Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Od marca wyższe kryterium dochodowe przy 500+ dla osób niesamodzielnych. Czy trzeba na nowo składać wniosek?

17.01.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. ZUS
kobieca ręka zaczyna wypełniać wniosek ZUS o świadczenie uzupełniające, trzyma w ręku długopis

Od 1 marca 2020 r. będzie wyższe kryterium dochodowe dla osób pobierających świadczenie uzupełniające w wysokości do 500 zł, z 1600 zł zostanie ono podniesione na 1700 zł brutto.

Osoby już pobierające świadczenie uzupełniające nie będą musiały wykonywać dodatkowych czynności ani składać dodatkowych dokumentów, kwota świadczenia zostanie podniesiona automatycznie.

Podwyższenie progu wiąże się z waloryzacją rent i emerytur, które w tym roku wzrosną o kwotę nie mniejszą niż 70 zł.

Od 1 października 2019 r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą otrzymać świadczenie uzupełniające na pokrycie kosztów związanych z pielęgnacją, rehabilitacją czy opieką medyczną.

Świadczenie jest adresowane wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość brutto tych świadczeń, z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych, po dokonaniu ustawowych wyłączeń, nie przekroczy 1600 zł, a od 1 marca 2020 r. 1700 zł.

Świadczenie uzupełniające otrzyma wyłącznie osoba, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełnia jeden z poniższych warunków:

  • ma obywatelstwo polskie;
  • posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce – jeśli jest obywatelem UE, EFTA, EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej;
  • jest cudzoziemcem i na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przebywa legalnie.

Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, których celem jest m.in. podniesienie kryterium do 1700 zł.

Zobacz nasze artykuły o świadczeniu uzupełniającym „500 plus dla osób niesamodzielnych. Fakty kontra mity”.
 

Komentarz

  • Opiekunka
    Opiekunka
    17.01.2020, 18:35
    Osoby leżące i potrzebujące całodobowej opieki powinny mieć calkowicie zniesione kryterium dochodowe.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas