Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karty N+ dla mieszkańców Warszawy

08.01.2009
Autor: Marcin Urban, aktualizacja Ewa Szymczuk

Jeśli nie mieszkasz w Warszawie, a w twoim mieście istnieją strefy płatnego parkowania, dowiedz się w wydziale komunikacji swojego urzędu miasta, jakie są zasady zwolnień od opłat dla niepełnosprawnych. Każde miasto rządzi się swoimi prawami.

Kroki, jakie muszą podjąć mieszkańcy Warszawy, aby bezpłatnie parkować.

1. Musimy posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2. Mając orzeczenie, uprawniające do wydania karty parkingowej, należy złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej. W Warszawie taki wniosek można składać w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych, przy ul. Gen. W. Andersa 5, 00-147 Warszawa, tel.: 22 50 97 132.

Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (należy mieć ze sobą oryginał do potwierdzenia),
 • dowód osobisty,
 • fotografię (3,5 x 4,5 cm),
 • na miejscu wypełnia się wniosek na odpowiednim formularzu,
 • trzeba także uiścić opłatę skarbową w wysokości 21 zł (przy składaniu wniosku podawany jest numer konta bankowego, na które należy wpłacić kwotę)

Na wydanie karty parkingowej oczekuje się zazwyczaj kilka dni.

3. Po otrzymaniu karty parkingowej mieszkańcy Warszawy mogą się starać o uzyskanie dodatkowej karty N+, która umożliwia bezpłatne parkowanie również poza miejscami oznakowanymi (kopertami). Karty te wydaje Zarząd Dróg Miejskich, należy się dowiedzieć, gdzie znajduje się nasz dzielnicowy urząd, w którym możemy ją otrzymać.


Karta N+

Uprawnia ona osoby niepełnosprawne do bezpłatnego parkowania na dowolnych miejscach - nie tylko kopertach - w strefie płatnego parkowania w Warszawie.

Karta N+ jest przeznaczona dla:

 • Karta „N+” wydawana jest bezpłatnie kierującym osobom niepełnosprawnym posiadającym kartę parkingową wydaną po 1 lipca 2014 r. oraz na wniosek rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność potwierdzona jest w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 • kierujących legitymujących się orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której są stroną – samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, oznaczonego kartą N+;

 • kierujących, których niepełnosprawność potwierdzona w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności powoduje istotne trudności w samodzielnym poruszaniu się, będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której są stroną – samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, oznaczonego kartą N+;

 • kierujących rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność potwierdzona jest w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności niezdolnych do samodzielnej egzystencji w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008r. Nr 14, poz. 92), podczas przewozu tych osób niepełnosprawnych samochodem osobowym oznaczonym kartą N+, lub innym pojazdem samochodowym oznaczonym kartą N+, o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, którego ww. rodzice lub opiekunowie prawni są właścicielami,

 • współwłaścicielami lub użytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego.

 • Kartę „N+”, „Kartę Powstańca” i „Kartę Honorową” wydaje się na okres nieprzekraczający trzech lat;

 • Jednemu uprawnionemu może być wydana tylko jedna karta „N+”, albo „Karta Powstańca” albo „Karta Honorowa”;

 • Za wydanie karty nie pobiera się opłaty.

Podstawa prawna:

Podstawa Prawna: Uchwała Nr XXXVI/1077/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. U. Woj. Maz. Nr 138. poz. 4868, z 2009 r. Nr 12 poz. 270, z 2011 r. nr 161 poz. 5060. z 2012 r. poz. 7302), wyrok sygn. VIISA/Wa2834/12 (Dz. U. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 12829), Zarządzenie Nr 942 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 7 stycznia 2013 r. wprowadzające tekst jednolity „Zasad pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego w Warszawie” z późn. zm.


Gdzie można załatwić sprawy związane z kartą N+

Karta N+ wydawana jest wyłącznie w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, pok. 10, tel.: 22 55 89 283, czynne: pon.-pt. 8:00-14:30.

Korespondencję w sprawach Abonamentu, Karty N+, Karty Powstańca oraz Karty Honorowej i reklamacji w sprawach opłat dodatkowych należy kierować na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa.

Niezbędne dokumenty do otrzymania karty N+:

 • dowód osobisty składającego wniosek lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • prawo jazdy składającego wniosek,
 • dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiona będzie „Karta N+”;
 • karta parkingowa wydana przez uprawniony organ,
 • odpłatna umowa cywilno-prawna lub umowa użyczenia zawarta w formie aktu notarialnego dotyczące pojazdu, na który ma być wydana „Karta N+”, zawarte przez wnioskodawcę występującego o wydanie tej karty – w przypadku osób nie  będących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu samochodowego,
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność: szczegóły na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie,
 • oraz inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku.

Podróżujesz po kraju? Jeździsz w interesach? Wyruszasz na urlop? W wielu miastach są strefy płatnego parkowania. O tym, kto jest zwolniony z opłat, decydują samorządy. W każdym mieście mogą więc panować inne zasady. Zebraliśmy je do jednego dokumentu. Przeczytaj, jak uniknąć mandatu.

Aktualizacja: 21.03.2017

Komentarz

 • Urzędnicze wymysły a rzeczywistość.
  THOT
  24.10.2015, 17:34
  Posiadam kartę N+ i ze strachem myślę o sytuacji, gdy uszkodzi się móh samochód, w warsztacie lub od ubezpieczyciela dostanę samochód zastępczy i będę musiał pojechać tam, gdzie nie znajdę koperty, dla inwalidy i będę musiał zaparkować w miejscu płatnym, Jeśli nie zapłacę haraczu urzędasom MANDAT MUROWANY!!!. Albo sytuacja, gdy nie będę w stanie prowadzić swojego auta i znajomy zawiezie mnie swoim, nie znajdzie miejsca dla , zaparkuje na płatnym. Jeśli nie zapłaci haraczu dla miejskich darmozjadów będę musiał zapłacić mandat URZĘDASY MIEJSKIE DOBRZE DLA SIEBIE POMYŚLAŁY Z TĄ KARTĄ N+

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Czy w Kościele katolickim osoba z niepełnosprawnością powinna mieć możliwość zostać księdzem lub zakonnikiem/zakonnicą?

Biuletyn

Wspierają nas