Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Australijska karta parkingowa w Polsce

18.06.2019
Autor: C.

Mieszkam na stałe w Australii i ze względu na moje problemy zdrowotne mam kartę parkingową dla niepełnosprawnych wydaną w Australii. W Polsce będę przebywała przez okres 6 tygodni. Czy w tym czasie będę mogła używać australijskiej karty parkingowaj dla niepełnosprawnych i czy będzie ona respektowana przez polskie organa porządkowe?

Szanowna Pani,

w Polsce karta parkingowa jest wydawana według wzoru, który określono w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Zgodnie z art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

  • 1. Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami o których mowa w art. 7 ust. 2.
  • 2. Przepis ust. 1 stosuje się również do:
  1. kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową;
  2. kierującego pojazdem należącym do placówki, o której mowa w ust. 3a pkt 3, przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.
  • 3. Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.
  • 3a. Kartę parkingową wydaje się:
  1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  3. placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Od 1 lipca 2014 r. karta parkingowa jest wydawana przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (pkt 9 orzeczenia) jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Więcej informacji na temat karty parkingowej znajdzie Pani w naszym artykule.

Choć zgodnie z art. 8 ust. 6 ww. ustawy „przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do kierujących pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową wydaną za granicą”, to odnośnie honorowania w Polsce australijskiej karty parkingowej warto sprawę skonsultować z Ambasadą Polski w Australii:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Canberze
7 Turrana Street, Yarralumla ACT 2600 Australia
tel: (+61-2) 6272 1000 Fax: (+61-2) 6273 3184
e-mail: canberra.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czego najbardziej się boisz?

Biuletyn

Wspierają nas