Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenia dla emeryta w stopniu umiarkowanym

22.01.2019
Autor: M.

Grupa umiarkowana, czy z tego tytułu należą mi się jakieś dodatki do emerytury, z MOPS lub z innego źródła finansowania?

Szanowna Pani,

jeśli chodzi o „dodatki” to sądzę, że myśli Pani o dodatku lub zasiłku pielęgnacyjnym.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w dwóch przypadkach, jeżeli:

  • została ona uznana za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidztwa); 
  • lub skończyła 75 lat. Wypłaca się go na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 marca 2019 r. wynosi on 222,87 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez MOPS jest to świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. osobie, która ukończyła 75 lat a np. nie ma prawa do renty lub emerytury. Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.114). Zasiłek pielęgnacyjny od 1 marca 2019 r. wynosi 184,42 zł.
Jeśli ma Pani orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (I grupa inwalidzka) – ma Pani prawo do dodatku pielęgnacyjnego, w przeciwnym wypadku uzyska go Pani po przekroczeniu 75 lat. Natomiast prawo do zasiłku pielęgnacyjnego Pani nie przysługuje. Mogłaby Pani się o niego ubiegać gdyby przyznano znaczny stopień niepełnosprawności (Pani posiada umiarkowany stopień).

Mając umiarkowany stopień, posiada Pani prawo do ulg i uprawnień.

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas