karty informacyjne, historię choroby skoro od lat nie byłam badana pod kątem mojej niepełnosprawności ruchowej? Ktoś podpowie?
  odpowiedz na komentarz
 • Kto to czyta?
  Iwona
  22.10.2014, 01:27
  Chyba tylko sami zainteresowani. Na pewno nie prawnicy, którzy mogliby się sprawą zająć. Trzeba zgłosić problem jakiemuś nowo wybranemu posłowi, który zechce się tym zająć, po to by zaistnieć. Ja nie znam żadnego kandydata...
  odpowiedz na komentarz
 • jw
  pablo
  19.10.2014, 07:23
  jakiś link potwierdzający informację by się przydał.
  odpowiedz na komentarz
 • odroczyli
  Jola
  17.10.2014, 06:53
  Stare karty są ważne do czerwca 2015 bo nie zdołają wydać kart do 30.11.2014.I TO JEST POLSKA WŁAŚNIE!
  odpowiedz na komentarz
 • ODPOWIEDZIALNOŚC ZBIOROWA
  JFK
  17.10.2014, 03:50
  Nadużywania uprawnień (tzw. parkowanie na dziadka) to jedna z przyczyn weryfikacji osób uprawnionych do kart parkingowych. Fakt nadużycia sa oburzające. Ale co robi nasze kochane Państwo? Wszyscy muszą ubiegać si e od nowa nawet inwalidzi z ewidentnymi uprawnieniami -inwalidzi poruszający się na wózkach czy tez ociemniali. Czy komisje stwierdza coś innego niż komisje ,które orzekały o prawach tych osób do renty inwalidzkiej przyznając im status znacznej niepełnosprawności lub inwalidów I grupy wg.starej nomenklatury? Na dokładkę Powiatowe i nie tylko zespoły orzekajace ni sa w stanie wykonać pracy jaką an nie nałożyła ustawa.Brakuje lekarzy. Są przypadki,że lekarze wyznaczeni do komisji nie przychodzą a ludzie czekaja godzinami. Byłem świadkiem takiego wydarzenia. Niepełnosprawni czekali po 2 godziny a lekarz nie powiadomił komisji ,że nie stawi się co wiecej nie odbiera telefonów. Osoby ,które złożyły wnioski o zzbadanie na komisji dostaja wezwania po 2-3 miesiącach. A komisja nie o odbyła sie , Nastepne dwa miesiace. Komuny niby nie ma ale nadal jesteśmy w kraju absurdów.
  odpowiedz na komentarz
 • Wszyscy macie rację
  Kowalska
  17.10.2014, 08:46
  Rozumiem uzasadniony atak na zmianę /absurdalną/ przepisów dot. uprawnień do tzw. "karty parkingowej". Przepis jest świadectwem wydolności naszych ministrów - nieuków. Tak się składa, że jestem członkiem zespołu ds. orzekania .. ZOON . Zarówno dla niepełnosprawnych to niepotrzebna strata czasu i zdrowia /i tak nadszarpniętego/ jak i dla realizujących te bzdurne przepisy. Pracuję w jednym z Zespołów i szczerze współczuję wszystkim zaskoczonym i poszkodowanym. Zapewniam, że identyfikuje się z Wami oraz ,że nie pracuję tu za żadne wielkie pieniądze !! Całe to zamieszanie jest dowodem na jedną z bardzo wielu nieudanych decyzji niekompetentnego / we wszystkim/ obecnego rządu! Mogę jedynie życzyć cierpliwości i zapewniam, że w naszym Zespole nie utrudniamy życia niepełnosprawnym i staramy się życzliwie i sprawnie załatwiać wnioski . Serdecznie pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • sprawiedliwość
  Karolina
  14.10.2014, 10:05
  Ja znam co pracują na budowie i mają kartę dla niepełnosprawnych oraz pracują normalnie jak ja i też korzystają z przywileju osoby chorej . Więc myślę że tylko skanują i będzie to samo .
  odpowiedz na komentarz
 • Karta parkingowa
  Zbigniew Szewczak
  13.10.2014, 05:32
  Na wzorze karty parkingowej jest miejsce na nr.rejestracyjny pojazdu.Ja jako osoba niepełnosprawna mam pięcioro dzieci,które rozłożyły między siebie opiekę nade mną.Ponieważ ja nie mogę prowadzić a moje dzieci wożą mnie swoimi samochodami to jaki numer ma widnieć na karcie parkingowej?bo pięć numerów się nie zmieści.Mój sąsiad z kolei posiada trzy samochody.To który nr.rejestracyjny ma umieścić na karcie parkingowej. .Pozdrawiam Zbigniew Szewczak tel.601850876
  odpowiedz na komentarz
 • Brak szacunku dla osób niepełnosprawnych-zabierają karty parkingowe
  Inwalida chyba na stałe
  13.10.2014, 11:17
  Jakim prawem mam ponownie wyrabiać nowa karte parkingową jak dostałem ją na stałe i płacić jeszcze za to???Komisja lekarska przyznala mi grupe I inwalidztwa na stałe-DLACZEGO NIE RESPEKTUJĄ ORZECZEŃ LEKARSKICH WYDANYCH NA STAŁE. Jeśli to sprawka rządu PO i nie naprawią tego to już nie mają moich głosów na wyborach...!!!
  odpowiedz na komentarz
 • własnie jestem po komisji w pzd/s orzekania niepełnosprawnosci w M-ku.
  zen
  08.10.2014, 04:33
  utrzymano stopień umiarkowany, schorzenia ruchowe -05R i 10N,pozostałe warunki związane z zatrudnieniem w zpch oraz zaopatrzenia w środki ortopedyczne ułatwiające funkcjonowanie oraz korzystania z systemu wsparcia itp.ale cofnięto kartę parkingową,przyznaną szybciej na stałe.I to po zmiażdżeniu dodatkowo stopy(wypadek przy pracy-2 palców),gdzie orzecznik zus 3 m-ce temu ustalił uszczerbek na zdrowiu 4%.Wróciłem do pracy,funkcjonuję choć trudno i zabrano jedyną formę wsparcia z której czasami korzystam.Komisja to parodia-jeden lekarz, który z dokumentacją zapoznaje się na miejscu pobieżnie.Odwołuję się od postanowienia wyżej, bo za zabawne uważam, gdzie chirurg na podstawie 10 minutowej wizyty podważa opinie neurologa i innych lekarzy. Może nie mam znajomości-pewnie koledzy dostaną bez problemów nowe.Wszystkim, którym cofnięto bądź kary zostaną cofnięte życzę pogody ducha,prawdziwych i bezstronnych lekarzy oraz podjęcia walki z urzędami, które są dla ludzi a nie odwrotnie.
  odpowiedz na komentarz
 • Można wjeżdżać do lasu
  Andrzej
  06.10.2014, 09:00
  na podstawie ustawy o lasach, niepełnosprawny może wjeżdżać do lasu pojazdem silnikowym.
  odpowiedz na komentarz
 • Idiotyzm
  04.10.2014, 12:28
  Od roku 2004 jestem inwalidą I grupy i posiadam kartę parkingową. Czy ktoś mi wytłumaczy, dlaczego muszę ponownie stawać na Komisję !!!!, o której zostałem poinformowany z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Zdobycie niezbędnych dokumentów (wymaganych) to konieczność prywatnych wizyt, bo przecież obowiązują do lekarzy kolejki nawet 1 roczne. Czy pieniędzy wydanych na bzdurne komisję nie można wykorzystać na pomoc potrzebującym, a nie nabijać kabzę lekarzom i urzędnikom?
  odpowiedz na komentarz
 • Ja już mam !
  Jola
  03.10.2014, 12:03
  Dla osoby niepełnosprawnej załatwianie od nowa karty to jest horror!kartę parkingową na stałe dostałam w ubiegłym roku , a teraz znowu musiałam się nachodzić bo najpierw po wniosek do powiatu.Następnie do lekarza po zaświadczenie o stanie zdrowia , z tym znowu do powiatu , dostałam wezwanie i ponowna komisja mimo orzeczenia wydanego w zeszłym roku na stałe!komisja w innym mieście więc dojazd , odbiór orzeczenia następny wyjazd , po odbiorze nie można od razu złożyć wniosku o kartę bo musi upłynąć 2 tygodnie na uprawomocnienie się orzeczenia , a więc znowu dojazd , składam wniosek ze zdjęciem i informacja od urzędniczki , że dostanę zawiadomienie żeby odebrać kartę za miesiąc i czwarty raz muszę pokonać 60 km po odbiór.Oczywiście nikt mi nie zwróci kosztów bo to mój prywatny kaprys , że nie mogę chodzić.Tak w naszym kraju szanuje się tych pokrzywdzonych przez los,
  odpowiedz na komentarz
 • odroczenie
  romano34
  01.10.2014, 07:17
  słyszałem ze ma byc odroczony termin wprowadzenia kart...ktos cos wie?
  odpowiedz na komentarz
 • Glossa
  R.E.
  26.09.2014, 09:04
  Niepełnosprawny z Węgorzewa, poruszający się na wózku inwalidzkim znalazł pracę w ZPChr w Krakowie. Umowa na czas określony 4 lata. Zgodnie o obowiązującym prawem zgłosił i uzyskał zameldowanie tymczasowe na okres zatrudnienia. Posiada kartę parkingową, która straci ważność 30 listopada 2014 r. Aby uzyskać nową, udał się do lekarza, uzyskał orzeczenie kompetentnej komisji w Krakowie. Po odebraniu orzeczenia dowiedział się że w celu uzyskania nowego kartonika musi udać się dwa razy do Węgorzewa. Powód?. Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki. Głupota Ministra Władysława Kosiniak-Kamysza czy planowe gnojenie niepełnosprawnych przez wcześniej, dwojga nazwisk wymienionego?
  odpowiedz na komentarz
 • jak to mozliwe?
  rencistka
  25.09.2014, 06:01
  witam jak to mozliwe aby osoba zakwalifikowana w 1989 roku jako osoba z kalectwem trwalym a chora na stwardnienie rozsiane musiala stawac na komisje. Ta ustawa to nieporozumienie!
  odpowiedz na komentarz
 • dla burzonych
  Ewa
  22.09.2014, 01:28
  bardzo dobrze że jest weryfikacja kart dla niepełnosprawnych.Najbardziej oburzeni to osoby,którym te karty nie przysługują a korzystają z nienależnych im przywilejów i to oni najwięcej komentarzy wysyłają
  odpowiedz na komentarz
 • Piechota i Plura na komisję !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  WRAK...................
  21.09.2014, 08:06
  Wstydzę się za naszych POSŁÓW,,,,,,,,,,,lepszą alternatywę wymyśliłoby dziecko. Mam nieuleczalną chorobę , po zawale i wiele niewidocznych chorób.Jednym słowem jestem WRAKIEM , INWALIDĄ !!!!!!!!!!! A wy POSŁOWIE zabieracie nam karty ? ,ja po przejściu 10 metrów opadam z sił,zatrzymuję się bo brak mi tchu,potrzebuję pomocy drugiej osoby,Pacjenci po przebytym zawale serca należą do grupy zagrożonej kolejnymi problemami sercowo-naczyniowymi nie wspomnę o chorobie nowotworowej i do końca życia muszą przyjmować leki. W tej kwestii wypowiadała się też pani Agnieszka, która pracuje w jednym z zespołów orzekających: „Uważam, że przepisy dotyczące otrzymania takiej karty (...) powinny być zaostrzone. Karta parkingowa winna być wydana osobie, która ma znaczny problem z poruszaniem się – nie tylko wózek, kule, balkonik, laska, ale też po ciężkich chorobach serca” Posłowie gdzie Wy macie sumienie ? Zapomniałam tacy,ludzie sumienia nie mają , skoro nam bardzo chorym odbierają co się da.Macie ciepłe posadki ,trzymacie się koryta, i żerujecie jak nie na rencistach to na emerytach,teraz zabraliście się za osoby niepełnosprawne.Zapraszam przyjedźcie ODETNIJCIE mi NOGI-by wszyscy widzieli WIDOCZNE KALECTWO !!!!!! ,by komisja uznała też ,że mam chore narządy ruchu - bo jak dotąd mam to kalectwo ukryte.Zmuszacie ludzi chorych do ponownego wstawiania się na KOMISJĘ , gdzie w moim przypadku z góry wiadomo ,że są mi w stanie zabrać stopień znaczny ze wskazaniem na punkt 9 i dodatek pielęgnacyjny za który to kupowałam leki. A jakie daliście pole do popisu PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI,,,,tu przegięliście bardzo !!!! Poroniony pomysł.A kto to wymyślił? I Pan się mieni POSŁEM ? , a MINISTER PRACY .....podpisuje się pod tym lekką ręką ? !!!!!!!!!!! Przecież,inwalidztwo nie musi być koniecznie widoczne.nie wzięliście pod UWAGĘ LUDZI ZAGROŻONYCH (...).WSTYDŹCIE się , bo ja się za Was WSTYDZĘ i to bardzo BARDZO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-(
  odpowiedz na komentarz
 • Zespół Retta
  ojciec
  18.09.2014, 01:41
  Dziewczyna Znaczny stopień niepełnosprawności, Symbol: 01-U, 06-E . Z Zespołem Retta nie spełnia wymagań prawo o ruchu drogowym i nie ma karty parkingowej.!!!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • brak druków
  Ewa
  14.09.2014, 02:55
  W Tomaszowie Mazowieckim, też wniosków nie rozpatrują, bo druków nie otrzymali. Przynajmniej tak uzasadniają nieterminowe wydanie decyzji. Potem będą uzasadniać, że mają zbyt dużo wniosków a mało czasu.
  odpowiedz na komentarz
 • prawa nabyte
  Maria
  09.09.2014, 10:13
  coraz głupsze ustawy oczywiście bijące w najsłabszych.Młodzi ludzie wyjeżdżajcie z tego pazernego kraju. Nie będę chodzić po żadnych komisjach. Zamiast samochodem gdzie tylko będę mogła jeździć tramwajem albo autobusem bo mam wiek który pozwala jeździć bez biletu. Nie będę dawać zarobić.Kupowałam na tą kartę jeszcze kartę postojową na rok za 60 zł ,a teraz figa.
  odpowiedz na komentarz
 • brak druków kart parkingowych w Zespole ds OON w Skierniewicach
  Ewa
  08.09.2014, 05:50
  Zgodnie z nowymi przepisami mojemu ojcu przysługuje karta parkingowa, orzeczenie z dnia 08 lipca br., co z tego skoro albo brak wniosku, albo teraz brak druku karty, skandal.Parodia rządzenia i fikcja urzędnicza.........Ciekawe dlaczego nie wydaje się jakiegoś zastępczego dokumentu, Co za nieudolność.Chyba to nie jest wina niepełnosprawnych, że się Państwo nie wyrabiacie ze swoimi obowiązkami.Szkoda tylko tych ludzi ....z poważaniem
  odpowiedz na komentarz
 • Karta Parkingowa 2014 - jej brak w Miejskim Sespole d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie.
  korbacz1
  04.09.2014, 05:01
  Mimo złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej w Miejskim Zesp.d/s Orzek. o Niepełn. w Jaworznie nie znany jest termin jej otrzymania, ponieważ do dnia 04.09.2014 w/w M.Z. d/s O.o N. nie otrzymał jeszcze ani jednej nowej-obowiązującej od 01 lipca 2014 roku karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej. To jest skandal. Urzędnicy koalicji rządzącej to wielki wstyd.
  odpowiedz na komentarz
 • wreszcie ktos robi porzadek
  adam
  01.09.2014, 02:11
  ja pracuje w budowlance i ze mna pracuja dwie osoby ktore maja karte i pracuja na wysokosci
  odpowiedz na komentarz
 • Karta parkingowa
  Obserwator
  30.08.2014, 11:40
  Korzystanie z karty jest do końca nie sprawiedliwe ,ponieważ,wykorzystują całe rodziny.W 10 PROC.SAM-dy SĄ PARKOWANE LEGALNIE,ponieważ członek rodziny korzysta nie legalnie a nikt tego nie sprawdza. Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • orzeczenia wydane przez komisje ds inwalidztwa traca ważność???
  Krystyna Piotrowska
  29.08.2014, 12:23
  Mam orzeczenie wydane przez komisję lek.ds.inwalidztwa KIZ o zakwalifikowaniu mnie do II grupy inwalidzkiej z narządu ruchu ,na stałe. Kartę parkingową również wydano mi na stałe. Czy mam ponownie stawać przed orzecznikiem ds niepełnosprawności,wykonywać nowe badania,obciążać się dodatkowymi dawkami promieni rtg ,czekać w kolejkach do poradni specjalistycznych? Wszystko to przechdziłam już przed laty i mam orzeczenie na stałe.Ale odmówiono mi nowej aktualnej /wg przepisu/ legitymacji o soby niepełnosprawnej. Czy moje orzeczenie straciło wazność? Gdzie jest taki przepis? Absurd! Chyba zdecyduję sie przeczekać do dnia gdy ten absurdalny "przepis" zostanie uchylony.
  odpowiedz na komentarz
 • Peritus
  27.08.2014, 10:46
  Takie mamy w Polsce głupie ustawy
  odpowiedz na komentarz
 • wyzysk!
  kajel
  26.08.2014, 10:33
  a ja spotkałem się z taką sprawą, gdy ktoś z orzeczeniem niepełnosprawności został zmuszony do wykonania ponownych badań (coś jak tu: http://www.eporady24.pl/niepelnosprawnosc_a_badanie_lekarskie_kierowcy,pytania ,8,116,8527.html ) to jest czysty wyzysk! skoro ktoś spełnia wymagania ustawy o ruchu drogowym, to po co te drogie badania??!
  odpowiedz na komentarz
 • Podziękuje PO i PSL przy urnie
  Marcin
  25.08.2014, 12:52
  Wezmę udział we wszystkich wyborach nadchodzących w tym i przyszłym roku. Jedynie tak mogę wyrazić swój sprzeciw dla tych ludzi, na leczenie i świadczenia nie ma pieniążków, są za to na ośmiorniczki i odprawy rzędu 7 mln złotych.
  odpowiedz na komentarz
 • KARTA DLA NIEPEŁNOSSPRAWNYCH
  ojciec
  25.08.2014, 11:52
  NO TERAZ BĘDĄ SIĘ WYŻYWAĆ LEKARZE W KOMISJACH PRZYZNAWANIA KART PARKINGOWYCH ...
  odpowiedz na komentarz
 • Rzad likwiduje prawa nabyte osobom niepelnosprawnym!
  Wodnik
  23.08.2014, 12:52
  Rzad (PO iPSL)samodzielnie zmienil prawo nabyte osobom posiadajacy bezterminowe karty parkingowe, dlaczego zmienia sie prawa nabyte?.Ktorzy to prawnicy,doradccy rzadowi stworzyli taki bobel. Ktore uczelnie konczyli,brak im wiedzy.Ustawa nie moze dzialac wstecz?Moze p.Tusk(historyk)wie lepiej?Jako osoba niepelnosprawna domagam sie o zmiane w tej ustawie punktu odnosnie kart parkingowych wydanych bezterminowo.Moze znajdzie sie w kraju prawnik,ktory wstawi sie za osobami niepelnosprawnymi,bo na rzadzacych niema co liczyc!
  odpowiedz na komentarz
 • Wydawanie kart-PARODIA
  20.08.2014, 04:56
  Staram się o wydanie karty od 1 Lipca 2014,najpierw powiedziano że nie mają wzoru wniosków-zwłoka 1 miesiąc,następnnie wniosek złożony 17 Lipca dziś tj.20-08 odpowiedż że nie ma systemu a karte mogą wydać pod koniec września.Toż to istny cyrk ,kasa pobrana z góry.Mało tego kto inny wydaje karta a opłata gdzie indziej około 1 km różnicy.To udogodnienie dla osoby niepełnosprawnej.Kilkukrotne wizyty u K... biurokratów,ijeszcze twierdzą że wszyscy niepełnosprawni są zadowoleni.Może ktoś w końcu roz..ten B...
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Biuletyn