Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Parkowanie na kopertach samochodem z naklejką ze znaczkiem inwalidzkim dla cudzoziemców

21.03.2019
Autor: P.

Jestem pracownikiem Ambasady [do wiad. red.] w Polsce i spotkałam się z takim problemem. Napisał do nas wolontariusz z [do wiad. red.] (nasz obywatel), który zajmuje się pomocą dla osób niepełnosprawnych - organizuje podróże samochodem do Warszawy dla osób niepełnosprawnych. I żeby nie mieć problemów z parkingiem (nie dostać mandatu) powstaje pytanie: jakie trzeba mieć naklejki na szybę samochodu ze znaczkiem inwalidzkim? Czy to muszą być wyłącznie naklejki według normy europejskiej? Z diagnozą albo stopniem otrzymanej niepełnosprawności? Czy jest możliwe skorzystanie z parkingu w Warszawie przy obecności naklejek na szybę samochodu ze oficjalnym znaczkiem inwalidzkim z [do wiad. red.] ? I jeżeli muszą być naklejki na szybę samochodu ze znaczkiem inwalidzkim wyłącznie z Polski, to w takim razie nie można używać parkingu? Oraz gdzie można je dostać? 

Szanowna Pani,

w Polsce karta parkingowa jest wydawana według wzoru, który określono w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Zgodnie z art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

 • 1. Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami o których mowa w art. 7 ust. 2.
 • 2. Przepis ust. 1 stosuje się również do:
  • kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową;
  • kierującego pojazdem należącym do placówki, o której mowa w ust. 3a pkt 3, przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.
 • 3. Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.
 • 3a. Kartę parkingową wydaje się:
  • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  • placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Od 1 lipca 2014 r. karta parkingowa jest wydawana przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (pkt 9 orzeczenia) jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Więcej informacji na temat karty parkingowej znajdzie Pani w naszym artykule „Karta parkingowa 2017”

Odnośnie honorowania w Polsce „znaczka inwalidzkiego” lub innego znaczka stosowanego [do wiad. red.] warto zwrócić się bezpośrednio z zapytaniem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Infolinia Ministerstwa +48 22 250 01 16

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas