Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy ulgi w pociągach i autobusach w 2019 r. są zagrożone? Mamy odpowiedź ministerstwa

10.01.2019
Autor: Tomasz Przybyszewski, fot. M. Różański
Wagony stojące na bocznicy kolejowej, w zimowej aurze

Od paru lat krąży informacja o tym, jakoby miały zniknąć ulgi na przejazdy komunikacją publiczną m.in. dla osób z niepełnosprawnością i studentów. Zapytaliśmy Ministerstwo Infrastruktury, czy w 2019 r. ulgi na przejazdy są zagrożone.

„W związku z wejściem w życie przepisu art. 28 ustawy z 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2019 r. (Dz.U. poz. 2435), zakres uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego osób niepełnosprawnych i studentów nie ulega zmianom w 2019 r.” – uspokaja Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Ulgi dłużej o rok

Co zawierają zmienione przepisy? Najważniejszy dla pasażerów wydaje się art. 87, który w ust. 1 brzmi:

„W terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. podmioty prowadzące działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób są obowiązane uwzględniać uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym i kolejowym, zgodnie z dotychczasowymi przepisami”.

Zmieniono więc w tym przepisie rok z 2018 na 2019. Natomiast ust. 2 tego artykułu brzmi:

„W terminie, o którym mowa w ust. 1, finansowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego odbywa się na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych”.

Więcej osób uprawnionych do ulg?

Warto przy okazji wspomnieć, że korzystne dla wielu osób z niepełnosprawnością zmiany w systemie ulg na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego wprowadza projekt Ustawy o dostępności.

  • Przy 78-procentowej uldze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością albo jednego z ich rodziców lub opiekuna planuje się usunięcie zapisu, który ogranicza obecnie przejazdy ze zniżką do podróży wyłącznie: „z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem”.
  • Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności otrzymać miałyby prawo do ulgi 37 proc. „przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych”.
  • Osoby z umiarkowanym stopniem dostałyby także uprawnienie do 37-procentowej ulgi „przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych”.

Nie wiadomo jednak na razie, kiedy te nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać.

Przypominamy o uprawnieniach

Warto przy okazji przypomnieć sobie, kto obecnie ma prawo do ulgowych przejazdów koleją, a także kto ma zniżki w transporcie autobusowym.

W tym drugim artykule tłumaczymy także, czy prywatni przewoźnicy mogą odmówić ulgowego przejazdu oraz co robić, jeśli przewoźnik jednak odmówi ulgi.

Komentarz

  • mam umiarkowany i żadnej ulgi
    Smutne
    16.01.2019, 00:09
    bo nie te symbole. Często dojeżdżam do lekarzy i na badania, Z zasiłku stałego muszę kupować pełnopłatne bilety, które pochłaniają 1/4 tego zasiłku

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Jak często spotykasz się z niemiłym komentarzem lub nieprzyjemną reakcją dotyczącą niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub innej osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas