Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wybory 2019. Jakie pomysły ma Koalicja Obywatelska? #ankietaIntegracji

07.10.2019
Autor: Redakcja, fot. pixabay.com
grafika ankiety z trzema buźkami: obojętnej, uśmiechniętej i smutnej. Buzia uśmiechnieta jest zaznaczona długopisem

„Trzeba zapewnić asystenta osobistego osobie z niepełnosprawnością od zaraz!” – czytamy w odpowiedziach, jakie przesłała na ankietę Integracji Koalicja Obywatelska. Jakie jeszcze plany i pomysły na poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnością ma koalicja złożona z Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych?

Rynek pracy

 1. Które rozwiązanie jest Państwu bliższe: wzmocnienie wsparcia socjalnego (np. wyższe świadczenia, zasiłki, itd.) czy wsparcie w aktywizacji zawodowej na otwartym rynku pracy?

Koalicja Obywatelska: System wsparcia powinien być nakierowany na jak największe usamodzielnienie i aktywność osoby z niepełnosprawnością. Elementy takiego systemu już funkcjonują, ale wymagają większej spójności. Na system ten składa się wczesna interwencja, leczenie i rehabilitacja, edukacja w warunkach włączających (wspólnie z rówieśnikami), aktywizacja zawodowa. W systemie tym powinny być mocne zachęty do aktywności i samodzielności – m.in. poprzez likwidację pułapki rentowej, dostęp do nowoczesnych pomocy technicznych (lepsze wózki inwalidzkie, lepsze aparaty słuchowe, lepsze oprzyrządowanie dla niewidomych).

 1. Dla wielu osób z niepełnosprawnością problematyczna jest kwestia tzw. pułapki rentowej. Kiedy i w jaki sposób zniosą Państwo pułapkę rentową?

Koalicja Obywatelska: Pułapkę rentową należy definitywnie zlikwidować. Sprzyja temu sytuacja na rynku pracy, gdzie brakuje pracowników. Posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli do Marszałek Sejmu projekt ustawy likwidującej pułapkę rentową. Takie rozwiązanie, czyli likwidacja pułapki rentowej umożliwi osobom z niepełnosprawnością (wszyscy renciści są osobami z niepełnosprawnością) uzyskiwanie dodatkowych dochodów z pracy bez lęku o utratę renty, budżetowi państwa przysporzy dodatkowych podatków i składek, pracodawcy zyskają pracowników, a ZUS-owi, KRUS-owi i innym organom rentowym ubędzie biurokracji związanej z wyliczaniem, czy rencista nie przekroczył dochodu, powyżej którego zawieszana jest renta.

Edukacja i kultura

 1. W jaki sposób chcą Państwo realizować równe prawo do edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością?

Koalicja Obywatelska: Jednoznaczne wskazania i zobowiązania wynikają z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z 2006 roku, ratyfikowanej przez Polskę w roku 2012. Wiele dobrych praktyk w tym zakresie wypracowały samorządy i organizacje pozarządowe. Niestety – wiele z tego dorobku zostało ograniczone, osłabione lub wręcz zaniechane w wyniku zmian przeforsowanych w oświacie przez min. Annę Zalewską. Drastycznie ograniczono m.in. możliwość nauki na terenie szkoły dzieci wymagających w znacznym zakresie nauczania indywidualnego. Trzeba wrócić do dobrych doświadczeń i zapewniać – zgodnie z Konwencją ONZ – w jak największym możliwym stopniu nauczanie włączające.

 1. W jaki sposób i kiedy wprowadzą Państwo pełną dostępność całej oferty kulturalnej?

Koalicja Obywatelska: Poszerzanie dostępu osób z niepełnosprawnością do dóbr kultury wymaga stanowczych działań ze strony państwa, w tym wymagania od instytucji dofinansowywanych ze środków publicznych zapewnienia dostępu dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, m.in. w przypadku filmów i programów telewizyjnych – zapewnienia audiodeskrypcji, napisów i tłumaczenia na język migowy. Ważny jest planowo realizowany audyt obiektów, w których funkcjonują instytucje kultury, w szczególności w zakresie zapewniania przez te instytucje dostępności – bariery architektoniczne, bariery techniczne, szkolenie personelu. Wobec instytucji, które wbrew zaleceniom wynikającym z audytu, nie wprowadzałyby rozwiązań, służących dostępności – powinny być stosowane sankcje finansowe, w tym w pierwszej kolejności poprzez ograniczanie dofinansowania z środków publicznych.

Niezależne życie

 1. Które rozwiązanie jest Państwu bliższe: dofinansowanie instytucji wspierających czy bezpośrednie wsparcie osoby z niepełnosprawnością w miejscu jej zamieszkania?

Koalicja Obywatelska: Zawsze podmiotem takich działań jest osoba z niepełnosprawnością. I to ta osoba powinna decydować o sposobie wykorzystania środków przeznaczonych na wsparcie dla niej. Jeżeli nie może tego uczynić samodzielnie – z powodu zwłaszcza rodzaju i stopnia niepełnosprawności – wsparcia w podjęciu decyzji powinna jej udzielić osoba bliska lub inny ustalony opiekun. A zatem to osoba z niepełnosprawnością powinna dysponować środkami przeznaczonymi na wsparcie dla niej – na edukację, rehabilitację, zatrudnienie, opiekę.

 1. Kiedy i w jaki sposób państwo zacznie finansować usługę asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością?

Koalicja Obywatelska: Trzeba zapewnić asystenta osobistego osobie z niepełnosprawnością od zaraz! Programy pilotażowe realizowane przez organizacje pozarządowe i samorządy „przetarły szlak”, upowszechniły wiedzę o takiej usłudze i wypracowały dobre praktyki w tym zakresie. Ale i w tym obszarze potrzebny jest u podstaw nowy system orzekania o niepełnosprawności. Rząd PiS obiecał taki nowy system orzekania. Zgodnie z wielokrotnie powtarzanymi zapowiedziami rządu – projekt nowego orzecznictwa miał być gotowy do końca marca 2018 r., niestety nie ma go do dziś. Finansowanie powinno być z budżetu państwa. Realizatorami powinny być samorządy we współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Przeczytaj także odpowiedzi na ankietę Integracji, udzielone przez:

Komentarz

 • Kto dał 500+ na dzieci, 500+ dla ON, LEKI DLA SENIORÓW, 300+ dla uczniów na ksiązki, MAMA+ dla kobiet,
  Kulawy
  09.10.2019, 13:48
  które urodziły minimum 4 dzieci, a nie mają prawa do emerytury bądz ta jest bardzo niska. Podwyżki dla żołnierzy 570 zł. Obniżony podatek CIT. Ulgi dla firm itd. Niepełnosprawny dpowiedz sobie kto to dał i na kogo zagłosujesz. Renta socjalna podwyższona o 40%. 13 i 14 EMERYTURA/RENTA

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Jak często spotykasz się z niemiłym komentarzem lub nieprzyjemną reakcją dotyczącą niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub innej osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas