Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Gminy mogą wnioskować o udział w programie „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

20.03.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com
Źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl
starsza pani siedzi widać jej ręce, ktoś trzyma ją za rękę

Do 3 kwietnia gminy mogą składać wnioski do programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. Nowością edycji programu w 2020 r. jest zwiększenie kryterium dochodowego dla osób chcących skorzystać z usług opiekuńczych.

Program ma zapewnić wsparcie w postaci usług opiekuńczych dla:

 1. osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 2. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających ze stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

„Istotną zmianą wprowadzoną w tej edycji programu jest zwiększenie kryterium dochodowego dla osób, które będą chciały korzystać z tego typu usług. Od edycji 2020 ich dochód nie powinien przekroczyć 400 proc. obowiązującego kryterium dochodowego. W edycji 2019 było to 350 proc.” – czytamy na stronie pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Budżet programu dla wszystkich gmin w Polsce w tym roku wynosi 40 mln zł z Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2020 r. Wnioski na finansowanie z programu można złożyć w formie:

 • papierowej – listem poleconym do wojewody właściwego ze względu na położenie gminy, na terenie której będą realizowane usługi opiekuńcze lub złożyć osobiście w urzędzie wojewódzkim
 • elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rekomendowaną listę zweryfikowanych wniosków wojewoda przekazuje ministrowi do zatwierdzenia, a następnie zostaje ona zamieszczona przez wojewodę na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • ciekawe
  Marcin
  21.03.2020, 16:44
  Budżet programu dla wszystkich gmin w Polsce w tym roku wynosi 40 mln zł z Funduszu Solidarnościowego. No no bo w zeszłym roku było to 60 mln zł, a przecież od nowego roku stawki UO i SUO wzrosły.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas