Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

1 proc. opłaty przekształceniowej dla osób z niepełnosprawnością

05.08.2019
Autor: bd, fot. pixabay.com
Źródło: prawo.pl
biały blok po prawej stronie z balkonami

Osoby z niepełnosprawnością zapłacą tylko 1 proc. opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność. Najnowsza nowelizacja ustawy przekształceniowej wprowadziła 99 proc. zniżki m.in. dla tej grupy.

Zniżka przysługuje na gruntach podległych Skarbu Państwa jak i samorządom. Aby skorzystać z tych warunków lub odzyskać wcześniej wpłacone środki tytułem nadpłaty należy złożyć wniosek.

Dla kogo zniżka?

Zgodnie z art. 9a do tzw. ustawy przekształceniowej bonifikatę w wysokości 99 proc. uzyskali:

  •  osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz te, które uzyskały orzeczenie przed ukończeniem 16. roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób. To oznacza, że bonifikata przysługuje tym, którzy mieli orzeczenie lub zamieszkiwali z osobą ją posiadającą w dniu 1 stycznia 2019 roku.
  • członkowie rodzin wielodzietnych. Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny są nimi:
  1.  rodzic (rodzice), przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  2.  małżonek rodzica;
  3.  dziecko.
  • inwalidzi wojenni i wojskowi w rozumieniu ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
  • kombatanci oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  • świadczeniobiorcy do ukończenia 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub ich opiekunom prawnym.

Bonifikata w wysokości 1 proc. opłaty przekształceniowej obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. co oznacza, że w tym przypadku prawo zadziała wstecz.

Od początku 2019 r. opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego zastąpiono opłatą przekształceniową, która wynosi tyle samo co dotychczasowa opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego.

W opinii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju opłata przekształceniowa jednorazowa może być wniesiona dopiero po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie i po zgłoszeniu na piśmie zamiaru jej opłacenia. Po otrzymaniu zaświadczenia będziemy mieć pewność, jaka jest jej wysokość oraz kiedy i gdzie należy ją wnieść. Dopiero wtedy urząd udzieli nam bonifikaty.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas